Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Nội dung điều chỉnh, bổ sung trong bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Thứ sáu - 31/12/2010 16:38

Ngày 22/12/2010, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định số 2472/2010/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Dưới đây xin giới thiệu những nội dung điều chỉnh, bổ sung trong bảng giá đất.

Về cơ bản, bảng giá đất năm 2011 giữ nguyên mức giá năm 2010 của các loại đất nông nghiệp, đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn, đất đô thị ở 10 huyện( Trừ Hoà An, Quảng Uyên), đất khai thác khoáng sản để tiếp tục áp dụng trong năm 2011. Bên cạnh đó có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo kết quả phân tích giá đất trên thị trường và tình hình áp dụng giá đất vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2010, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung phân loại đường phố, vị trí dối với đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ở đô thị và phân vùng, khu vực, vị trí đất khu vực nông thôn để giảm mức chênh lệch giữa giá thị trường với giá nhà nước quy định ở các địa bàn có đủ điều kiện nâng cấp về phân loại đất để tính giá đất.

- Điều chỉnh mức giá đất ở một số địa bàn không thể xử lý bằng biện pháp điều