Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Thứ ba - 21/04/2020 15:33
Thực hiện Công văn số 460/SNV-CCHC&TCBC ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011-2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021-2030, ngày 16/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 761/BC-STNMT về việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Tài nguyên và môi trường.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra CCTTHC trên mạng nội bộ Sở.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra CCTTHC trên mạng nội bộ Sở.

Theo đó, Công tác CCHC sở Tài nguyên và môi trường luôn đươc sự quan tâm của Đảng ủy và Lãnh đạo Sở trong suốt những năm qua, CCHC là động lực để thúc đẩy tăng trường kinh tế, bảo đảm dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. Trong thời gian qua Sở Tài nguyên và môi trường đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tích cực thực hiện công tác CCHC theo các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi là Chương trình tổng thể CCHC) và hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC gắn với các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực của Sở. Tính từ năm 2011 Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính như sau: Đã ban hành 10 Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng hàng năm và kịp thời chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC hàng năm của Sở đã ban hành.


Một số kết quả đạt được nổi bật như sau: Công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông luôn được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và nâng cao hiệu quả công tác trong chuyên môn của công chức, viên chức; ứng dụng có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử trong hoạt động cơ quan giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc chuyên môn, nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin. Nhìn chung, công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 đã được Sở Tài nguyên và môi trường quan tâm và triển khai thực hiện theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Chương trình tổng thể CCHC, Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương, địa phương. Công tác chỉ đạo sát sao và kịp thời. Công tác xây dựng và ban hành VBQPPL được thực hiện theo đúng trình tự quy định, ngày càng được nâng cao về chất lượng; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế; Các TTHC được duy trì niêm yết công khai theo đúng quy định; tập trung rà soát các TTHC để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và tuyên truyền, phổ biến VBQPPL được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; công tác tài chính công công khai, minh bạch; Duy trì tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy chế 1 cửa, qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT - iGate và qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị được thực hiện tốt, ngày càng có hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc sử dụng thư điện tử công vụ; cải cách tài chính công trong lĩnh vực tài nguyên được quan tâm, triển khai theo đúng quy định; việc duy trì, kiểm tra, áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị vẫn đang được quan tâm triển khai. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc được giao, đặc biệt là các hoạt động có liên quan tới người dân, doanh nghiệp.
Công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông luôn được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và nâng cao hiệu quả công tác trong chuyên môn của công chức, viên chức; ứng dụng có hiệu quả phần mềm văn phòng điện tử trong hoạt động cơ quan giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc chuyên môn, nắm bắt kịp thời, chính xác các thông tin. Nhìn chung, công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 đã được Sở Tài nguyên và môi trường quan tâm và triển khai thực hiện theo đúng các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Chương trình tổng thể CCHC, Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Trung ương, địa phương. Công tác chỉ đạo sát sao và kịp thời. Công tác xây dựng và ban hành VBQPPL được thực hiện theo đúng trình tự quy định, ngày càng được nâng cao về chất lượng; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, kịp thời để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc thay thế; Các TTHC được duy trì niêm yết công khai theo đúng quy định; tập trung rà soát các TTHC để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố theo đúng quy định; công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL và tuyên truyền, phổ biến VBQPPL được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; công tác tài chính công công khai, minh bạch; Duy trì tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy chế 1 cửa, qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại VNPT - iGate và qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị được thực hiện tốt, ngày càng có hiệu quả hơn, đặc biệt là trong việc sử dụng thư điện tử công vụ; cải cách tài chính công trong lĩnh vực tài nguyên được quan tâm, triển khai theo đúng quy định; việc duy trì, kiểm tra, áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị vẫn đang được quan tâm triển khai. Qua đó, đã góp phần nâng cao chất lượng giải quyết công việc được giao, đặc biệt là các hoạt động có liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2011 – 2020 sở Tài nguyên và môi trường thay đổi chuyên viên phụ trách CCHC nhiều lần nên khi công chức tiếp cận công việc mới vẫn còn rụt rè, chưa mạnh dạn và chưa thực sự chủ động trong việc đề xuất, tham mưu triển khai các hoạt động về CCHC có liên quan đến nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Lê Thị Như Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 6914

  2 Tháng hiện tại : 103478

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14398921

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien