Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường

Thứ tư - 28/02/2018 14:23
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 67/2017/TT-BTNMT ngày 25/12/2017 quy định tiêu chí chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 8/02/2018.
Theo đó, Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước các điều tra cơ bản bao gồm:
(1) Điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng;
(2) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước, điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước đối với các nguồn nước liên quốc gia, nguồn nước liên tỉnh;
(3) Điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;
(4) Điều tra, khảo sát về khí tượng thủy văn;
(5) Thiết lập hệ quy chiếu quốc gia và hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia, hệ thống điểm đo đạc cơ sở quốc gia;
(6) Thành lập và hiện chỉnh hệ thống bản đồ địa hỉnh quốc gia;
(7) Lập bản đồ hành chính toàn quốc, cấp tỉnh;
(8) Đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính phục vụ việc phân định, chia tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính;
(9) Điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo;
(10) Điều tra phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ có phạm vi liên tỉnh, điều tra, thống kê, phân loại, quản lý tổng họp tài nguyên biển và hải đảo do Trung ương quản lý.
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đơn vị sự nghiệp và tổ chức, cá nhân thực hiện cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra cơ bản.
Thông tư gồm 03 Chương, 16 Điều. Chương I: Quy định chung; Chương II: Tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về điều tra cơ bản; Chương III: Điều khoản thi hành.
Thông tư quy định rõ 09 tiêu chí và chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về điều tra cơ bản, gồm:
Tiêu chí 1: Chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký kinh doanh của tổ chức cung ứng dịch vụ điều tra cơ bản.
Tiêu chí 2: Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ phục vụ hoạt động điều tra cơ bản.
Tiêu chí 3 : Nhân lực phục vụ hoạt động điều tra cơ bản.
Tiêu chí 4: Thái độ phục vụ trong cung cấp dịch vụ điều tra cơ bản.
Tiêu chí 5: Tự kiểm tra, giám sát.
Tiêu chí 6: Chấp hành quy định kỹ thuật.
Tiêu chí 7: Sản phẩm điều tra cơ bản.
Tiêu chí 8: Lưu trữ kết quả điều tra cơ bản.
Tiêu chí 9: An toàn lao động.
Việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về điều tra cơ bản theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, chỉ số quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Thông tư này và thể hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Tác giả bài viết: TTCNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien