Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Kết quả đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2020

Thứ ba - 19/01/2021 09:39
Trong năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Cao Bằng đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Công tác quản lý Nhà nước về TN&MT luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động Sở TN&MT tập trung bám sát thực hiện và đạt được hiệu quả thiết thực.
Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng vinh dự đón Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đến thăm và làm việc.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng vinh dự đón Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đến thăm và làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở đã tiến hành tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo quá trình thực hiện các dự án đầu tư được hiệu quả. Công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được triển khai đúng trình tự, nội dung pháp luật quy định và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh đó, chính sách pháp luật về đất đai ngày càng được hoàn thiện và được UBND tỉnh cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn địa phương; quyền của người sử dụng đất được phát huy, không còn vụ việc tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, khiếu kiện vượt cấp ra Trung ương. Công tác giao đất, cho thuê đất được triển khai thực hiện tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu và thu hút các dự án đầu tư của tổ chức, cá nhân trong, ngoài tỉnh.
Cụ thể, về lĩnh vực quản lý đất đai, đã tham mưu, xây dựng và trình HĐND, UBND tỉnh ban hành được 03 Nghị quyết; 03 Văn bản quy phạm pháp luật; 34 quyết định để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với tổng số tiền cho thuê trên 10 tỷ đồng; Tổ chức và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đấu giá thành công 04 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh, thu được trên 277 tỷ đồng. Tham mưu cho UBND tỉnh Ban hành 34 Quyết định, 02 Kế hoạch và 10 báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và HĐND tỉnh. Hoàn thiện hồ sơ của UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An. Thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cao Bằng; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đất đai liên quan đến Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng; dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Dự án Khai thác lộ thiên mỏ sắt Nà Rụa; Dự án tăng cường quản lý đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) tỉnh Cao Bằng. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản cho chủ trương lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung 38 công trình, dự án cần thu hồi đất và 26 công trình, dự án đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh;Ban hành văn bản hướng dẫn đăng ký Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 và lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ký 77 GCNQSDĐcho 46 tổ chức (Cấp mới 68 giấy và cấp đổi 06 giấy, bổ sung tài sản 03 giấy); Ký 4.065 GCNQSDĐcho 3.234 hộ gia đình, cá nhân.
Cùng với đó, lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước đã được điều tra, đánh giá, quy hoạch đồng bộ và quản lý ngày càng chặt chẽ, phát huy giá trị phát triển kinh tế. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xác nhận khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản 03 khu vực (niken Hà Trì, sắt Bó Lếch - Hào Lịch, bauxit Táp Ná); Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định phê duyệt 06 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Chủ trì thực hiện rà soát Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, có xét đến năm 2030; Phối hợp rà soát Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. Là đầu mối làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công Thương để cập nhật, cung cấp các thông tin để điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản của cả nước. Chuẩn bị các nội dung để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.
Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ đá Ken Bản; mỏ đá Lũng Làn; mỏ đá Km10 - Phia Bo; mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang; mỏ đá Lũng Đa Trên; Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công tác thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2019. Từ đó, tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đã trình UBND tỉnh điều chỉnh giảm 18 tỷ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 04 doanh nghiệp, thu nợ của 01 đơn vị được 4,3 tỷ đồng/58 tỷ được giao đôn đốc thu hồi. Thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ ngân sách. Tổng thu ngân sách trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn 11 tháng đầu năm 2020 là trên 140 tỷ đồng. Hoàn thành việc tổ chức 02 cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 10 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát sỏi lòng sông và cát sỏi đồi). Đã đấu giá thành 09 mỏ và với mức tiền trúng đấu giá dự kiến thu được (khởi điểm) là 36,797 tỷ đồng. Mức tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản dự kiến thu được là 47,719 tỷ đồng, tăng 10,922 tỷ đồng.
Hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước được tăng cường; các điểm nóng về ô nhiễm môi trường cơ bản đã được kiểm soát, xử lý; tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài tại một số cơ sở sở sản xuất đã được chấm dứt, không phát sinh điểm nóng mới hoặc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã chú trọng đầu tư công trình xử lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng được chú trọng về chất lượng, dần trở thành công cụ quản lý hiệu quả; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cơ bản đã được xử lý; những điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đang từng bước được khắc phục. Thực hiện mô hình “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tổ chức 08 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Hướng dẫn, thẩm định, thông báo thu phí nước công nghiệp năm 2020 được 277.566.000 đồng. Hoàn thành kế hoạch lấy mẫu đo đạc, phân tích nước thải để phục vụ công tác thẩm định.
Đối với công tác quan trắc môi trường, hoàn thành quan trắc chất lượng môi trường năm 2020 trên địa bàn  tỉnh ,với tổng số lượng mẫu là 252 mẫu (120 mẫu không khí; 120 mẫu nước mặt; 12 mẫu nước dưới đất); Theo dõi vận hành, bảo dưỡng các trạm quan trắc tự động môi trường nước và trạm quan trắc tự động môi trường không khí; Lựa chọn địa điểm lắp đặt 01 trạm quan trắc môi trường không khí và 01 trạm quan trắc môi trường nước mặt thuộc “Đề án đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục và bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm tỉnh Cao Bằng" năm 2020.
Nhằm đưa công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường ngày càng đi vào nề nếp, chuyên sâu, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường thanh tra, kiểm tra; chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; giám sát việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư. Kết quả trong năm 2020, Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ 246 nghìn đồng.
Để thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiêm môi trường nghiêm trọng; tăng cường quan trắc môi trường, cảnh báo và có giải pháp ứng phó kịp thời; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi truờng trên địa bàn tỉnh; chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm việc thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là vụ khiếu kiện về đất đai, phản ánh về ô nhiễm môi trường...

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 5530

  2 Tháng hiện tại : 5530

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14091590

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien