Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở tài nguyên và môi trường Cao Bằng tháng 02 năm 2013

Thứ bảy - 23/02/2013 22:49
Trong tháng 02 năm 2013 ( Từ ngày 16/01/2013 – 16/02/2013) tại Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 35 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai 18 hồ sơ, khoáng sản 17 hồ sơ.
Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 24 hồ sơ.
Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã nghiên cứu xem xét hồ sơ, tiến hành thẩm định kiểm tra tại thực địa và hoàn thiện hồ sơ trình các cấp ra quyết định phê duyệt hoặc có công văn trả lời được 31 hồ sơ.
Trong đó:
Lĩnh vực Khoáng sản có 12 hồ sơ.
1.Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT cát, sỏi điểm Nà Đoỏng, phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng
2.Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Thâm Bốc II, xã Trương Vương, huyện Hoà An
3.Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Thâm Bốc, xã Trương Vương, huyện Hoà An
4.Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Phia Múc, xóm Cốc Chủ, xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng
5.Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Phia Viềng, xã Dân Chủ, h. Hòa An
6.Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản sản làm VLXDTT tại điểm đá Phia Cáy - Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa
7.Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại điểm đá Lũng Tén, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa
8.Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản  làm VLXDTT tại điểm Thua Phia, xã Chu Trinh, TP Cao Bằng
9.Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản VLXDTT điểm đá Nà Seo, thị trấn Hòa Thuận, h. Phục Hòa
10.Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản VLXDTT điểm đá Tin Thoong-Bản Giàng, thị trấn Xuân Hoà, huyện Hà Quảng
11.Hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản điểm cát, sỏi Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An và phường Đề Thám, thành phố CB
12.Hồ sơ cấp phép khai thác điểm đá Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hoà An
Lĩnh vực đất đai có 13 hồ sơ:
1. Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trụ sở làm việc chi cục phát triển nông thôn
2. Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường mầm non xã Chí Viễn
3.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường mầm non xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh
4.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: UBND xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình
5.Thuê đất xây dựng công trình: Nhà máy thuốc lá tại khu công nghiệp Đề Thám, thành phố Cao Bằng
6.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trạm Y tế xã Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên
7.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trụ sở và nhà văn hóa xã Đoài Khôn, huyện Quảng Uyên
8.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường mầm non Lưu Ngọc, Trà Lĩnh
9. Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường mầm non Quang Trung, Trà Lĩnh
10.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường tiểu học Vân An, huyện Hà Quảng
11.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường tiểu học Nội Thôn, huyện Hà Quảng
12.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trụ sở Tỉnh đoàn thanh niên
13.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Yên Sơn, huyện Thông Nông
Lĩnh vực môi trường :06 hồ sơ
1.Công trình đường đấu nối với khu trung tâm hành chính Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
2.Dự án tăng cường khả năng thoát lũ sông Gâm tại Pắc Miầu, h. Bảo Lâm
3.Dự án ĐTXD Công trình: Mạng lưới thu gom xử lý nước thải và thoát nước mưa khu Đề Thám, thành phố Cao Bằng.
4.Báo cáo ĐTM và Dự án Cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác và chế biến khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá Lũng Mò, xã Cao Chương,h.Trà Lĩnh.
5.Báo cáo ĐTM và Dự án Cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Khai thác đá vôi làm VLXDTT mỏ đá Tàng Cải, xã Nam Tuấn,h Hòa An.
6.Báo cáo ĐTM và Dự án Cải tạo phục hồi môi trường của Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm VLXDTT tại mỏ đá Tu Lủng khu I, TT Pắc Miầu, h. Bảo Lâm.
 
Hồ sơ còn tồn chuyển tiếp sang tháng sau để giải quyết các hồ sơ sau:
Lĩnh vực khoáng sản: 23 hồ sơ 
1. Hồ sơ thăm dò khoáng sản sản làm VLXDTT tại điểm đá Keng Phác, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên
2. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản sản làm VLXDTT tại điểm đá Bản Răng, xã An Lạc, h. Hạ Lang
3. Hồ sơ thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại điểm đá Roọng Ký, xã Kim Đồng, huyện Thạch An
4. Hồ sơ đóng cửa mỏ vàng sa khoáng suối Sơn Lộ, xã Sơn Lộ, xã Sơn Lập, huyện Bảo Lạc
5. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản  làm VLXDTT tại điểm đá Cốc Lùng - Bản Khào, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên
6. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản  làm VLXDTT tại điểm đá Nà Tọ, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng
7. Hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan Mã Phục - Lũng Riếc, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh
8. Hồ sơ trả lại giấy phép khai thác khoáng sản mỏ mangan Mã Phục - Cốc Phát, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh
9. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản  làm VLXDTT tại điểm Khưa Vặn, xã Chu Trinh, TP Cao Bằng
10. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại điểm Khau Pầu, xã Hồng Trị, h. Bảo Lạc
11. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản  làm VLXDTT tại điểm Thua Phia, xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh
12. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Khuổi Tít, xã Thành Công, h.Nguyên Bình
13. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Xum Lếch, xóm Phia Gà, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh
14.Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản VLXDTT điểm đá Km 10-Phia Bo, xã Kim Cúc, huyện Bảo Lạc
15. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Ngườm Mẩn, xã Nà Sác, huyện Hà Quảng
16. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Phia Viềng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An
17. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản VLXDTT điểm đá Kéo Háu, thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang
18. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản VLXDTT điểm đá Chẻ Rào I, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc
19. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản VLXDTT điểm đá Lý Quốc, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang
20. Hồ sơ đề nghị phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm VLXDTT điểm đá Thang Nà - Bản Chang, xã Quốc Phong, h Quảng Uyên
21. Hồ sơ xin thăm dò khoáng sản VLXDTT điểm đá Nà Seo, thị trấn Hoà Thuận, h. Phục Hoà
22. Hồ sơ thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại điểm đá Đà Tiên, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh
23.Hồ sơ thăm dò khoáng sản làm VLXDTT tại điểm đá Kéo Thin, thị trấn Trùng  Khánh, huyện Trùng Khánh
Lĩnh vực đất đai: 05 hồ sơ
1.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường THCS Cao Chương, huyện Trà Lĩnh
2.Giao đất công trình: Trung tâm dạy nghề Hòa An
3.Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên
4. Công nhận quyền sử dụng đất công trình: Trường THCS Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh
5. Thuê đất trạm trộn  bê tông tại khu công nghiệp Đề Thám, Thành phố Cao Bằng.

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thu Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien