Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Công tác cải cách hành chính năm 2012 tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ năm - 24/01/2013 23:49
Tiếp tục thực hiện hoạt động cải cách hành chính của ngành, năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 kế hoạch số 141/KH-STNMT ngày 28 tháng 2 năm 2012, Công văn số 232/STNMT – VP ngày 19 tháng 3 năm 2012 về việc rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012, Công văn số 1179/STNMT-VP ngày 01/10/2012 về việc đôn đốc rà soát, bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính năm 2012 với nội dung hướng dẫn chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc huỷ bỏ các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đã đưa hệ thống văn phòng điện tử vào vận hành đạt hiệu quả tốt.
          Sở đã rà soát văn bản quy phạm pháp luật có chứa quy định về thủ tục hành chính, trình c ơ quan có thẩm quyền phê duyệt ban hành 04 văn bản bao gồm:
         - Quyết định số 278/2012/QĐ-UBND ngày 19/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 737/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
         - Quyết định số 03/2012/QĐ - UBND ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng Quyết định về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
         - Quyết định số 444/2012/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 Quyết định về việc sửa đổi bổ sung điều 6 Quy định phân cấp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo quyết định số 3221/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
          - Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND tỉnh Cao Bằng quyết định ban hành quy định về quản lý Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
          Sở đã nghiên cứu xây dựng bản dự thảo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án hoạt động khoáng sản và hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng , đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định phê duyệt. Đã nghiên cứu xây dựng dự thảo trình các cấp xem xét phê duyệt công bố sửa đổi, bổ sung và huỷ bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường thay thế các thủ tục không còn phù hợp trong  lĩnh vực đất đai (11 thủ tục cấp tỉnh; 07 thủ tục cấp huyện), lĩnh vực đo đạc bản đồ (Sửa đổi 01 thủ tục; huỷ bỏ 01 thủ tục); lĩnh vực tài nguyên nước ( 10 thủ tục) và đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013  về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường và Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
         Việc công khai thủ tục hành chính tại trang Thông điện tử  của Sở đã triển khai tạo đường link phục vụ công tác khai thác thông tin về quy trình thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên Website thutuchanhchinh.vn; www.thutuchanhchinhcaobang.gov.vn cho toàn thể cán bộ công chức và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thực hiện các thủ tục liên quan được thuận tiện.
         Tiếp tục minh bạch hóa các mối quan hệ trong công tác của nội bộ cơ quan, đơn vị cũng như của cán bộ, công chức, viên chức với các tổ chức và công dân. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được đăng tải trên trang Website của Sở theo theo định kỳ hàng tuần, tháng; Trong năm 2012 tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết tại Sở là 359 hồ sơ; Đối với các hồ sơ chưa đủ điều kiện đều có văn bản hướng dẫn, yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa. Các trình tự, thủ tục được đơn giản hóa, phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết; mục tiêu làm rõ hơn trách nhiệm, nghĩa vụ và nâng cao tinh thần, thái độ của công chức, công chức, viên chức trong khi tiếp xúc, giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân.
         Trong năm tới, Sở Tài nguyên và môi trường trong năm 2013 xác định tập trung cải thiện chất lượng hành chính công, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với hoạt động quản lý nhà nước. Theo đó cần quan tâm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với từng vị trí công việc. Xây dựng nếp sống văn minh công sở gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả CCHC.Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đầu tư chuẩn hóa trang thiết bị và điều kiện làm việc, ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Thực hiện tiếp nhận, xử lý nhanh các thắc mắc, kiến nghị của người dân và tổ chức. /.

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thu Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien