Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 09 năm 2019

Thứ năm - 05/09/2019 14:34
Chiều 29/08/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 08 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 09/2019. Ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 08 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 09/2019. Theo đó, trong tháng 08, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác Quản lý đất đai: Ban hành văn bản gửi UBND các huyện, thành phố; Ban QLKKT tỉnh về việc triển khai thực hiện xây dựng bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2024; trình UBND tỉnh phê duyệt, sửa đổi, bổ sung danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng và bổ sung chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hòa An; trình bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn huyện Hà Quảng; trình UBND tỉnh xem xét trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Cao Bằng (lần 3) với tổng số 05 dự án, công trình; trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Cao Bằng; tiếp tục xem xét, bổ sung dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Công tác cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu: Tiếp nhận và trình ký 385  GCN cho 280 hộ gia đình, cá nhân; Cấp GCNQSD đất cho các tổ chức: Tiếp nhận, thẩm định trình ký được 02 GCN cho 02 tổ chức.  Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Tiếp nhận 07 hồ sơ, đã giải quyết 07 hồ sơ; Ký 08 hợp đồng thuê đất, với diện tích 303.738,9 m2 và tổng giá trị 1.741.175.310 đồng/năm. Tiếp nhận, xem xét thẩm định, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh 01 hồ sơ.  Tham mưu, xem xét các vướng mắc trong công tác giải phòng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; soạn thảo báo cáo, văn bản hướng dẫn, trả lời 36 văn bản. Tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu gửi Bộ TN&MT; tình hình thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020; Trình UBND tỉnh về việc: Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, phê duyệt Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Công trình hệ thống cấp nước thị trấn Quảng Uyên;   
Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về địa giới hành chính thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2019 của Bộ Chính trị: Xây dựng bản đồ sáp nhập đơn vị hành chính theo Đề án của tỉnh; tham gia 02 chuyến đi khảo sát thực tế tại huyện Trà Lĩnh; Xây dựng hướng dẫn về lập bản đồ kiểm kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Tham gia đoàn công tác của tỉnh phối hợp với Nhóm chuyên gia kỹ thuật của Phân ban Việt Nam tiến hành khảo sát, đo đạc, xác định hướng đi của đường biên giới khu vực mốc 545, 644 - 644/1, 651 -651/1, 755 – 756; Nghiệm thu khối lượng đo đạc địa chính phường Sông Hiến - TP. Cao Bằng. Thẩm định phương án thi công và ban hành báo cáo thẩm định của phương án thi công trích đo phục vụ GPMB công trình: Công trình tuyến đường từ xóm I Đức Chính đi xóm Khuổi Khoán;  Tổ chức kiểm tra chất lượng bản đồ trích đo địa chính phục vụ GPMB 01 công trình: Trung đoàn huấn luyện dự bị động viên 852.
Tiếp nhận và giải quyết 03 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”; Báo cáo đánh giá hiệu quả để đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng xem xét, phê duyệt bổ sung các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản và phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hoàn thành việc tiếp nhận và xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang; Tổ chức kiểm tra hoạt động thu hồi đá làm khoáng sản vật liệu xây dựng trong quá trình mở đường tại huyện Hạ Lang. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh biện pháp xử lý dứt việc thu hồi khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Ban hành 14 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ;12 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 62 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản
 Công tác bảo vệ môi trường: Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 02 Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường của Công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lâm; Dự án đầu tư công trình Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh công trình môi trường của mỏ đá Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. Hướng dẫn xác định đối tượng phải đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án sửa chữa định kỳ đường bộ của Sở Giao thông vận tải; hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị, kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án "Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng".
Đôn đốc, hướng dẫn Công ty TNHH Xây dựng 26-3 lập hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi Vân Trình và Hợp tác xã Sơn Hà lập hồ sơ đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án Trang trại lợn giống Hợp tác xã Sơn Hà, huyện Bảo Lạc; Báo cáo kết quả thực hiện công trình nâng cấp đập hồ thải quặng đuôi của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm và đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho phép đơn vị hoạt động sản xuất trả lại. Yêu cầu các Chủ đầu tư của mỏ đá vôi lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Đề nghị các sở liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện tham gia góp ý “Đề án xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn Việt Nam về môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở sản xuất, dự án khai thác khoáng sản tăng cường biện pháp và xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Công tác thanh tra, pháp chế: Tham gia tiếp công dân tại UBND tỉnh: 11 lượt người, không có lượt đoàn đông người. Tại trụ sở cơ quan: 01 lượt người. Trong tháng tiếp nhận và giải quyết 04 đơn và 01 kiến nghị phản ánh do UBND tỉnh chuyển đến. Ban hành Kết luận thanh tra gồm: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Nhà máy gạch Tuynel và Mỏ Sét Mạ Xà thuộc Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Xí nghiệp chè đắng thương mại thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng.
Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất tại: Hiệu thuốc thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông và Hiệu thuốc tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên thuộc Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Cao Bằng; công trình kho, cửa hàng thương nghiệp tại Pác Miầu, huyện Bảo Lâm và trụ sở tại thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc thuộc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Bảo Lạc. Kiểm tra thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với UBND huyện Thạch An và UBND huyện Nguyên Bình; Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước đối với các dự án thuộc đơn vị sau: Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Lạc; Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn bảo Lạc thuộc Công ty TNHH cấp thoát nước thị trấn Bảo Lạc; Nhà máy sản xuất gạch xóm Cốc Măn, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc thuộc Công ty TNHH Quan Đạo; Rà soát, báo cáo việc cá nhân, doanh nghiệp Trung Quốc sử dụng đất tại địa phương. Tổng hợp báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị, Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư;  Báo cáo đánh giá nguy cơ tham nhũng lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tổng hợp dự thảo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng về rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật là nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.
Trong tháng 09/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và trụ sở Ban tiếp công dân UBND tỉnh theo quy địnhl; thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 ; tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh...
Chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tiếp tục tham mưu các giải pháp hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai gây tác động tiêu cực tới thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực quy hoạch có các dự án trọng; tham mưu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các huyện, thành phố. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị ký kết hợp đồng kinh tế triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019; Tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 để trình UBND tỉnh  phê duyệt;Thẩm định Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa công trình thủy điện Tiên Thành. Triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đối với các khu vực hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gây mất cảnh quan, ảnh hưởng môi trường; tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien