Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 6 năm 2015

Thứ ba - 09/06/2015 16:11

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 26: Từ ngày 22/06/2015 đến ngày 26/06/2015
Trong tuần thứ 26 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 

STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng nộp Đợt I: 93 hồ sơ Cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Cao Bằng Xin cấp GCN  27/5/2015 10/6/2015 Chi cục QLĐĐ Đã ký 93 GCN
2 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng nộp Đợt II: 51 hồ sơ Cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Cao Bằng Xin cấp GCN  16/6/2015 22/6/2015 Đã ký 51 GCN
3 Công ty TNHH Công nghệ sinh học Ngân Hà Thuê đất XDCT: Trung tâm nhân giống cây thảo dược Lan Hoàng Thảo và một số cây dược liệu khác tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 22/6/2015 17/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
4 Trường Tiểu học Hòa Chung, thành phố Cao Bằng Thu hồi đất đai và điều chỉnh ranh giới, diện tích gia đất công trình: Trường Tiểu học Hòa Chung, thành phố Cao Bằng 22/6/2015 17/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
5 Trạm Y tế xã thể Dục, huyện Nguyên Bình CNQSDĐ công trình: Trạm Y tế xã thể Dục, huyện Nguyên Bình 22/6/2015 17/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
6 UBND xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc CNQSDĐ công trình: UBND xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc 22/6/2015 17/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
7 Trường THPT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc CNQSDĐ công trình: Trường THPT Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc 22/6/2015 17/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
8  Trường PTCS Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm CNQSDĐ công trình: Điểm trường chính và các phân trường: Nà Lốm, Nặm Trà và Nà Bó thuộc Trường PTCS Thái Sơn, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm 22/6/2015 17/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
9 Trạm Y tế xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm CNQSDĐ công trình: Trạm Y tế xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm 22/6/2015 17/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
10 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng Giao đất XDCT: Trụ sở làm việc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 22/6/2015 17/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
11 Doang nghiệp tư nhân Tiến Lực Thuê đất khai thác KS làm VLXDTT tại mỏ đá Phia Nim, xã Tam KIm, huyện Nguyên Bình 08/6/2015 06/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
12 Công ty TNHH MTV cấp nước Cao Bằng Hợp thức thuê đất công trình:  Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Nguyên Bình 08/6/2015 06/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
13 BCH  Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình chiến đấu Đồn Biện phòng Ngọc Côn tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 15/6/2015 10/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
14 BQL Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao đất XDCT: Nhà àm việc của lực lượng chức năng tại điểm thông quan khu vực Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang 15/6/2015 10/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 05
- Số hồ sơ đã giải quyết: 02
- Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 03
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh 26/5/2015 25/9/2015 P.TNKS&ĐC Đã gửi văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng
2 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Hà Trì, huyện Hòa An 29/5/2015 28/9/2015 Đã kiểm tra thực địa và xin ý kiến chuyên gia
3 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Mằn, xã Vân Trình, huyện Thạch An 5/6/2015 21/8/2015 Đã kiểm tra thực địa và xin ý kiến chuyên gia
4 Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá đá vôi Roọng Ký, xã Kim Đồng, huyện Thạch An 10/6/2015 31/8/2015 Đã giải quyết.
Đã trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền
5 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 28/5/2015 18/8/2014 Đã giải quyết.
Đã trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyềnTHÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 25: Từ ngày 15/06/2015 đến ngày 19/06/2015
Trong tuần thứ 25 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:


I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 03
 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 05
 
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Ủy ban nhân dân xã Phù Ngọc Xin cấp GCN 09/6/2015 15/6/2015 Chi cục quản lý đất đai Đã ký GCN
2 Trường Mầm non Hồng Đại Xin cấp GCN 09/6/2015 15/6/2015 Đã ký GCN
3 Trạm kiểm soát Biên phòng Nà Quân Xin cấp GCN 09/6/2015 15/6/2015 Đã ký GCN
4 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện BCHQS huyện Thông Nông, tại xã Đa Thông, huyện Thông Nông 15/6/2015 10/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
5 BCH  Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình chiến đấu Đồn Biện phòng Ngọc Côn tại xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh 15/6/2015 10/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
6 BQL Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng Giao đất XDCT: Nhà àm việc của lực lượng chức năng tại điểm thông quan khu vực Bản Khoòng, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang 15/6/2015 10/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
7 Doang nghiệp tư nhân Tiến Lực Thuê đất khai thác KS làm VLXDTT tại mỏ đá Phia Nim, xã Tam KIm, huyện Nguyên Bình 08/6/2015 06/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
8 Công ty TNHH MTV cấp nước Cao Bằng Hợp thức thuê đất công trình:  Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Nguyên Bình 08/6/2015 06/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 05
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
- Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 05
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh 26/5/2015 25/9/2015 P.TNKS&ĐC Đã kiểm tra thực địa và xin ý kiến chuyên gia
2 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Hà Trì, huyện Hòa An 29/5/2015 28/9/2015 Đã kiểm tra thực địa và xin ý kiến chuyên gia
3 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Mằn, xã Vân Trình, huyện Thạch An 5/6/2015 21/8/2015 Đã kiểm tra thực địa và xin ý kiến chuyên gia
4 Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá đá vôi Roọng Ký, xã Kim Đồng, huyện Thạch An 10/6/2015 31/8/2015 Đã tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
5 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 28/5/2015 18/8/2014 Đã tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 24: Từ ngày 08/06/2015 đến ngày 12/06/2015
Trong tuần thứ 24 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
  Đoàn 799 – Quân khu I        
Chi cục QLĐĐ
 
1 Khu I Xin cấp GCN 02/6/2015 09/6/2015 Đã ký GCN
2 Khu II Xin cấp GCN 02/6/2015 09/6/2015 Đã ký GCN
  Đồn biên phòng Ngọc Chung        
3 Khu doanh trại I Xin cấp GCN 02/6/2015 09/6/2015 Đã ký GCN
4 Khu Doanh trại II Xin cấp GCN 02/6/2015 09/6/2015 Đã ký GCN
5 Khu đài quan sát Xin cấp GCN 02/6/2015 09/6/2015 Đã ký GCN
6 Ủy ban nhân dân xã Phù Ngọc Xin cấp GCN 09/6/2015   Đang trình ký GCN
7 Trường Mầm non Hồng Đại Xin cấp GCN 09/6/2015   Đang trình ký GCN
8 Trạm kiểm soát Biên phòng Nà Quân Xin cấp GCN 09/6/2015   Đang trình ký GCN
9 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện BCHQS huyện Thạch An tại xã Lê Lai, huyện Thạch An 08/6/2015 06/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
10 Sở NN&PTNT Cao Bằng Thu hồi đất thuộc công trình: Xưởng sản xuất VLXD của Công ty XDCB lâm nghiệp Cao Bằng tại phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng 08/6/2015 06/7/2015 Đã trình UBND tỉnh
11 Doang nghiệp tư nhân Tiến Lực Thuê đất khai thác KS làm VLXDTT tại mỏ đá Phia Nim, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình 08/6/2015 06/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
12 Công ty TNHH MTV cấp nước Cao Bằng Hợp thức thuê đất công trình:  Hệ thống cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Nguyên Bình 08/6/2015 06/7/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
13 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS huyện Hạ Lang tại xã An Lạc, huyện Hạ Lang 02/6/2015 29/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
14 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS tỉnh Cao Bằng tại xóm Khuổi Xả, xã Quang thành, huyện Ngyên Bình 02/6/2015 29/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 4
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
- Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 05
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX SXVLXD xã Thanh Nhật Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 10/4/2015 01/7/2015   Đã giải quyết.
Đã ban hành văn bản chưa đủ điều kiện giải quyết
2 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh 26/5/2015 25/9/2015   Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
3 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Hà Trì, huyện Hòa An 29/5/2015 28/9/2015   Đã kiểm tra thực địa và xin ý kiến chuyên gia
4 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Mằn, xã Vân Trình, huyện Thạch An 5/6/2015 21/8/2015   Đã kiểm tra thực địa và xin ý kiến chuyên gia
5 Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá đá vôi Roọng Ký, xã Kim Đồng, huyện Thạch An 10/6/2015 31/8/2015   Tiếp nhận lần 2 trong tuần
6 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 28/5/2015 18/8/2014   Tiếp nhận lần 2 trong tuầnTHÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 23: Từ ngày 01/06/2015 đến ngày 05/06/2015
Trong tuần thứ 23 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 28
 - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 09
 
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 Trường Tiểu học Bảo Toàn + Trường Phổ thông DTBT THCS Bảo Toàn Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015  
Chi cục QLĐĐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đã ký GCN
2 Trường THCS Mông Ân, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
  Trường Phổ thông cơ sở Yên Thổ, xã Yên Thổ, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng        
3 Khu tập thể giáo viên Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
4 Khu tập thể nhà bán trú học sinh Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
5 Phân trường Ngàm Vầy Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
6 Phân trường Lũng Liềm Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
7 Phân trường Lũng Cuổi Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
8 Phân trường Khuổi Sáp Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
9 Phân trường Khên Lền Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
10 Phân trường Khuổi Chuồng Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
11 Phân trường Nà Sài Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
12 Phân trường Khâu Han Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
13 Điểm trường chính Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
14 Phân trường Trung học cơ sở Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
15 Phân trường Bản Búng Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
16 Phân trường Phia Liềng – Trường Tiểu học Bản Bung Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
  Trường Tiểu học Bảo Toàn Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
17 Phân trường Khuổi Duồng Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
18 Phân trường Khuổi Rặp Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
19 Phân trường Khuổi Bốc Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
20 Phân trường Cốc Lùng Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
21 Điểm trường chính (khu II) – Trường Mầm non thị trấn Bảo Lạc Xin cấp GCN 01/6/2015 04/6/2015 Đã ký GCN
  Đoàn 799 – Quân khu I        
22 Khu I Xin cấp GCN 02/6/2015   Đang trình ký GCN
23 Khu II Xin cấp GCN 02/6/2015   Đang trình ký GCN
  Đồn biên phòng1 Ngọc Chung        
24 Khu doanh trại I Xin cấp GCN 02/6/2015   Đang trình ký GCN
25 Khu Doanh trại II Xin cấp GCN 02/6/2015   Đang trình ký GCN
26 Khu đài quan sát Xin cấp GCN 02/6/2015   Đang trình ký GCN
27 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS huyện Hạ Lang tại xã An Lạc, huyện Hạ Lang 02/6/2015 29/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
28 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS tỉnh Cao Bằng tại xóm Khuổi Xả, xã Quang thành, huyện Ngyên Bình 02/6/2015 29/6/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
29 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện BCHQS huyện Quảng Uyên tai xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
30 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Bãi hạ cánh trực thăng BCHQS huyện PHục Hào tại xã Lương Thiện, huyện Phục Hòa 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
31 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS huyện Trùng Khánh tại xã  Cao Thăng, Cảnh Tiên và Đình Minh, huyện Trùng Khánh 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
32 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS tỉnh  Cao Bằng tại xóm Đông Chang, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
33 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Công trình phòng thủ BCHQS tỉnh  Cao Bằng tại xóm Thôm Phát, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
34 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường bắn súng BCHQS huyện Thạch An tại xã Lê Lai, huyện Thạch An 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
35 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện Đại đội 16 Trinh sát tại phường Hòa Chung, thành phố Cao Bằng 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
36 BCH QS tỉnh Cao Bằng CNQSDĐ công trình: Thao trường huấn luyện TRận địa phòng thủ BCHQS huyện Hà Quảng tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
37 UBND phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng Giao đất XDCT: Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ 10, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng 26/5/2015 22/6/2015 Đã trình UBND tỉnh
 
II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 7
- Số hồ sơ đã giải quyết: 04
- Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 04
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
1 HTX SXVLXD xã Thanh Nhật Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang 10/4/2015 01/7/2015 P.TNKS&ĐC
 
 
 
 
 
 
 
Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
2 Công ty khoáng sản thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị đóng cửa mỏ flurorit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 14/4/2015 22/5/2015 Đã giải quyết.
Đã làm biên bản yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ
3 Hợp tác xã Minh Tuấn Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. 20/4/2015 11/7/2014 Đã giải quyết.
Đã ban hành văn bản yêu cầu chỉnh sửa hồ sơ
4 HTX Vạn Phúc Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản cát, cuội sỏi làm VLXD đoạn sông xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An. 5/5/2015 26/7/2015 Đã giải quyết.
Đã trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền
5 Doanh nghiệp tư nhân Tài Nguyên Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ đá đá vôi Roọng Ký, xã Kim Đồng, huyện Thạch An 22/5/2015 12/7/2015 Đã giải quyết.
Đã ban hành văn bản yêu cầu chỉnh sửa
6 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh 26/5/2015 25/9/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
7 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXD thông thường mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, xã Hà Trì, huyện Hòa An 29/5/2015 28/9/2015 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
8 Công ty cổ phần khoáng sản Phú Tài Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ đá vôi Lũng Mằn, xã Vân Trình, huyện Thạch An 5/6/2015 21/8/2015 Tiếp nhận trong tuần
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 16


váy đẹp công sở Hôm nay : 612

2 Tháng hiện tại : 48749

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 9428001

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien