Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường

Thứ ba - 26/05/2020 15:13
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, ngành Tài nguyên và Môi trường đã không ngừng đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, góp phầnquan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trao giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2019.

Xác định công tác thi đua, khen thưởng là một nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào thi đua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các đoàn thể của Sở luôn quan tâm việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; kịp thời triển khai các Chỉ thị của UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua khen thưởng. Việc xây dựng và ban hành các các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng luôn được chú trọng ban hành đầy đủ, kịp thời, cụ thể: Hàng năm, Sở xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng vào đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai. Trong Hội nghị tổng kết công tác năm hoặc Hội nghị công chức, viên chức Sở luôn tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội; tăng cường phát động các đợt thi đua chuyên đề gắn với công tác chuyên môn nghiệp vụ. Từ năm 2015 đến nay Sở đã tổ chức phát động 24 phong trào thi đua; Đăng ký tham gia phong trào thi đua với cấp trên. Hàng năm lãnh đạo Sở đã phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua tại Hội nghị công chức, viên chức, lao động. Tại Hội nghị 100% công chức, viên chức và lao động của Sở hăng hái ký tham gia các phong trào thi đua.
Hưởng ứng phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" và “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” do Tỉnh phát động: Sở  xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 1374/KH-STNMT ngày 26/7/2017 hưởng ứng phong trào thi đua "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020 tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động, kết quả: 100% văn bản về phong trào thi đua thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của các cấp về phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo” và  "Cao Bằng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" được tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức và người lao động; 100 % công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng nhiệt tình các phong trào thi đua, tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo, Quỹ xây dựng nông thôn mới, Quỹ hỗ trợ nông dân;  ủng hộ Quân và Dân huyện đảo Trường Sa và Chung tay xây dựng tỉnh Cao Bằng; Quỹ Mái ấm Công đoàn.
Để triển khai Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định phong trào thi đua “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Đảng ủy và Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc: Tổ chức vận động công chức, viên chức, lao động ủng hộ quỹ xây dựng nông thôn mới của Tỉnh mỗi năm 01 ngày lương;Ban hành Kế hoạch 2572/KH-STNMT ngày 31/12/2016 giúp đỡ xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và thường xuyên chỉ đạo trong các kỳ họp hàng tháng để triển khai Kế hoạch đúng tiến độ; Đảng ủy phân công 01 Ủy viên BCH trực tiếp phụ trách, chỉ đạo; Lãnh đạo Sở phân công 01 Phó Giám đốc trực tiếp điều hành thực hiện việc hỗ trợ, giúp đỡ xã thực hiện các nội dung trong Chương tình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2017 do có một số thay đổi về nhân sự, sở đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 kiện toàn Tổ công tác giúp đỡ xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Hàng năm Sở đều xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Theo đó, vận động mỗi năm mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở ủng hộ mỗi năm 02 ngày lương hỗ trợ  thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.
Triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”:  Tăng cường thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sở tiếp tục phối hợp với Đoàn Cơ sở tổ chức Hội thi Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng triển khai công tác tình nguyện hỗ trợ về thủ tục hành chính các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh mỗi tháng 01 lần, vào ngày thứ Bảy của tuần thứ nhất trong tháng nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tại Sở và phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp đến làm việc tại Sở. Hàng năm Sở đều tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp hoạt động về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền các văn bản quy phạm phạm luật và hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.
Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường:Trong giai đoạn 2015-2020, Sở tiếp tục triển khai phong trào này tới toàn thể công chức, viên chức và lao động. Qua đó, phong trào đã đẩy mạnh sự chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính thi hành công vụ, nâng cao một bước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Sở; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 100% công chức, viên chức sử dụng thành thạo Hệ thông quản lý văn bản và điều hành để xử lý công việc; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tiếp xúc, với nhân dân và doanh nghiệp đến làm việc tại cơ quan lịch sự, nhã nhặn; tôn trọng, lắng nghe ý kiến và giải thích rõ ràng; dễ hiểu; không có hành vi nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm.
Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực công tác được tặng biểu dương, khen thưởng kịp thời, kết quả trong 5 năm, Sở Tài nguyên và Môi trường có 55 lượt tập thể và 717 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 21 lượt tập thể và 10 lượt cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen; 41 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2015 tập thể Sở được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua. Tỷ lệ Sở khen thưởng Lao động tiên tiến đối với cá nhân là lao động trực tiếp luôn đạt trên 50% tổng số công chức, viên chức, lao động được khen thưởng của Sởvà ngày càng tăng, cụ thể: Năm 2015 là 66/128 bằng 52%; năm 2016 là 95/158 bằng 60%; năm 2017 là 84/147 bằng 57%; năm 2018 là 86/147 bằng 59%; năm 2019 là 88/137 bằng 65%. Công tác khen thưởng luôn gắn liền phong trào thi đua đã góp phần động viên, thúc đẩy phong trào thi đua phát triển trên các lĩnh vực.
Tiêu biểu như ôngNguyễn Xuân Tiếp, Trưởng phòng Đo đạc và Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trườngcó nhiều sáng kiến như: Giải pháp mới trong việc thực hiện bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được  Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; Giải pháp tham mưu ban hành Đề án về chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; Xây dựng biểu mẫu và hướng dẫn các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng lập sổ sách, tài liệu theo dõi sản lượng khai thác, tiêu thụ thực tế.
Với nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: “Tách ranh giới đất ở trong các thửa đất đa mục đích sử dụng” nhằm phục vụ cho công tác kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh;Tham mưu ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Giải pháp nâng cao hiệu quả thành lập bản đồ hành chính các cấp của bàVũ Như Thủy, Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý đất đai được lãnh đạo Sở ghi nhận, nhiều năm liền  đạt danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sỹ thi đua cơ sở.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục Bảo vệ môi trường giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2015-2020, Chi cục Bảo vệ môi trường đã tham mưu cho Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; tham mưu thực hiện tốt công tác công tác chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực môi trường.Với những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn, từ 2015 – 2019, Chi cục được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Đặc biệt, năm 2019. Chi cục Bảo vệ môi trường được UBND tỉnh tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"...
Các phong trào thi đua yêu nước được công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường phát động và triển khai thực hiện sôi nổi, việc đăng kí thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, các nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, động viên được cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia, hưởng ứng. Qua đó, động viên cán bộ, viên chức, người lao động thi đua học tập, công tác, lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 40

  Máy chủ tìm kiếm : 2

  Khách viếng thăm : 38


  váy đẹp công sở Hôm nay : 4919

  2 Tháng hiện tại : 53473

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14139533

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien