Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 10 năm 2020

Thứ sáu - 09/10/2020 10:20
Sáng 8/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi truờng tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá công tác tháng 9, triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 10 năm 2020. Tham dự có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 9 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiêm túc tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản của Trung ương, các văn bản của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice 4.0; Các cuộc họp giao ban, họp Đảng ủy sở, các chi bộ.

Về công tác chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận và xử lý 891 văn bản đến; ban hành 301 văn bản đi ở tất cả các lĩnh vực, trong đó: Lĩnh vực tham mưu, tổng hợp (Văn phòng): 89 văn bản; Lĩnh vực Kế hoạch - Tài nguyên nước: 20 văn bản; Lĩnh vực Đo đạc và Khoáng sản: 52 văn bản; Lĩnh vực Quản lý đất đai (cả VPĐKĐĐ): 87 văn bản; Lĩnh vực Thanh tra: 25 văn bản; Lĩnh vực Bảo vệ môi trường: 27 văn bản; Các đơn vị sự nghiệp còn lại: 01 văn bản.

Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, chính sách và ban hành các quyết định có liên quan . Công tác cải cách thủ tục hành chính: Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính từ nay đến năm 2020; Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU, ngày 27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính từ nay đến năm 2020.  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC): Rà soát tất cả các TTHC, quy trình giải quyết TTHC trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở ( ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã ) trên Cổng Dịch vụ công của Tỉnh. Số hồ sơ tồn đọng chuyển sang: 17 hồ sơ; Số hồ sơ tiếp nhận trong tháng: 15 hồ sơ; Số hồ sơ đã giải quyết: 06 hồ sơ; Số hồ sơ còn tồn: 26 hồ sơ.

Công tác thi đua - khen thưởng, hành chính: Báo cáo sơ kết thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” giai đoạn 2015-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Báo cáo kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; Đóng góp ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số  34/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng” và Quy chế công tác văn thư tỉnh Cao Bằng; Vận động công chức, viên chức, lao động của Sở tiếp tục tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19  tỉnh Cao Bằng; Báo cáo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.
Công tác tiếp công dân: Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh được 14 lượt người, không có lượt đoàn đông người; Tiếp công dân tại cơ quan: 01 lượt người. Trong tháng nhận mới 03 đơn; không có đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; Số đơn thư không thuộc thẩm quyền: 03 đơn.

Công tác kế hoạch tài chính: Hoàn thành 04 báo cáo; ban hành 07 văn bản tham mưu, chỉ đạo, điều hành liên quan công tác kế hoạch tài chính; Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2020...
 

Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh: Tiếp tục củng cố, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thi đua khen thưởng. Về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại tổ cáo cần có thông báo kết luận sớm; Tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý trình trong và sau kỳ họp HĐND tỉnh. Với công tác kế hoạch – tài chính đề nghị phòng chuyên môn phối hợp thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Đối với lĩnh vực khoáng sản xây dựng dự thảo, đề nghị Sở Tài chính cho ý kiến và trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 02 năm 2020 (06 mỏ). Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám tiếp tục theo dõi, đôn đốc 03 đơn vị tư vấn báo cáo về kế hoạch triển khai; tiến độ thực hiện Dự án đo đạc,lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh), thị trấn Quảng Uyên (huyện Quảng Uyên), thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh)....

Lĩnh vực môi trường triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020: Lựa chọn nhà thầu mô hình, mua sắm và lắp đặt thực hiện mô hình “Nói không với túi nilông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần” tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; tiến hành kiểm soát, lấy mẫu phân tích nước thải sản xuất tại 04 cơ sở và lấy mẫu phân tích khí thải tại 03 cơ sở. Tiếp tục đôn đốc tư vấn Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu chỉnh sửa hoàn thiện 02 nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng; trình UBND tỉnh phê duyệt; Chỉnh sửa nội dung các báo cáo chuyên đề, chuẩn bị cho đánh giá nghiệm thu.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 6706

  2 Tháng hiện tại : 103270

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14398713

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien