Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Thông tin giải quyết thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thứ hai - 05/10/2020 10:12
THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 36: Từ ngày 31/8/2020 đến ngày 04/9/2020
Trong tuần thứ 36 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
                             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
 - Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Bình Long Thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án nhà máy thủy điện Bình Long - Hạng mục: Cụm công trình đầu mối, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 26/8/2020 21/9/2020    
Chưa đến hẹn trả
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 11
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                      - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 13
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Đo đạc và Khoáng sản
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã ban hành văn bản xin ý kiến ngày 08/7/2020)
02 Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiếm tra thực địa ngày 13/7/2020)
03 HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
 
04
Công ty TNHH Toàn Trung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nà Lẹng, xã Lang Môn (nay là xã Minh Tâm) huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hòa An 02/6/2020 14/9/2020 Đã có văn bản số 1433/STNMT-DĐ&KS ngày  23/6/2020 v/v chỉnh sửa bổ sung hồ sơ (Thời gian chỉnh sửa ko tính vào thời gian giải quyết TTHC của Sở TNMT)
05 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 18/6/2020 30/10/2020 Đã có văn bản số 1507/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29/6/2020 v/v kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến đối với hồ sơ
06 Công ty CP KS Số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 03/7/2020 16/11/2020 Đã có văn bản số 1627/STNMT-ĐĐ&KS ngày 10/7/2020 v/v kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến đối với hồ sơ
07 DNTN Đình Văn Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh 6/7/2020 31/8/2020 Đang giải quyết hồ sơ
08 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị gia hạn GP KTKS mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 07/7/2020 01/9/2020 Đang giải quyết hồ sơ
09 HTX Cường Thành Hồ sơ đề nghị trả lại GPKT KS mỏ đá nà Tọ, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 6/8/2020 11/9/2020   Tiếp nhận trong tuần
10 HTX Nho Xanh Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Pò Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên 12/8/2020 08/10/2020 Tiếp nhận trong tuần
11 Công ty TNHH Anh Minh CB Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò ks mỏ đá Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An 13/8/2020 24/11/2020 Tiếp nhận trong tuần
12 Công ty TNHH Khoáng sản và Đá tự nhiên Việt Nam Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi thôn Đồng Tâm, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 21/8/2020 19/11/2020 Tiếp nhận trong tuần
13 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi lòng sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ Sắt, xóm Tân Cường, xã Dân Chủ, huyện Hòa An 21/8/2020 19/11/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 


THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 37: Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
Trong tuần thứ 37 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:01
    - Số hồ sơ tồn: 02
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Bình Long Thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án nhà máy thủy điện Bình Long - Hạng mục: Cụm công trình đầu mối, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 26/8/2020 21/9/2020 QLĐĐ Đang tạm dừng hồ sơ
(Đề nghị bổ sung mặt bằng hiện trạng xin thuê đất)
02 Tổng công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Bắc Mê - Hạng mục: Lòng hồ thủy điện, thuộc địa phận thị trấn Pác Miầu, xã Nam Quang, xã Quảng Lâm và xã Thái Học, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 11/9/2020 06/10/2020 Chưa đến ngày hẹn trả
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
            - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 02
              - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 13
 - Số hồ sơ đã giải quyết: 01
                      - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 14
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Đo đạc và Khoáng sản
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã ban hành văn bản xin ý kiến ngày 08/7/2020)
02 Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiếm tra thực địa ngày 13/7/2020)
03 HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 - Ngày 13/8/2020 đã ban hành vb số 2048/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
 
04
Công ty TNHH Toàn Trung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ đá Nà Lẹng, xã Lang Môn (nay là xã Minh Tâm) huyện Nguyên Bình và xã Hoàng Tung, huyện Hòa An 02/6/2020 14/9/2020 Đã giải quyết
Đã cấp Gp thăm dò số 1551/GP-UBND ngày 21/8/2020
05 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 18/6/2020 30/10/2020 Ngày 7/9/2020 đã ban hành vb số 2261/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
06 Công ty CP KS Số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 03/7/2020 16/11/2020 Đã có văn bản số 1627/STNMT-ĐĐ&KS ngày 10/7/2020 v/v kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến đối với hồ sơ
- Đơn vị đã nộp hồ sơ chỉnh sửa ngày 08/8/2020, đang tiếp tục giải quyết hồ sơ
07 DNTN Đình Văn Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh 6/7/2020 31/8/2020 Đang giải quyết hồ sơ
08 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị gia hạn GP KTKS mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 07/7/2020 01/9/2020 - Ngày 13/8/2020 đã ban hành vb số 2047/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
09 HTX Cường Thành Hồ sơ đề nghị trả lại GPKT KS mỏ đá nà Tọ, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 6/8/2020 11/9/2020   Đang giải quyết hồ sơ
10 HTX Nho Xanh Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Pò Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên 12/8/2020 08/10/2020 - Ngày 01/9/2020 đã ban hành vb số 2224/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
11 Công ty TNHH Anh Minh CB Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò ks mỏ đá Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An 13/8/2020 24/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
12 Công ty TNHH Khoáng sản và Đá tự nhiên Việt Nam Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi thôn Đồng Tâm, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 21/8/2020 19/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
 
13
HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi lòng sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ Sắt, xóm Tân Cường, xã Dân Chủ, huyện Hòa An 21/8/2020 19/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
14 Công ty TNHH Thuận Lợi CB Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm VLXD thông thường tại mỏ cát, sỏi lòng sông Bằng Giang đoạn sông cụt thuộc xóm Mã Quan, xã Hồng Việt và xóm Vó Đáo, xóm Đà Lạn, xã Bế Triều, huyện Hòa An 24/8/2020 02/12/2020 Tiếp nhận trong tuần
15 Công ty TNHH Hiệp Thành Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ đá vôi Vĩnh Phong, xã Vính Phong, huyện Bảo Lâm 25/8/2020 03/12/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 38: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 18/9/2020
Trong tuần thứ 38 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang:02
   - Số hồ sơ tồn: 02
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Bình Long Thuê đất (đợt 1) để thực hiện Dự án nhà máy thủy điện Bình Long - Hạng mục: Cụm công trình đầu mối, xã Hồng Việt, huyện Hòa An 26/8/2020 21/9/2020 QLĐĐ Đang tạm dừng hồ sơ
(Đề nghị bổ sung mặt bằng hiện trạng xin thuê đất)
02 Công an tỉnh Cao Bằng

Giao đất xây dựng công trình:  Trụ sở làm việc Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằngtại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An

16/9/2020 09/10/2020 Chưa đến ngày hẹn trả
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
           - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 00
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 14
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 14
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Đo đạc và Khoáng sản
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã ban hành văn bản xin ý kiến ngày 08/7/2020)
02 Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiếm tra thực địa ngày 13/7/2020)
03 HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 - Ngày 13/8/2020 đã ban hành vb số 2048/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
 
04
Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 18/6/2020 30/10/2020 Đã có văn bản số 1507/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29/6/2020 v/v kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến đối với hồ sơ
05 Công ty CP KS Số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 03/7/2020 16/11/2020 Đã có văn bản số 1627/STNMT-ĐĐ&KS ngày 10/7/2020 v/v kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến đối với hồ sơ
- Đơn vị đã nộp hồ sơ chỉnh sửa ngày 08/8/2020, đang tiếp tục giải quyết hồ sơ
06 DNTN Đình Văn Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh 6/7/2020 31/8/2020 Đang giải quyết hồ sơ
07 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị gia hạn GP KTKS mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 07/7/2020 01/9/2020 - Ngày 13/8/2020 đã ban hành vb số 2047/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
08 HTX Cường Thành Hồ sơ đề nghị trả lại GPKT KS mỏ đá nà Tọ, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 6/8/2020 11/9/2020 Đang giải quyết hồ sơ
09 HTX Nho Xanh Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Pò Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên 12/8/2020 08/10/2020   - Ngày 01/9/2020 đã ban hành vb số 2224/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
10 Công ty TNHH Anh Minh CB Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò ks mỏ đá Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An 13/8/2020 24/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
11 Công ty TNHH Khoáng sản và Đá tự nhiên Việt Nam Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi thôn Đồng Tâm, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 21/8/2020 19/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
12 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi lòng sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ Sắt, xóm Tân Cường, xã Dân Chủ, huyện Hòa An 21/8/2020 19/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
 
13
Công ty TNHH Thuận Lợi CB Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm VLXD thông thường tại mỏ cát, sỏi lòng sông Bằng Giang đoạn sông cụt thuộc xóm Mã Quan, xã Hồng Việt và xóm Vó Đáo, xóm Đà Lạn, xã Bế Triều, huyện Hòa An 24/8/2020 02/12/2020 Tiếp nhận trong tuần
14 Công ty TNHH Hiệp Thành Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ đá vôi Vĩnh Phong, xã Vính Phong, huyện Bảo Lâm 25/8/2020 03/12/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 

THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
Tuần thứ 39: Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020
Trong tuần thứ 39 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính sau:
 
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
                               - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
                                  - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 02
     - Số hồ sơ tồn: 01
STT Đơn vị nộp hồ sơ Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công an tỉnh Cao Bằng

Giao đất xây dựng công trình:  Trụ sở làm việc Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằngtại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An

16/9/2020 09/10/2020 QLĐĐ Đã trình UBND tỉnh
02 Trường mầm non Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

Điều chỉnh ranh giới, diện tích đất Trường mầm non Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng

24/9/2020 15/10/2020 Chưa đến ngày hẹn trả
 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA CHẤT
          - Số hồ sơ tiếp nhận trong tuần: 01
             - Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 14
- Số hồ sơ đã giải quyết: 00
                     - Số hồ sơ còn hạn chuyển sang tuần: 15
 
STT Đơn vị
nộp hồ sơ
Tên hồ sơ Ngày tháng nhận hồ sơ Ngày tháng trả hồ sơ Đơn vị
thụ lý hồ sơ
Nội dung
đã giải quyết
01 Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án Đóng cửa mỏ Flourit Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình 17/02/2020 11/05/2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
Phòng Đo đạc và Khoáng sản
Đang giải quyết hồ sơ
(Đã ban hành văn bản xin ý kiến ngày 08/7/2020)
02 Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát Hồ sơ đề nghị cấp giấp phép khai thác khoáng sản mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, tp Cao Bằng 04/5/2020 17/7/2020 Đang giải quyết hồ sơ
(Đã kiếm tra thực địa ngày 13/7/2020)
03 HTX Toàn Phát Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản mỏ đá Chẻ Rào 2, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc 18/5/2020 17/7/2020 - Ngày 13/8/2020 đã ban hành vb số 2048/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
 
04
Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 18/6/2020 30/10/2020 Đã có văn bản số 1507/STNMT-ĐĐ&KS ngày 29/6/2020 v/v kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến đối với hồ sơ
05 Công ty CP KS Số 1 Cao Bằng Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng 03/7/2020 16/11/2020 Đã có văn bản số 1627/STNMT-ĐĐ&KS ngày 10/7/2020 v/v kiểm tra thực địa và tham gia ý kiến đối với hồ sơ
- Đơn vị đã nộp hồ sơ chỉnh sửa ngày 08/8/2020, đang tiếp tục giải quyết hồ sơ
06 DNTN Đình Văn Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Kéo Thin Lạn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh 6/7/2020 31/8/2020 Đang giải quyết hồ sơ
07 Công ty TNHH Nam Hải Hồ sơ đề nghị gia hạn GP KTKS mỏ đá Km10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc 07/7/2020 01/9/2020 - Ngày 13/8/2020 đã ban hành vb số 2047/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
08 HTX Cường Thành Hồ sơ đề nghị trả lại GPKT KS mỏ đá nà Tọ, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng 6/8/2020 11/9/2020 Đang giải quyết hồ sơ
09 HTX Nho Xanh Hồ sơ đề nghị gia hạn GPKT KS mỏ đá Pò Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên 12/8/2020 08/10/2020   - Ngày 01/9/2020 đã ban hành vb số 2224/STNMT-ĐĐKS v/v tạm dừng giải quyết hồ sơ
10 Công ty TNHH Anh Minh CB Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò ks mỏ đá Lũng Làn, xã Lê Lai, huyện Thạch An 13/8/2020 24/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
11 Công ty TNHH Khoáng sản và Đá tự nhiên Việt Nam Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi thôn Đồng Tâm, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng 21/8/2020 19/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
12 HTX Giang Sơn Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ cát sỏi lòng sông Bằng Giang thuộc xóm Mỏ Sắt, xóm Tân Cường, xã Dân Chủ, huyện Hòa An 21/8/2020 19/11/2020 Đang giải quyết hồ sơ
 
13
Công ty TNHH Thuận Lợi CB Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản làm VLXD thông thường tại mỏ cát, sỏi lòng sông Bằng Giang đoạn sông cụt thuộc xóm Mã Quan, xã Hồng Việt và xóm Vó Đáo, xóm Đà Lạn, xã Bế Triều, huyện Hòa An 24/8/2020 02/12/2020 Đang giải quyết hồ sơ
14 Công ty TNHH Hiệp Thành Cao Bằng Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ đá vôi Vĩnh Phong, xã Vính Phong, huyện Bảo Lâm 25/8/2020 03/12/2020 Đang giải quyết hồ sơ
15 Công ty TNHH Khai thác VLXD Quảng Uyên Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khhai thác khoáng sản mỏ đá vôi Canh Man, xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên 8/9/2020 17/12/2020 Tiếp nhận trong tuần
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7675

  2 Tháng hiện tại : 104239

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399682

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien