Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2017

Thứ sáu - 02/06/2017 16:45
Ngày 01/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 5; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2017. Dự cuộc họp có lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên v Môi trường Cao Bằng chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên v Môi trường Cao Bằng chủ trì cuộc họp.

Về công tác quản lý hoạt động khoảng sản: Hoàn thiện Đề án chi tiết quản lý, khai thác khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 – 2020; Dự thảo tờ trình, báo cáo thuyết minh, đề án, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết đề nghị Sở Tài chính và Sở Tư pháp thẩm định. Dự thảo tờ trình, báo cáo thuyết minh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020, có xét đến năm 2030.

Đề nghị các huyện trong vùng công viên địa chất báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng 03 tuyến du lịch trong vùng Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Đề nghị Sở GTVT tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục đấu nối các công trình thuộc 03 tuyến du lịch trong vùng công viên địa chất non nước Cao Bằng với hạ tầng giao thông. Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng công viên địa chất non nước Cao Bằng tại các huyện Hòa An, Hà Quảng và thành phố Cao Bằng, Báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh. Làm việc với UBQG UNESCO Việt Nam và Viện khoa học Địa chất Khoáng sản về kế hoạch chuẩn bị đoàn đoàn thẩm định của UNESCO thẩm định CVĐC non nước Cao Bằng. Tham gia Tuyên truyền nâng cao nhận thức về CVĐC cho cán bộ, nhân dân huyện Nguyên Bình (khu vực có điểm di sản).

Trong tháng 5/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát chức năng nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác:

Về lĩnh vực đất đai: Sở tiếp nhận, thẩm định và cấp 234 GCN QSDĐ cho 183 hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu; cấp 08 GCN QSDĐ cho 02 tổ chức. Tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ, trong đó, giao đất: 01 hồ sơ, với tổng diện tích 18.131 m2; thuê đất: 02 hồ sơ, với tổng diện tích 872.069 m2; chuyển mục đích sử dụng đất: 01 hồ sơ, với tổng diện tích 1.150 m2; ký 27 hợp đồng thuê đất, với diện 179.199,7 m2 và tổng giá trị tiền 2.513.990.887 đồng/năm.

Trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bảo Lạc và Hạ Lang; Bổ sung danh mục các công trình, dạ án cần thu hồi đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất của các huyện, thành phố: 64 công trình, dự án cần thu hồi đất; 43 công trình, dạ án đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất; tham mưu văn bản giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB Công viên địa chất non nước Cao Bằng tại xã Hoàng Tung, huyện Hoà An; tiếp nhận 03 hồ sơ định giá đất cụ thể, đã giải quyết 02 hồ sơ, 01 hồ đang trình Sở Tài chính thẩm định.

Về lĩnh vực tài nguyên nước: Thẩm định 05 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi bơm hút thí nghiệm lỗ khoan tại xã Xuân Nội, huyện Trà Lĩnh; rà soát, kiểm tra các lỗ khoan trên địa bàn tỉnh để đầu tư công trình khai dẫn nước phục vụ sinh hoạt. Trình UBND tỉnh ban hành công văn bổ sung xã Cách Linh, huyện Phục hòa vào danh mục các vùng khan hiếm nước theo Quyết định số 264/QĐ-TTg và chuyển địa điểm xây dựng mô hình thí điểm khai thác nguồn karts ngầm gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ. Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 26/8/2013 của Tỉnh ủy; ban hành công văn đề nghị Công ty cổ phần quốc tế An Phước khắc phục sự cố tại Trạm quan trắc tài nguyên nước Sông Hiến; phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước kiểm tra thực địa tại Nhà máy thủy điện Bảo Lâm 3 và 3A, phục vụ công tác thẩm định cấp giấy phép tài nguyên nước. Tham gia đoàn kiểm tra thực địa điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Bản Chiếu, huyện Nguyên Bình; phối hợp với Trung tâm Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước Quốc gia triển khai khoan tìm kiếm nước dưới đất tại xã Sỹ Hai, huyện Hà Quảng và xã Lê Lợi, huyện Thạch An.
 

Toàn cảnh cuộc họp.

Công tác bảo vệ môi trường: Cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: 01 hồ sơ; tiếp nhận và tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án được: 01 hồ sơ ; thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Nhà máy chế biến ferro mangan tại xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của mỏ đá Xum Lếch - Phia Gà, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh; thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt tiêu chuẩn công nghiệp và hữu cơ Ánh Dương.

Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2017; ban hành văn bản xem xét hoạt động sản xuất, điều chỉnh hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Nhà máy tuyển nổi chì - kẽm, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ; trình UBND tỉnh điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy tuyển nổi chì kẽm, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; xây dựng Chỉ thị của Ban chấp hành thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Một số công tác khác như: Đo đạc bản đồ; kiểm tra... được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở đã thống nhất các nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ của ngành cần tập trung triển khai trong tháng tới, cụ thể: Hoàn thiện thủ tục công bố hoạt động Quỹ môi trường tỉnh Cao Bằng; thông báo rộng rãi thủ tục đấu thầu các dự án cơ sở dữ liệu địa chính triển khai năm 2017; đề nghị thanh toán kinh phí hoạt động năm 2017 phân bổ các đơn vị thi công; xây dựng hướng dẫn cụ thể về quá trình tổ chức thực hiện Đề án khai thác vật liệu tại chỗ; dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai khắc phục xử lý môi trường đối với mỏ Mangan Lũng nạp, xã Tri Phương, huyện Trà Lĩnh; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường 2017. Tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2017 tại thành phố Cao Bằng… Các phòng chuyên môn, đơn vị căn cứ vào Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, thời gian công việc.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


váy đẹp công sở Hôm nay : 1857

2 Tháng hiện tại : 50464

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 12503489

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien