Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường giao ban công tác tháng 9 và chúc mừng đồng chí Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ

Thứ tư - 02/10/2019 08:16
Chiều 30/09/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 09, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2019 và chúc mừng đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Hồng Thịnh nghỉ hưu theo chế độ.

Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Hồng Thịnh nghỉ hưu theo chế độ.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 09 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 10/2019. Theo đó, trong tháng 09, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai: Chuẩn bị tài liệu phục vu Hội nghị triển khai công tác kiểm kê đất đai; lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dự án đầu tư hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng tại xã Vĩnh Quang, thành phố Cao Bằng; dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận; Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 (lần 6); Tiếp tục xem xét, bổ sung dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện Công tác  cấp GCN theo Dự án năm 2017 đối với 03 xã, phường thành phố Cao Bằng theo kế hoạch. Tiếp nhận và trình ký 542   GCN cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu cho 419 hộ gia đình, cá nhân; Tiếp nhận, thẩm định trình ký được 06 GCN cho 04 tổ chức; Tiếp nhận 07 hồ sơ, đã giải quyết 07 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ký 05 hợp đồng thuê đất, với diện 2.265.102,8 m2 và tổng giá trị 783.494.186 đồng/năm. Trình UBND tỉnh phê duyệt 03 dự án giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, Tiếp nhận, xem xét, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh 01 dự án làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất.
Công tác Kế hoạch tài chính, quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Ban hành các báo cáo: Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (VILG) năm 2020 và kế hoạch 03 năm (2020 - 2022); tình hình công khai quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018; Trình UBND tỉnh: Xin cấp kinh phí thanh toán khối lượng hoàn thành dự án Khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy các giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên địa chất non nước Cao Bằng; Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đối với dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng, vay vốn Ngân hàng Thế giới.
Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường của nhà máy thủy điện Bản Rạ; kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công trình hệ thống cấp nước thị trấn Quảng Uyên; tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu gửi Bộ TN&MT; tình hình thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020.
 

Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị giao ban.

Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất:
Lĩnh vực Đo đạc: Trong tháng đã tham mưu ban hành 04 văn bản, tham gia 02 cuộc kiểm tra thực địa. Kết quả cụ thể: Lấy ý kiến, tổng hợp và tham mưu ban hành văn bản góp ý cho Đề án xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; Trả lời đề nghị cung cấp bản đồ số phục vụ giải phóng mặt bằng đoạn nút giao giữa đường phía Nam và Quốc lộ 3; Hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về địa giới hành chính thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2019 của Bộ Chính trị:Xây dựng bản đồ sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao; Phối hợp với phòng QLĐĐ xây dựng hướng dẫn nghiệp vụ kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Báo cáo số liệu thuộc lĩnh vực đo đạc bản đồ của 08 huyện phục vụ thực hiện Dự án VILG trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
 Lĩnh vực khoáng sản:  Công tác giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”: Đã nhận được 03 hồ sơ và đã trả lời không đủ điều kiện tiếp nhận, thụ lý đối với 01 hồ sơĐã trình thụ lý, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết 02 hồ sơ; Hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang; Hoàn thành việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về việc rà soát, đề xuất biện pháp xử lý đối với các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Tham gia công tác kiểm tra tình hình hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Hoàn thành việc xây dựng dự thảo, tổng hợp tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, đề nghị thẩm định đối với Dự thảo Quyết định Ban hành tỉ lệ quy đổi; Báo cáo tổng hợp xây dựng tỉ lệ quy đổi; Ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đối với những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định về quản lý đất san lấp; Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Cung cấp thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản tới các doanh nghiệp. Ban hành 18 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 22 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 21 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản.
Công tác bảo vệ môi trường: Tổ chức thẩm định 04 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của các Dự án; Tiếp nhận, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Dự án Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Mỏ đá Nặm Tàn, xã Hà Trì, huyện Hòa An; Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của mỏ Lũng Quang, huyện Quảng Uyên; Cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án: Đầu tư xây dựng công trình xây dựng Hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Dự án trang trại chăn nuôi Văn Trình, huyện Thạch An. Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Kiểm tra thực địa việc cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại) tại Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình; Phúc đáp đơn đề nghị cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại) của Trung tâm y tế huyện Thông Nông.
          Dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Báo cáo chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng phục vụ làm việc Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo; Tổ chức kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường tại Bãi xử lý rác thải Nà Lần, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đề nghị phê duyệt "Đề án xây dựng lò đốt rác chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn Việt nam về môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng"; Trình UBND tỉnh xem xét, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện Hợp phần Biến đổi khí hậu thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh...
Công tác thanh tra, pháp chế: Tham gia tiếp công dân tại UBND tỉnh được 13 lượt người, không có lượt đoàn đông người; Tiếp nhận: 06 đơn trong đó có 02 đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết, 04 đơn không thuộc thẩm quyền đã trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định. Công bố kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại 03 đơn vị; Kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất nguyên liệu giấy tại xóm Tảng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An theo thông tin phản ánh qua đường dây nóng của người dân; Ban hành văn bản đôn đốc Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra.
Tháng 10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và trụ sở Ban tiếp công dân UBND tỉnh theo quy định; Phối hợp với UBND các huyện, Thành phố chỉ đạo tư vấn triển khai xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2019; Tiếp tục tham mưu các giải pháp hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai gây tác động tiêu cực tới thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực quy hoạch có các dự án trọng điểm; Tham mưu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các huyện, Thành phố. Tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 để trình UBND tỉnh  phê duyệt.
Tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả đề xuất biện pháp xử lý các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Triển khai các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng trong hoạt động khoáng sản. Tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019. Tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin về công tác tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu phi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi UBND tỉnh...
Nhân dịp này, các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Hồng Thịnh trong niềm vui xúc động. Với 37 năm công tác, trải qua nhiều vị trí lãnh đạo. Bắt đầu từ ngày 01/10/2019, đồng chí Thái Hồng Thịnh được nghỉ hưu theo chế độ Nhà nước.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien