Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 08 năm 2019

Thứ tư - 31/07/2019 16:28
Chiều 30/07/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 07 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 08/2019. Ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Toàn cảnh cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 07 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 08/2019. Theo đó, trong tháng 07, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác Quản lý đất đai:
Báo cáo về việc kiểm tra diện tích đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa các năm đã được HĐND tỉnh thông qua để thực hiện dự án: Hồ Khuổi Khoán, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An; Trình UBND tỉnh Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất thuộc Khu xí nghiệp luyện gang (cũ) tại Km5 Đề Thám và 05 lô đất thuộc lô đất số 20, Khu đô thị mới Đề Thám, Thành phố Cao Bằng; Trình UBND tỉnh ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại khu đất Nà Chang, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Cao Bằng (lần 1,2), huyện Hòa An, Hạ Lang, Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng.
Tiếp nhận và trình ký 561 Giấy chứng nhận  QSDĐ cho 419 hộ gia đình, cá nhân cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận  QSDĐ  theo nhu cầu;  Tiếp nhận, thẩm định trình ký được 09 Giấy chứng nhận QSDĐ  cho 03 tổ chức; Tiếp nhận, xem xét thẩm định, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh 04 hồ sơ; Tiếp nhận, thụ lý giải quyết trình UBND tỉnh 11 hồ sơ: Giao đất: 06 hồ sơ, với diện tích 157.832,1 m2; thuê đất: 02 hồ sơ, với diện tích 1.265,1 m2; Ký 04 hợp đồng thuê đất, với diện 399.248,7 m2 và tổng giá trị 649.438.817 đồng/năm. Tiếp nhận, xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 04 công trình trên địa bàn các huyện, thành phố.
Công tác Kế hoạch tài chính, quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu:
Ban hành các báo cáo: Thống kê số liệu phục vụ xây dựng dữ liệu nền dự án VILG; tình hình thực hiện rút vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và dự kiến giai đoạn 2020-2022; kết quả rà soát, sắp xếp lại, xử lý và bổ sung xe ô tô chuyên dùng theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; cung cấp số liệu theo phiếu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước KV X ngày 26/6/2019; kết quả giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2019 và đăng tải thông tin dự án, số liệu giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ thống công nghệ thông tin;  Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng”; phê duyệt Phương án kinh tế kỹ thuật – Dự toán, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Cao Bằng; Phê duyệt Phương án  – Dự toán, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Phương án  – Dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; thẩm định, phê duyệt dự án “Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh), thị trấn Quảng Uyên (huyện Quảng Uyên), thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh)”; xin chủ trương cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu; điều chỉnh tổng mức đầu tư Đề án “Đầu tư trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường”; Quyết định phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập dự án “Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng”...
Báo cáo nội dung tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/8/2017; tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn, công tác dự báo, cảnh báo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Đoàn kinh tế Quốc phòng 799/QKI, khai thác nguồn nước mặt công trình Nhà máy thủy điện Nam Quang;  Hoàn thiện báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng và tình hình thực hiện Giấy phép công trình hệ thống cấp nước thị trấn Quảng Uyên; hoàn thiện báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất công trình Giếng khoan LK2B thị trấn Thông Nông; phúc đáp đề nghị tạm dừng thực hiện một số nghĩa vụ theo quy định đối với Trạm bơm Sông Bằng phục vụ cho Xưởng tuyển – mỏ Sắt Nà Rụa; Tổ chức bàn giao Giếng khoan tại xóm Lũng Riềng, xã Quốc Phong cho huyện Quảng Uyên quản lý, sử dụng;
Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất:
Lĩnh vực Đo đạc: Tham mưu ban hành 14 văn bản, tham gia 02 hội nghị tập huấn, 02 cuộc họp và 04 cuộc kiểm tra thực địa.
Lĩnh vực khoáng sản: Tiếp nhận và giải quyết 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”;  Đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng xem xét, phê duyệt 09 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (07 mỏ đá, 02 mỏ cát đồi) là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghiệm thu khối lượng hoàn thành dự án “Khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”. Rà soát, ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện việc khắc phục các tồn tại theo ý kiến của các đoàn kiểm tra và theo biên bản Thanh tra lĩnh vực môi trường trong khai thác khoáng sản của Thanh tra Chính phủ; Đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin và tổng hợp, hoàn thiện phiếu điều tra sập sụt karst ngầm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để cung cấp cho Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phục vụ nghiên cứu khoa học. Ban hành 24 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 25 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 21 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản...
Công tác bảo vệ môi trường:
Tiếp nhận, trình UBND tỉnh phê duyệt 03 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường; Tiếp nhận, tổ chức thẩm định 04 hồ sơ: Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm; dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Kéo Thin, xóm Nặm Tàn, huyện Hòa An; Dự án phát triển đô thị phường Sông Bằng Khu C - Phần hạ tầng kỹ thuật; Dự án kè bờ trái Sông Hiến, thành phố Cao Bằng); Tiếp nhận, tổ chức kiểm tra 02 hồ sơ xác nhận công trình môi trường (Dự án công trình Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm; Dự án đầu tư công trình Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh).
Cấp 06 giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường: 05 Trạm y tế xã (Trạm y tế xã Canh Tân, huyện Thạch An; Trạm y tế xã Nà Sác, huyện Hà Quảng; Trạm y tế xã Mai Long, huyện Nguyên Bình; Trạm y tế xã Hồng Đại, huyện Phục Hòa; Trạm y tế xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm) và 01 dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cao Bằng sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2013-2020; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng điều chỉnh Giấy xác nhận hoàn thành công trình môi trường và Chương trình giám sát môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Uyên.
Báo cáo tình hình thực hiện công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo việc đánh giá, thống kê các cơ sở sản xuất và dự án khai thác khoáng sản có nguy cơ gây sự cố môi trường; Báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình môi trường quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019; Báo cáo kiểm tra, giám sát công tác tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả Châu Phi. Đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới; xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020; đề nghị Sở Công thương, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất. Tiếp tục làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì; Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác quản lý chất thải rắn tại 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá và điều tra các bãi chôn lấp, cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các đề xuất trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: Tổ chức lớp nghiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; tiếp tục rà soát TTHC, đẩy mạnh cải cách TTHC; rà soát các thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy khu vực cơ quan và kho lưu trữ; rà soát các doanh nghiệp sử dựng đất kém hiệu quả; đề suất bổ sung các khu vực đấu giá khai thác quỹ đất và cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án; tổ chức chỉ đạo thực hiện đấu thầu các dự án trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xử lý bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp; tiếp tục chỉ đạo hoàn chỉnh các dự án cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hà Quảng; triển khai các nội dung của ban chỉ đạo và ban quản lý dự án cơ sở dữ liệu bằng nguồn vốn vay; phối hợp chỉ đạo thực hiện đấu giá khai thác mỏ cát, sỏi đồi; Sớm trình phê duyệt lò đốt rác thải rắn; Thực hiện điều tra, thống kê đánh giá tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien