Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ tư - 16/01/2019 19:03
Ngày 15/01/2019, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND, Phòng TN&MT các huyện, Thành phố.
Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2018 Sở TN&MT đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu cho Tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của ngành.  Các lĩnh vực trọng tâm của ngành đều đạt kết quả tốt. Cụ thể:

Về công tác quản lý đất đai: Sở TN&MT đã thẩm định, trình UBND tỉnh xém xét, phê duyệt hồ sơ Điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện của 13/13 huyện, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất 2018 của 13/13 huyện, thành phố; phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Trùng Khánh. Tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Cao Bằng. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và thường xuyên rà soát, trình bổ sung vào kế hoạch định giá đất.
 

Toàn cảnh hội nghị.
 
Tiếp nhận, ký 4.361 GCN cấp đổi, cấp lại theo nhu cầu với 3.304 hộ gia đình, cá nhân;19 tổ chức với 22 GCNQSDĐ; bổ sung tài sản 05 GCN cho 04 tổ chức. Tiếp nhận giải quyết, trình UBND tỉnh quyết định 15 hồ sơ: Giao đất: 03 hồ sơ, với diện tích 32.355,4 m2; Cho thuê đất: 05 hồ sơ, với tổng diện tích 200.507,0 m2; Thu hồi đất: 06 hồ sơ, với diện tích 90.488,0 m2; Chuyển mục đích sử dụng đất: 01 hồ sơ, với diện tích 800 m2;Ký 23 hợp đồng thuê đất, với diện 1.091.007,8 m2 và tổng giá trị 5.063.669,967 đồng/năm.

Nghiệm thu công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 18/20 xã, thị trấn huyện Nguyên Bình; triển khai Dự án Xây dựng sơ sở dữ liệu địa chính huyện Hà Quảng; Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp GCN theo Dự án năm 2017 đối với 03 xã, phường thành phố Cao Bằng hoàn thành các thủ tục niêm yết công khai, trình xác nhận đơn xin cấp giấy để lập hồ sơ theo quy định, xử lý các vướng mắc phát sinh. Chỉ đạo thực hiện Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc, cấp GCNQDĐ Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng...

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Chỉ đạo hoàn thành công tác xây dựng hồ sơ địa chính khu đo phường Đề Thám và phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Ban hành văn bản thẩm định sự cần thiết trích đo địa chính phục vụ GPMB 09 công trình. Thẩm định phương án thi công trích đo địa chính phục vụ GPMB 08 công trình; Kiểm tra chất lượng sản phẩm trích đo địa chính 09 công trình. Ký duyệt bản đồ trích đo phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 09 công trình; Tham gia Đoàn chuyên gia kỹ thuật xác định hướng đi đường biên giới từ mốc 831 đến mốc 835 theo kế hoạch của UBND tỉnh; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, xác định diện tích phạm vi khu vực 03 cửa khẩu; phối hợp với Sở Ngoại vụ kiểm tra đường biên, mốc giới trên địa bàn tỉnh.
 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu.
 
Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Thẩm định 12 hồ sơ, trong đó: trình UBND tỉnh ban hành 08 giấy phép tài nguyên nước; Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt: 05 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 01 phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước.Đề xuất nhiệm vụ, dự toán kinh phí, kế hoạch thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019 - 2020.Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường của Nhà máy thủy điện Bản Rạ.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Trong năm 2018 đã tiếp nhận và giải quyết 34 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”. Hoàn thành dứt điểm việc rà soát, trình UBND tỉnh giải pháp xử lý đối với các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường gây mất cảnh quan, ảnh hưởng môi trường; Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2020.Đề nghị UBND tỉnh công bố quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2020, xét đến năm 2030. Tổ chức làm việc với 24 đơn vị nợ đọng thuế, phí trong hoạt động khoáng và yêu cầu cam kết lộ trình nộp thuế, phí. Thực hiện công việc của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng CVĐC non nước Cao Bằng...
 

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu ý kiến.
 
Công tác bảo vệ môi trường: Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo cơ chế ‘‘một cửa” được 10 hồ sơ. Kết quả: Trình UBND tỉnh phê duyệt 05 hồ sơ báo cáo ĐTM; 05 hồ sơ đang chỉnh sửa, bổ sung sau khi họp thẩm định. Cấp xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường được 24 hồ sơ. Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 hồ sơ Phương án cải tạo, phục hồi môi trường.Tổ chức kiểm tra và trình UBND tỉnh: Cấp 04 giấy xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường; 04 Quyết định chứng nhận việc thực hiện hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường chi tiết;  cấp 02 Quyết định chứng nhận cơ sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường triệt để đối với 02 bãi chôn lấp rác thải. Thẩm định, ra thông báo số tiền phí nước thải công nghiệp năm 2018 cho 11 đơn vị. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2018; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018. Sở đã phối hợp với UBND huyện Thạch An tổ chức thành công Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 8/6 năm 2018...Thực hiện đúng tiến độ và hoàn thành  các nội dung theo Kế hoạch Quan trắc chất lượng môi trường năm 2018: Quan trắc, phân tích tần suất 3 lần/năm được 252 mẫu.

Công tác thanh tra, kiểm tra:  Sở TN&MT đã xây dựng, ban hành và bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở đảm bảo theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Kết quả, qua các cuộc thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 47 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 623.000.000 đồng, kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi khoảng 3.400 m2 đất đã giao sử dụng không đúng mục đích, đã thực hiện thu hồi được 1.050.000.000 đồng số tiền vi phạm phát hiện qua thanh tra.

Kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018 trong lĩnh vực TN&MT đạt trên 647 tỷ đồng (lĩnh vực đất đai đạt 487,15 tỷ đồng; lĩnh vực khoáng sản 153,2 tỷ đồng...).
Đặc biệt, trong năm 2018 Sở TN&MT đã tham mưu phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để Tổ chức thành công Lễ Đón nhận Quyết định của UNESCO công nhận “Công viên địa chất non nước Cao Bằng” là công viên địa chất toàn cầu - Đây là sự kiện mang tầm cỡ thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở tỉnh Cao Bằng, sự kiện đã khẳng định những nỗ lực của tỉnh Cao Bằng nói chung và ngành tài nguyên môi trường nói riêng để đưa “Công viên địa chất non nước Cao Bằng” trở thành công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận và đã trở thành một thành viên trong mạng lưới Công viên địa chất trên toàn thế giới. Đây cũng là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài nguyên môi trường được Hội đồng bình chọn, đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.
 

Lãnh đạo UBND Thành phố phát biểu.
 
Tại hội nghị, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước được các đại biểu đưa ra và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện năm 2019, như: Cần tiếp tục quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới lĩnh vực TN&MT; các cấp, ngành phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất…

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn yêu cầu ngành TN&MT tập trung làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Khắc phục tình trạng buông lỏng trong quản lý đặc biệt là về lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm và ngăn chặn không để phát sinh vụ việc vi phạm mới. Hoàn thành việc đo đạc chính quy, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai toàn tỉnh vào năm 2020. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước nhất là những vấn đề liên quan đến người dân, doanh nghiệp nhằm phát huy tiềm năng, nâng cao chỉ số năng lực tiếp cận, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien