Trang nhất » Tin Tức » Tin giải quyết thủ tục hành chính

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 3813/KH-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016, ngày 11/10/2016, Đoàn kiểm tra do ông Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Cùng đi có đại diện các sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ.

Kết quả giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tháng 8 năm 2016

Trong tháng 8/2016 (Từ ngày 15/07/2016 đến ngày 15/08/2016) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 07 hồ sơ, trong đó lĩnh vực khoáng sản 02 hồ sơ, môi trường 01 hồ sơ, nước 04 hồ sơ. Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 11 hồ sơ. Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã nghiên cứu xem xét hồ sơ, tiến hành thẩm định kiểm tra tại thực địa và hoàn thiện hồ sơ trình các cấp ra quyết định phê duyệt hoặc có công văn trả lời được 07 hồ sơ. Cụ thể:

Bộ phận “một cửa” tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.

Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết được 62/71 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Quý I/2016, tại Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết được 62/71 thủ tục hành chính thực hiện niêm yết công khai theo cơ chế một cửa, trong đó:


Các tin khác

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien