Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 07/2019

Thứ ba - 02/07/2019 14:00
Chiều 28/06/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 06 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 07/2019. Ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 06 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 7/2019. Theo đó, trong tháng 06, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác Quản lý đất đai: Trình UBND tỉnh bổ sung danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cao Bằng, huyện Hòa An;Đề nghị UBND tỉnh ủy quyền quyết định thu hồi đất các dự án trên địa bàn Thành phố; Báo cáo phương án sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng 11,6 ha đất trồng lúa, đổ thải tại mỏ sắt Nà Rụa, phường Hòa Chung, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng; Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra các văn bản ban hành về thủ tục thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng dự án: Trung tâm thương mại biên giới Trùng Khánh tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; Ý kiến đối với Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 04/6/2019 của UBND huyện Trùng Khánh, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng khu du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc);Đề nghị UBND tỉnh bổ sung công trình, dự án vào Nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019;Tham mưu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn gửi UBND tỉnh xem xét; Ban hành Công văn số 1329/STNMT-QLĐĐ ngày 24/6/2019 về việc  hướng dẫn chuẩn bị quy trình, trình tự thu hồi đất đối với dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng); Tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Tiếp nhận và trình ký 507 GCN cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầucho 367hộ gia đình, cá nhân; tiếp tục đôn đốc cấp giấy chứng nhận đối với GCN do công ty lâm nghiệp Hòa Bình thu gom;Tiếp nhận, thẩm định trình ký được 02 GCN cho 02 tổ chức;Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Tiếp nhận 11 hồ sơ: Đã thụ lý giải quyết trình UBND tỉnh: 09 hồ sơ (Thuê đất: 03 hồ sơ, với diện tích 270.523,7 m2; Giao đất: 05 hồ sơ, với diện tích 3.758,3 m2;  CMĐSD đất: 01 hồ sơ, với diện tích 800 m2;Ký 02 hợp đồng thuê đất, với diện 102.912 m2 và tổng giá trị 69.837.729 đồng/năm;
Công tác Kế hoạch tài chính, quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu:  Trình UBND tỉnh Thẩm định, phê duyệt: Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng; Phương án kinh tế kỹ thuật - Dự toán xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Cao Bằng; Phương án - Dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án “Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính khu đo thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; điều chỉnh Kế hoạch số 3270/KH-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Kế hoạch 5 năm và 18 tháng thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng, vay vốn Ngân hàng Thế giới”; đề nghị cấp kinh phí thực hiện công tác Xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Cao Bằng và Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.
Tổ chức thẩm định: Dự án “Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh), thị trấn Quảng Uyên (huyện Quảng Uyên), thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh)”; phối hợp với phòng Đo đạc và Khoáng sản thẩm định 02 Phương án thi công trích đo địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình (Cầu đường bộ II Tà Lùng – Thủy Khẩu, tỉnh Cao Bằng (Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng Cầu đường bộ II Tà Lùng – Thủy Khẩu, tỉnh Cao Bằng); Chuẩn bị động viên Trung đoàn huấn luyện dự bị động viên 852 (hạng mục công trình giao thông: Đầu tư cải tạo, nâng cấp đường vào Trung đoàn).

 

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 9 khóa XVI;Trình UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất;Chủ trì tổ chức kiểm tra và lập Báo cáo tình hình thực hiện các quy định của pháp luật trong việc tích nước hồ chứa, phát điện thương mại của Nhà máy thủy điện Thân Giáp; Kiểm tra và giải quyết kiến nghị của người dân xóm Lũng Riềng, xã Quốc Phong, huyện Quảng Uyên máy bơm nước rất yếu, không đủ nước cho người dân sử dụng (thuộc dự án: Điều tra, đánh giá tài nguyên nước tại các khu vực trọng điểm hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng).
Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất:Thực hiện kiểm tra, ký hồ sơ KTNT và bản đồ trích đo phục vụ GPMB 02 công trình: Khôi phục, cải tạo đường Đức Xuân, Lê Lợi - Danh Sỹ huyện Thạch An và Thủy điện Bạch Đằng; Tổ chức Thẩm định 02 phương án thi công trích đo phục vụ GPMB công trình: Cầu đường bộ II Tà Lùng - Thủy Khẩu; Trung đoàn huấn luyện dự bị động viên 852; Rà soát và cho ý kiến đối với “Dự án đo đạc, lập HSĐC và XD CSDL quản lý đất đai khu đo Thị trấn Quảng Uyên - huyện Quảng Uyên, thị trấn Trùng Khánh - huyện Trùng Khánh, thị trấn Hùng Quốc - huyện Trà Lĩnh” sau họp thẩm định; Tổ chức Kiểm tra CSDL các xã huyện Hà Quảng; Tổ chức thẩm định Dự án Đo đạc xây dựng HSĐC 03 thị trấn (Trùng Khánh, Hùng Quốc, Quảng Uyên); Tiếp tục kiểm tra, phúc tra nội nghiệp sản phẩm bản đồ địa chính phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng.
Công tác giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa” được 03 hồ sơ; Báo cáo cập nhật thông tin đánh giá tình hình thực hiện Luật khoáng sản năm 2010.Ban hành 09 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 06 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 17 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản; Chủ trì, phối hợp với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản kiểm tra, nghiệm thu cắm mốc giới khu vực khai thác khoáng sản mỏ sắt Nà Lũng, phường Duyệt Trung và mỏ sắt Nà Rụa, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng;  Phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh kiểm tra tiến độ thực hiện đóng cửa 03 mỏ mangan (MN Bản Khuông, xã Thông Huề và 02 mỏ MN Kha Mon, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh); Tổ chức kiểm tra mỏ đá Diều Phon, Quảng Uyên nhằm xem xét, thống nhất phương án di chuyển sang vị trí phù hợp theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Công tác bảo vệ môi trường:Tiếp nhận, kiểm tra và trình 01 hồ sơ phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông Bằng Giang làm vật liệu xây dựng thông thường đoạn sông xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ; Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường của 02 dự án (Dự án đầu tư xây dựng Công trình: Chuẩn bị động viên Trung đoàn huấn luyện dự bị động viên 852; Dự án đầu tư khai thác mỏ cát, sỏi lộ thiên Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng).Cấp 01 giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường Phòng khám đa khoa 103.
Dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019, Ngày Đại dương thế giới 8/6/2019; Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Hà Quảng tổ chức 01 hội nghị tập huấn, Lễ ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày đại dương, tháng hành động về môi trường; Chủ trì kiểm tra Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng theo Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019; Rà soát, đánh giá thực trạng phát sinh, biện pháp quản lý rác thải nhựa và báo cáo tình hình kết quả thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa"; Ban hành văn bản đề nghị UBND cấp huyện "Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi". Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt II năm 2019 tại các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Theo dõi, vận hành và bảo dưỡng định kỳ 02 trạm quan trắc nước tự động liên tục Sông Bằng và Sông Hiến.
Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các đề xuất trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: Tổ chức lớp nghiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; Rà soát tài sản chính thức theo tên của các đơn vị sáp nhập; Hoàn chỉnh các văn bản pháp lý để đi vào hoạt động của Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu; Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục dự án đầu tư năm 2019; Tiếp tục triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đối với các khu vực hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gây mất cảnh quan, ảnh hưởng môi trường; Xây dựng dự thảo quy chế hoạt động và kế hoạch xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 18


váy đẹp công sở Hôm nay : 1091

2 Tháng hiện tại : 179223

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 12204667

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien