Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại sở Tài nguyên và môi trường Cao Bằng tháng 11 năm 2010

Thứ năm - 18/11/2010 13:41
Trong tháng 11 năm 2010 ( từ ngày 18/10/2010 – 18/11/2010) tại sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 26 hồ sơ thuộc lĩnh vực : Khoáng sản 12 hồ sơ ; môi trường 02 hồ sơ; đất đai 11 hồ sơ ; tài nguyên nước 01 hồ sơ.

Các hồ sơ tồn tháng trước chuyển sang 23 hồ sơ;

Sở Tài nguyên và môi trường Cao Bằng đã xem xét hồ sơ tiến hành thẩm định kiểm tra tại thực địa và hoàn thiện hồ sơ có công văn trả lời; trình các cấp ra quyết định phê duyệt được 26 hồ sơ;

Trong đó :

         Lĩnh vực đất đai có 10 hồ sơ gồm:

1.     Thuê đất khai thác VLXDTT mỏ đá Bó mu, xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An.

2.    Giao đất Chuồng chó nghiệp vụ, Thị trấn Tà lùng, huyện Phục Hoà.

3.     Giao đất XDCT : Đường Thang gang – bản vạng, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh.

4.    Giao đất XDCT ổn định dân cư xóm Hát pác Cách Linh, huyện Phục Hoà.

5.    Thu hồi, giao đất XDCT: Trạm biến áp 220KV Cao bằng, xã Bạch Đằng, huyện Hoà An.

6.    Thuê đất khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Lang Môn, huyện Nguyên Bình.

7.    Thuê đất mỏ đá Lũng mò, xã Cao Chương, huyện trà Lĩnh.

8.    Giao đất XDCT nhà công vụ + Ký túc xá cho học sinh thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình.

9.    Thuê đất phát triển rừng sản xuất của công ty HT xã Ngũ lão, huyện Hoà An ( Hồ sơ diều chỉnh).

10.   Thu hồi + giao đất XDCT : dự án năng lượng nông thôn II Cao Bằng ( Nguyên Bình- Bảo Lạc)

Lĩnh vực khoáng sản có 08 hồ sơ:

1. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Cốc Kiểng, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình.

2.Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản quặng thạch anh Nà Bản, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình.

 3. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản điểm quặng Khuổi Rào, Phiêng Lếch, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, huyện bảo Lạc.

4. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Ngườm Cảng, xóm Pác Tò, thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hoà.

5. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Pác Tò, thị trấn Hoà thuận, huyện Phục Hoà.

6. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Tàng cải,xã Nam Tuấn, huyện Hoà An.

7. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Lũng Khoan, xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên

8. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Ngườm Kim, xã Lê lai, huyện Thạch An;

Lĩnh vực tài nguyên nước : 02 hồ sơ

1.Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mỏ sắt Nà Lủng, xã Duyệt Chung, Thị xã Cao Bằng.

     2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Mỏ Thiếc Bình Đường, Thái Lạc, xã Phan Thanh huyện Nguyên Bình.

Lĩnh vực môi trường : 06 hồ sơ

1.Đánh giá tác động môi trường: Xưởng tuyển quặng sắt Bản Nùng II, xã Thể Dục, h.Nguyên Bình.

2.Đánh giá tác động môi trường, cải tạo phục hồi môi trường: Khai thác mỏ Bauxit Lũng Sâu, xã Phúc Sen, H. Quảng Uyên.

3.Dự án Bảo vệ và phát triển rừng Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng giai đoạn 2010-2020.

4.Đánh giá tác động môi trường và dự án cải tạo phục hồi môi trường: Mỏ chì kẽm Bản Bó, xã Mông Ân, xã Thái Học, huyện Bảo Lâm.

5.Đánh giá tác động môi trường: Xí nghiệp sản xuất Fero manggan,  xã Nguyễn Huệ, xã Trưng Vương, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

6.Đánh giá tác động môi trường, cải tạo phục hồi môi trường: Khai thác mỏ Bauxit Bó Chiến, xã Đại Sơn, H. Phục Hoà.

     Hồ sơ còn tồn chuyển tiếp sang tháng sau để giải quyết các hồ sơ sau:

Trong đó :

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản có 18 hồ sơ:

1. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản điểm quặng Tây Bản Luộc, Thị trấn Nguyên Bình. (Đang xem xét hồ sơ)

2. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Phia Bo, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc (Đang xem xét hồ sơ)

3. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ Barit Bản Trang, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm. (Đang xem xét hồ sơ)

4.Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ Barit Bản Khun Phiêng Mường, thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm (Đang xem xét hồ sơ)

5.Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản mỏ Ba rít tổng ngoảng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm. (Đang xem xét hồ sơ)

6. Hồ sơ xin nạo vét cát sỏi lòng sông Bằng Giang, đoàn cầu mới QL3 Ngọc Xuân đến Nà Cáp, Thị xã Cao Bằng. (Đang xem xét hồ sơ)

7. Hồ sơ xin nạo vét cát sỏi lòng sông Bằng Giang, đoàn cầu mới QL3 Ngọc Xuân đến Nà Cáp, Thị xã Cao Bằng. (Đang xem xét hồ sơ)

8. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Lũng Quang Tẩư, Thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

9. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Phải sỏm – Bản Răng, xã An Lạc, huyện Hạ Lang ( Chưa đến ngày hẹn trả)

10.Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Phia Tôn, xã Đức Long, huyện Thạch An. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

11.Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản điểm Mangan Lũng Phậy, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lang. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

12. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác điểm đá Lũng Luông, xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

13. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Nà Tọ, xóm địa lan, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

14. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Phai Tọ, xã Sóc Hà, huyện hà Quảng. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

15. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá kéo ái, tục ngã, xã Đức Xuân, huyện Thạch An. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

16. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản VLXDTT điểm đá Pác Sình, xã Quang Long, huyện Hoà An. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

17.Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác cát sỏi lòng sông Bằng Giang, đoạn xóm Đoỏng an, xã Dân chủ, huyện Hoà An. ( Chưa đến ngày hẹn trả)

18.Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông Bằng giang, đoạn Pác Cam, xã Bình Long, huyện Hoà an. ( Chưa đến ngày hẹn trả).

Lĩnh vực tài nguyên nước có 01 hồ sơ:

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước xưởng luyện gang Km5, xã Đề Thám, Thị xã Cao Bằng. ( Đã xem xét hồ sơ, đề nghị bổ sung hồ sơ)

Lĩnh vực đất đai có 03 hồ sơ:

1.Thu hồi và giao đất XDCT : Đường dây 220KV Nho Quế 3 Cao Bằng.

( Chưa đến ngày hẹn trả).

2. Giao đất XDCT: Trường THCS Chí Viễn, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh. ( Chưa đến ngày hẹn trả) .

3. Giao đất XDCT: Đường nội thị, thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh ( Chưa đến ngày hẹn trả) .

Lĩnh vực môi trường: 01 hồ sơ

1. Đánh giá tác động môi trường của Dự án: Bệnh viên đa khoa miền tây, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng.( Chưa đến ngày hẹn trả)

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thu Hoa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 16


váy đẹp công sở Hôm nay : 1654

2 Tháng hiện tại : 165248

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 11504011

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien