Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 8/2016

Thứ ba - 23/08/2016 07:22
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 31: Từ ngày 01/08/2016 đến ngày 05/08/2016
Trong tuần thứ 31 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 00
               - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyếtII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
          - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                   - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 06
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
02 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 28/04/2016 14/06/2016 Đang trình phê duyệt khu vực không đấu giá.
03 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 19/5/2016 09/8/2016 Đã ban hành văn bản đôn đốc nộp tiền cấp quyền.
04 Công ty TNHH Toàn Trung Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Lẹng, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 15/6/2016 6/9/2016 Đã trình phê duyệt tiền cấp quyền
05 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại lòng sông Gâm đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 18/7/2016 04/10/2016   Tiếp nhận trong tuần
06 Công ty Cổ phần Hợp Lợi Cao Bằng Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát sỏi làm VLXDTT mỏ cát, sỏi núi Cải Chắp, xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung, huyện Hoà An và phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 19/7/2016 10/10/2016   Đã kiểm tra thực địa
(21/7/2016)
 


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 32: Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 12/8/2016
Trong tuần thứ 32 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 00
               - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyếtII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
          - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
            - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:06
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                   - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 05
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
02 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 28/04/2016 14/06/2016 Đang trình phê duyệt khu vực không đấu giá.
03 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 19/5/2016 09/8/2016 Đã ban hành văn bản đôn đốc nộp tiền cấp quyền.
04 Công ty TNHH Toàn Trung Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá vôi Nà Lẹng, xã Lang Môn, huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 15/6/2016 6/9/2016 Đã giải quyết
Đã trình cấp phép khai thác
05 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại lòng sông Gâm đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 18/7/2016 04/10/2016   Tiếp nhận trong tuần
06 Công ty Cổ phần Hợp Lợi Cao Bằng Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát sỏi làm VLXDTT mỏ cát, sỏi núi Cải Chắp, xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung, huyện Hoà An và phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 19/7/2016 10/10/2016   Đã kiểm tra thực địa
(21/7/2016)
 


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 33: Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 19/8/2016
Trong tuần thứ 33 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 00
                - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyếtII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:05
- Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 04
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
02 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 28/04/2016 14/06/2016 Đang trình phê duyệt khu vực không đấu giá.
03 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 19/5/2016 09/8/2016 Đã ban hành văn bản đôn đốc nộp tiền cấp quyền.
04 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại lòng sông Gâm đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 18/7/2016 04/10/2016 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
05 Công ty Cổ phần Hợp Lợi Cao Bằng Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát sỏi làm VLXDTT mỏ cát, sỏi núi Cải Chắp, xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung, huyện Hoà An và phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 19/7/2016 10/10/2016   Đã giải quyết
Đã yêu cầu đơn vị hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 34: Từ ngày 22/8/2016 đến ngày 26/8/2016
Trong tuần thứ 34 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 00
                - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
             - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:04
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                      - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 04
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
02 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 28/04/2016 14/06/2016 Đang trình phê duyệt khu vực không đấu giá.
03 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 19/5/2016 09/8/2016 Đã ban hành văn bản đôn đốc nộp tiền cấp quyền.
04 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại lòng sông Gâm đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 18/7/2016 04/10/2016 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 35: Từ ngày29/8/2016 đến ngày 02/9/2016
Trong tuần thứ 35 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 00
                 - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần sau: 00
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01  Kho bạc Nhà nước
Cao Bằng
Giao đất XDCT: Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Quảng Uyên, Cao Bằng 29/8/2016 21/9/2016   Đã trình UBND tỉnh


II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:04
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                      - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 04
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đông Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ vàng Nam Quang, xã Tân Việt, xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm 11/12/2015 27/02/2016  
Phòng Tài nguyên Khoáng sản & Địa chất
 
Đã trình đề nghị thành lập hội đồng thẩm định đề án thăm dò.
02 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXD lòng sông Bằng Giang, thuộc xóm Nà Đám, xóm Mỏ Sắt, xóm Bản Dủa, xã Dân Chủ, huyện Hoà An 28/04/2016 14/06/2016 Đang trình phê duyệt khu vực không đấu giá.
03 Doanh nghiệp thương mại Nam Mạch Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan xóm Bản Khuông, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. 19/5/2016 09/8/2016 Đã ban hành văn bản đôn đốc nộp tiền cấp quyền.
04 Công ty TNHH khai thác và chế biến khoáng sản Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại lòng sông Gâm đoạn Khuổi Chuốc thuộc xóm Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm 18/7/2016 04/10/2016 Đang thụ lý giải quyết hồ sơ
  Công ty Cổ phần Hợp Lợi Cao Bằng Hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản cát sỏi làm VLXDTT mỏ cát, sỏi núi Cải Chắp, xóm Pác Khuổi, xã Lê Chung, huyện Hoà An và phường Hoà Chung, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 29/8/2016 28/12/2016   Tiếp nhận trong tuần.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien