Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Thứ hai - 02/07/2018 17:06
Ngày 28/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã đánh giá công tác 6 tháng đầu năm của Sở Tài nguyên và Môi trường, triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:

Công tác Quản lý đất đai: Thẩm định, trình UBND tỉnh xém xét, phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện của 13/13 huyện, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất 2018 của 13/13 huyện, thành phố; phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trùng Khánh; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1400/KH-UBND ngày 18/5/2018 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đồng thời Sở đã ban hành Kế hoạch thực hiện cụ thể; Tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Cao Bằng, đề nghị UBND tỉnh Công bố công khai theo quy định; trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 lần 1: 13 công trình; hoàn thiện công tác Thống kê đất đai 2017 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tiếp nhận, ký 1.870 GCN cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu với 1.467 hộ gia đình, cá nhân;  Cấp GCNQSD đất cho 09 tổ chức với 09 GCN; bổ sung tài sản 02 GCN cho 02 tổ chức; Kiểm tra thực địa hồ sơ xin cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Hợp tác xã Xếp Hồng tại huyện Phục Hòa; Tiếp nhận giải quyết, trình UBND tỉnh quyết định 15 hồ sơ: Giao đất: 03 hồ sơ, với diện tích 32.355,4 m2; Cho thuê đất: 05 hồ sơ, với tổng diện tích 200.507,0 m2; Thu hồi đất: 06 hồ sơ, với diện tích 90.488,0 m2; Chuyển mục đích sử dụng đất: 01 hồ sơ, với diện tích 800 m2; Ký 23 hợp đồng thuê đất, với diện tích 1.091.007,8 m2, tổng giá trị 5.063.669,967 đồng/năm.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Ban hành văn bản thẩm định sự cần thiết và thẩm định phương án thi công trích đo địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng 04 công trình: Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Cao Bằng, giai đoạn II; Đường tỉnh 207; trường Quân sự tỉnh Cao Bằng; Kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng (Km0+00 – Km2+00);  Kiểm tra chất lượng sản phẩm trích đo địa chính 06 công trình: Thủy điện Hồng Nam; Đường tỉnh 208; trường Quân sự tỉnh; Khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc; Khu sản xuất chế biến nông sản, lâm sản tập trung Cao Bằng; Đường tỉnh 207; Ký duyệt bản đồ trích đo phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 05 công trình: Trường Tiểu học Bế Triều, huyện Hòa An; Đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng; Nhà văn hóa và sân chơi thể thao xã Bế Triều, huyện Hòa An; Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ Háng Hóa, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An; Trường Mẫu giáo và trường PTCS Minh Thanh, xã Minh Thanh, huyện Nguyên Bình.

Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Thẩm định 09 hồ sơ, trong đó: trình UBND tỉnh ban hành 08 giấy phép/quyết định phê duyệt trong lĩnh vực tài nguyên nước; Xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thi hành pháp luật khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trình UBND tỉnh ban hành; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; Ban hành văn bản lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hoàn thiện thủ tục nghiệm thu sản phẩm năm 2017 đối với 02 dự án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại các khu vực trọng điểm hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Xây dựng giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Bằng, sông Hiến trên địa bàn huyện Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
 

Toàn cảnh cuộc họp.

 
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Tiếp nhận, giải quyết 17 lượt hồ sơ: trình UBND tỉnh phê duyệt 06 đề án đóng cửa mỏ; trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản 01 hồ sơ;  trình cấp giấy phép khai thác khoáng sản 01 hồ sơ; trình chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 01 hồ sơ; các hồ sơ khác đang thụ lý; Ban hành các báo cáo: Báo cáo xây dựng phương án thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản năm 2018; Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trong phạm vi tỉnh Cao Bằng năm 2017; Báo cáo Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán theo Thông báo  núi đá ven đường gây mất cảnh quan, ảnh hưởng môi trường. Tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, khắc phục đập chắn chứa bùn thải Mỏ vàng Thẩm Riềm, huyện Bảo Lâm; kết quả kiểm tra, đánh giá đập hồ chứa bùn thải của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm, xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh khai thác vàng trái phép trên sông Gâm lòng hồ thủy điện Mông Ân; tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại điểm đá Pác Pha, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm; Hoàn thành và trình UBND tỉnh dự thảo Quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 – 2020; Đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. Đề nghị UBND tỉnh công bố quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, xét đến năm 2030. Thực hiện công việc của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng CVĐC non nước Cao Bằng…

Công tác bảo vệ môi trường: Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt 04 hồ sơ báo cáo ĐTM của Dự án; trình thành lập 02 Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án; Tổ chức kiểm tra và trình UBND tỉnh cấp xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường được 02 hồ sơ; Quyết định chứng nhận việc thực hiện hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường chi tiết được 03 hồ sơ; Tổ chức kiểm tra, cấp 02 Quyết định chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để đối với bãi chôn lấp rác thải thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An và bãi chôn lấp rác thải thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng; Cấp xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường được 13 hồ sơ; phối hợp thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2017 tại 05 xã; xây dựng, triển khai Kế hoạch số 769/KH-STNMT ngày 11 tháng 5 năm 2018 về hỗ trợ xây dựng bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và lò đốt rác thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng; Hoàn thành quan trắc chất lượng môi trường đợt I năm 2018, quan trắc được 84 mẫu…

Phát biểu kết luận, đồng chí Thái Hồng Thịnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao những kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm đơn vị cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt; Đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2018; Triển khai hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; hoàn thành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và chấp hành các quy định của pháp luật đất đai tại các khu kinh tế cửa khẩu; tăng cường công tác kiểm tra tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND cấp huyện, xã trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác.

Tổ chức kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất chấp hành chính sách pháp luật đất đai đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; Hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Cao Bằng trình UBND tỉnh quyết định; Tiếp tục triển khai Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) – Dự án vay vốn WB. Đôn đốc hoàn thành công tác xây dựng CSDL địa chính các xã còn lại huyện Nguyên Bình; tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn tiếp tục triển khai, thực hiện các xã huyện Hà Quảng; tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 03 xã, phường thành phố Cao Bằng theo chỉ tiêu kế hoạch, cấp GCNQSD đất đối với 08/10 hộ gia đình, cá nhân còn lại tổ 11, phường Sông Hiến; Tiếp tục chỉ đạo đo đạc địa chính phường Đề Thám và phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh ban hành.

Tiếp tục tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực BCĐ xây dựng CVĐC toàn cầu (phối hợp xây dựng kế hoạch Đoàn đi Italia; các báo cáo theo yêu cầu của BCĐ); trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Cao Bằng; xây dựng kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; triển khai thực hiện Kế hoạch 769/KH-STNMT ngày 11/5/2018 hỗ trợ xây dựng bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và lò đốt rác thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Tỉnh Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng…

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien