Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 10 năm 2017

Thứ tư - 04/10/2017 09:40
Chiều 02/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 9, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2017. Tham dự có Lãnh đạo Sở, Trưởng và phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi họp.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi họp.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi họp.

Trong tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền ngành. Tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được kiện toàn; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, doanh nghiệp và các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được đẩy nhanh; công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất được triển khai thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch đã được xét duyệt; hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng được quản lý chặt chẽ. Công tác quản lý hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác được đẩy mạnh; công tác bảo vệ môi trường thường xuyên được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó công tác thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân ở một số địa phương còn chậm; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra ở một số nơi; công tác thanh tra, kiểm tra đôi lúc chưa được thường xuyên, kịp thời.

Tháng 10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện như: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở tực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2017. Chỉ đạo các huyện, Thành phố thực hiện việc thanh toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ địa chính cho các đơn vị tư vấn. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định chất lượng các công trình, sản phẩm đo đạc bản đồ theo quy định. Hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018; Nghị quyết về thông qua đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2018, để trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh (Khóa XVI). Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới; thực hiện Dự án: Xác minh ranh giới, cắm mốc, đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng. Tiếp tục tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu cấp huyện của các huyện, Thành phố.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch khoáng sản và công bố quy hoạch theo quy định. Tiếp tục lập Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tiếp tục làm việc với Tổ kiểm toán tại tỉnh Cao Bằng về việc kiểm toán Chuyên đề Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014 – 2016. Phối hợp làm việc với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện dự án quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di sản Công viên địa chất non nước Cao Bằng.

Tiếp tục phối hợp thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát môi trường trên địa bàn thành phố Cao Bằng; tổ chức kỷ niệm Chiến dịch làm cho th giới sạch hơn năm 2017 tại huyện Nguyên Bình.

Duy trì công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan cũng như tại UBND tỉnh. Thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Tiêps tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường…

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien