Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng trả lời chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Cao Bằng lần thứ 21, khoá XIV

Thứ ba - 13/07/2010 07:50

Thực hiện nội dung văn bản số 1351/UBND-TH ngày 08/7/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc trả lời đại biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Cao Bằng lần thứ 21, khoá XIV. Sở Tài nguyên và Moi trường trả lời các câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh như sau:

Câu hỏi 1. Có 02 doanh nghiệp (Công ty đầu tư phát triển kinh tế Đại Bảo, Công ty TNHH Hoàng Ngọc) đã hết hạn giấy phép hoạt động thăm dò vàng tại điểm vàng Khau Xiểm xã Minh Khai huyện Thạch An từ cuối năm 2009. Công ty TNHH Bảo Phát tỉnh đã đình chỉ hoạt động khai thác từ tháng 4 năm 2010 tại điểm vàng Phiêng Đẩy xã Quang Trọng huyện Thạch An. Theo các quy định của Nhà nước, sau khi hết thời hạn khai thác, thăm dò các doanh nghiệp phải có trách nhiệm làm thủ tục đóng cửa mỏ để đảm bảo an toàn. Nhưng cho đến thời điểm hiện nay các doanh nghiệp nêu trên vẫn chưa thực hiện. Như vậy trách nhiệm quản lý, giám sát các doanh nghiệp này thực hiện vấn đề này như thế nào, mức độ trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường đến đâu? Đề nghị báo cáo biện pháp tổ chức thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ trong thời gian tới.

Trả lời:

- Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế Đại Bảo được cấp giấy phép khai thác điểm vàng Khau Sliểm tại giấy phép số 1403/GP-UBND ngày 17/6/2008 với thời gian khai thác 01 năm (hết hạn tháng 6/2009). Trước thời điểm giấy phép hết hạn, tháng 5/2009 chủ giấy phép có đơn xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản số 19/ĐX-CTĐB ngày 19/5/2009; Công ty TNHH Hoàng Ngọc được thu thập tài liệu, tìm hiểu thực tế khoáng sản vàng tại Khau Xiểm, xã Minh Khai, huyện Thạch An theo văn bản số 989/UBND-CN ngày 29/5/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng với thời gian thực hiện đến hết tháng 11/2009. Kết thúc thời gian được phép tìm hiểu địa chất khoáng sản, Công ty TNHH Hoàng Ngọc đã có Báo cáo kết quả khảo sát kèm tờ trình số 20/TTr-CTHN ngày 09/11/2009, xin được khai thác điểm vàng Khau Xiểm.

Nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có ngay văn bản chỉ đạo đóng cửa mỏ.

- Theo quy định của Luật khoáng sản, 3 doanh nghiệp nêu trên phải thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ. Trách nhiệm chính trong quản lý, giám sát các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Việc chỉ đạo đóng cửa mỏ đối với cả 3 doanh nghiệp có từ tháng 4/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ thể hiện trong các văn bản sau:

+ Văn bản số 290/STNMT-KS&ĐC ngày 13/4/2010 thông báo chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản điểm vàng Khau Sliểm xã Minh Khai, huyện Thạch An và yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế Đại Bảo thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ điểm vàng Khau Sliểm theo quy định tại Quyết định số 1456/QĐ-ĐCKS ngày 4/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp V/v ban hành “ Quy chế đóng cửa mỏ các khoáng sản rắn”, hoàn thành trước ngày 15/5/2010;

+ Văn bản số 289/STNMT-KS&ĐC ngày 13/4/2010 thông báo chấm dứt hoạt động khoáng sản tại điểm vàng Khau Xiểm, xã Minh Khai, huyện Thạch An đối với Công ty TNHH Hoàng Ngọc.

+ Văn bản số 291/STNMT-KS&ĐC ngày 14/4/2010 đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản tại điểm vàng Phiêng Đẩy, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, yêu cầu Công ty TNHH Bảo Phát tháo dỡ di dời thiết bị máy móc ra khỏi điểm mỏ và lập đề án đóng cửa mỏ theo quy định hiện hành.

Tuy nhiên đến nay các doanh nghiệp chưa thực hiện.

- Để giải quyết dứt điểm công tác đóng cửa mỏ 3 điểm vàng nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đôn đốc 3 doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đóng cửa mỏ trước tháng 9/2010, tổ chức thẩm định, phê duyệt và thực hiện đóng cửa mỏ trước tháng 12/2010.

Trường hợp các doanh nghiệp không tự giác thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xem xét thuê đơn vị tư vấn lập đề án đóng cửa mỏ, thẩm định, phê duyệt và thực hiện đóng cửa mỏ. Kinh phí thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị UBND tỉnh cho sử dụng quỹ phục hồi môi trường mà doanh nghiệp đã ký để thực hiện, với doanh nghiệp chưa ký quỹ phục hồi môi trường thì kiến nghị cơ quan chức năng liên quan phong toả tài khoản để đảm bảo thực hiện, đồng thời xem xét kiến nghị điều chỉnh hoặc rút giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Câu 2:  Đề nghị cho biết đến bao giờ các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm việc cơ sở sản xuất gạch thủ công của bà Nguyễn Thị Hương phường Sông Hiến và các cơ sở sản xuất khác gây ô nhiễm môi trường ở thị xã Cao Bằng làm ảnh hưởng tới đời sống và sức khoẻ của nhân dân? Các giải pháp tổ chức thực hiện, trong thời gian tới như thế nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm?

   Trả lời: 

- Cơ sở sản xuất gạch thủ công của bà Nguyễn Thị Hương tại phường Sông Hiến là 1 trong 23 cơ sở sản xuất gạch theo kiểu lò thủ công hiện có trên địa bàn thị xã Cao Bằng (xã Đề Thám, Ngọc Xuân, Hoà Chung và phường Sông Hiến).

- Ngày 17/6/2009 Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng nhận được đơn của nhân dân tổ 10, phường Sông Hiến phản ánh bà Nguyễn Thị Hương đốt lò gạch gây ô nhiễm môi trường cộng đồng khu dân cư. Ngay sau đó, ngày 19/ 06/2009 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã đến kiểm tra tại hiện trường. Sau khi xem xét, kiểm tra tại hiện trường Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường đã lập biên bản làm việc và yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương dừng ngay mọi hoạt động sản xuất gạch.

   - Ngày 03/8/2009, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ra quyết định số 76/QĐ-TTr ngày 03/08/2009 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ.

- Ngày 15/10/2009 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Cao Bằng đã ban hành quyết định số 2047/QĐ-UBND, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của bà Nguyễn Thị Hương.

Nhưng bà Hương chưa chấp hành việc nộp phạt và UBND thị xã Cao Bằng cũng chưa thu hồi được giấy chứng nhận kinh doanh của bà Nguyễn Thị Hương.

   - Ngày 27/01/2010 UBND tỉnh Cao Bằng có Công văn số 148/UBND-NC về việc kiểm tra, giải quyết đơn đề nghị của công dân về ô nhiễm môi trường trong đó giao cho UBND Thị xã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất biện pháp yêu cầu bà Nguyễn Thị Hương chấp hành các quyết định xử lý hành chính của cơ quan chức năng, giải toả cơ sở sản xuất gạch gây ô nhiễm môi trường. Ngày 06/5/2010 UBND Thị xã có Báo cáo số 63/BC-UBND về Thực trạng sản xuất gạch bằng lò thủ công gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thị xã Cao Bằng, trong đó nêu rõ lò gạch bà Nguyễn Thị Hương cần phải dừng hoạt động và kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết toàn bộ cơ sở sản xuất lò gạch bằng phương pháp thủ công.

- Cùng với sự phát triển đô thị thị xã Cao Bằng, việc dừng hoạt động lò gạch thủ công của Bà Nguyễn Thị Hương là cần thiết, trong quý III/2010 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối kết hợp cùng UBND thị xã Cao Bằng trình UBND tỉnh phương án giải quyết theo hướng cho hạn thời gian để chủ cơ sở tự dừng sản xuất, quá thời gian sẽ cưỡng chế thi hành.

- Giải pháp thực hiện trong thời gian tới là:

+ Đưa việc xoá bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn Thị xã vào kế hoạch bảo vệ môi trường giai đoạn 2010- 2015 và kế hoạch bảo vệ môi trường từng năm, bắt đầu từ năm 2011. Cụ thể: UBND thị xã Cao Bằng xây dựng trong kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm của Thị xã, Sở tài nguyên và Môi trường tổng hợp vào kế hoạch Bảo vệ môi trường toàn tỉnh.

+ Giải pháp trước mắt là di chuyển các lò gạch thủ công ra khỏi khu vực nội thị và khu vực đông dân cư; giải pháp lâu dài là xoá bỏ.

+ Về kinh phí: Thực hiện quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó quy định áp dụng với các tổ chức và cá nhân có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô công suất, đổi mới công nghệ trong thực hiện bảo vệ môi trường..., cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải di dời (gọi chung là dự án đầu tư hoạt động bảo vệ môi trường) với các ưu đãi, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng và đất đai; ưu đãi hỗ trợ về vốn, thuế, phí; ưu đãi hỗ trợ về trợ giá, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm...

+ Đề nghị UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo xoá bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn Thị xã do Chủ tịch UBND thị xã Cao Bằng làm trưởng ban, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Câu hỏi 3. Phương hướng giải quyết đối với doanh nghiệp Bảo Phát khai thác vàng tại Phiêng Đẩy, xã Quang Trọng, huyện Thạch An khi doanh nghiệp này giấy phép khai thác vẫn còn thời hạn tới tháng 3/2012. Doanh nghiệp đã đầu tư có sở hạ tầng tại điểm mỏ Phiêng Đẩy và chấp hành đầy đủ các quy định về môi trường.

Trả lời:

- Công ty TNHH Bảo Phát được cấp phép khai thác điểm vàng Phiêng Đẩy, xã Quang Trọng, huyện Thạch An tại giấy phép số 372/GP-UBND ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng.

- Để giải quyết các vấn đề liên quan, đầu tiên cần có quyết định thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản tại điểm vàng Phiêng Đẩy. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất áp dụng khoản 4 điều 39 “Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản...” của Luật Khoáng sản, cụ thể: UBND tỉnh Cao Bằng bổ sung khu vực Phiêng Đẩy xã Quang Trọng, huyện Thạch An vào diện khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Hiến, công bố khu vực cấm hoạt động khoáng sản; đồng thời xem xét giải quyết những thiệt hại cho doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, điều 14 của Luật Khoáng sản “Trong trường hợp hoạt động khoáng sản đang được phép tiến hành ở khu vực mà khu vực đó bị công bố là khu vực cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản thì Chính phủ giải quyết thoả đáng những thiệt hại cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản do việc cấm hoặc tạm cấm gây ra”.

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND tỉnh tại văn bản số 394/TB-VP ngày 22/6/2010 của VP UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh thành lập đoàn công tác liên ngành gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Tài Chính, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và UBND huyện Thạch An để thực hiện công tác thu hồi giấy phép khai thác và đóng cửa mỏ điểm vàng Phiêng Đẩy.

Trong tháng 7/2010, Đoàn công tác liên ngành sẽ triển khai công tác thu hồi giấy phép, đóng cửa mỏ điểm vàng Phiêng Đẩy; kiểm đếm, xác định các hạng mục công trình doanh nghiệp đã đầu tư phù hợp đề án khai thác được duyệt và phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành để đưa vào tính toán giá trị đền bù thiệt hại, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

 

Tác giả bài viết: Sở TN&MT Cao Bằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


váy đẹp công sở Hôm nay : 1892

2 Tháng hiện tại : 165486

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 11504249

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien