Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 12 năm 2020

Thứ năm - 10/12/2020 14:44
Sáng 9/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trưởng hội nghị giao ban nhằm đánh giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ chuyên môn tháng 12 năm 2020. Tham dự có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 11 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Lĩnh vực quản lý đất đai: Tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thành công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển đô thị số 5A phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; Hoàn thiện, gửi UBND tỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 và Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụngtrên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021; Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo kiểm tra, phúc tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kiểm kê đất đai các cấp. Đến nay đã thực hiện hoàn thành số liệu kiểm kê cấp huyện, đang hoàn thiện số liệu kiểm kê cấp tỉnh; Thực hiện xây dựng điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.
Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tổ chức: Tiếp nhận 03 hồ sơ; 03 GCN; 03 tổ chức. Trong đó: Đã trả kết quả 01 hồ sơ, 01 GCN, 01 tổ chức (cấp mới GCNQSD đất); Hồ sơ chưa đủ điều kiện 02 hồ sơ, 02 GCN, 02 tổ chức. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Giải quyết 01 hồ sơ giao đất, với diện tích 45.815,2 m2; 03 hồ sơ  thuê đất, với diện tích 3.496,1 m2; Ký 06 hợp đồng thuê đất, với diện tích 76.391,8 m và tổng giá trị 239.564.190 đồng/năm. Cung cấp thông tin địa chính cho Cục Thuế tỉnh: 06 phiếu.
Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Trình UBND tỉnh chấp thuận giá trị điện lượng trung bình hàng năm (E0) phục vụ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình nhà máy thủy điện Na Han và nhà máy thủy điện Bản Pắt; trình UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; lập hồ sơ kê khai tính tiền khai thác tài nguyên nước hai công trình thủy điện (Na Han, Bản Pắt); hoàn thiện Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Khuổi Luông. Hoàn thành báo cáo Kết quả thực hiện việc xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước có mục đích cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban hành các văn bản: Đề nghị đơn vị hoàn thiện Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Bạch Đằng; trả lại hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt cửa khẩu Đức Long; lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 02 công trình (Mỏ đá Sum Lếch - Phia Gà, huyện Trùng Khánh (lần 2); trang trại lợn Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh (lần 2)); Phối hợp với các đơn vị góp ý kiến thẩm định dự án “Cải tạo và nâng công suất Nhà máy nước Sông Bằng từ 5.000m3/ngày đêm lên 20.000m3/ngày đêm; Góp ý kiến dự thảo Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Khuổi Luông; Thông tư quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường; hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương 02 dự án do BQLDA ĐTXD giao thông làm chủ đầu tư.
Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Công tác giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”: Số hồ sơ tháng trước chuyển sang là 11 hồ sơ, trong tháng tiếp nhận 07 hồ sơ, đã giải quyết 05 hồ sơ (trình UBND tỉnh xem xét giải quyết: 05 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản), còn lại 13 hồ sơ đang còn hạn tiếp tục giải quyết; Rà soát, báo cáo UBND tỉnh ban hành văn bản cung cấp thông tin, số liệu về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2014 - 2020 theo đề nghị của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Xây dựng dự toán, đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 02 năm 2020.
Đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận với giải pháp lựa chọn doanh nghiệp khác thực hiện nghĩa vụ đóng cửa mỏ. Sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện để hoàn thành đối với 23 mỏ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Tham mưu ban hành 85 văn bản đi. Trong đó Ban hành 20 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 40 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và khoáng sản; 25 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc và khoáng sản.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 05 hồ sơ; Tổ chức khảo sát và thẩm định 01 hồ sơ báo cáo ĐTM; tiếp nhận và đang xem xét tính đầy đủ của 03 hồ sơ các Dự án. Cấp được 01 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Bệnh viện đa khoa huyện Trùng Khánh. Công tác tham mưu, ban hành văn bản: Tham mưu ban hành 11 báo cáo, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trả lời, cho ý kiến. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở: Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng công tác quản lý, hoạt động của 04 bãi chôn lấp rác thải tại huyện Bảo Lâm, Nguyên Bình và Trùng Khánh và thành phố; tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng công tác bảo vệ môi trường tại Dự án gia công chế biến gia súc, gia cầm và thủy hải sản thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa; Tổ chức lấy mẫu, quan trắc nước thải sản xuất phục vụ cho công tác thẩm định thu phí nước thải công nghiệp tại 06 cơ sở thuộc đối tượng nộp phí biến đổi.
Công tác quan trắc: Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2020 đợt 3 trên địa bàn 02 huyện, quan trắc được 09 mẫu nước mặt, 12 mẫu không khí xung quanh, 01 mẫu nước dưới đất. Theo dõi vận hành, bảo dưỡng 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước và 01 trạm quan trắc tự động môi trường không khí.
Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám: Đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh thực hiện biên tập, phân mảnh và đánh số mảnh bản đồ địa chính thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa. Lấy ý kiến các địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản xác định, lựa chọn vị trí thay thế các mốc độ cao quốc gia hạng I, hạng II bị mất, hư hại không sử dụng được trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ban hành văn bản đề nghị các sở, ngành, địa phương đăng ký nhu cầu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng (thu, nhận) dữ liệu ảnh vệ tinh SPOT 6/7 từ ngày 01/10/2020 đến 31/9/2021...
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh được 09 lượt người, tiếp công dân tại cơ quan: 04 lượt người. Trong tháng nhận mới 06 đơn thư khiếu nại, tố cáo; Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 04 đơn; Số đơn thư không thuộc thẩm quyền: 02 đơn.
Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 12 như: Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức, đào tạo bồi dưỡng, chính sách và ban hành các quyết định có liên quan; Báo cáo tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng, chất lượng đội ngũ CBCCVC năm 2020; Báo cáo thống kê kết quả xử lý kỷ luật CBCCVC năm 2020;  Trình ban hành quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, các phòng thuộc sở; Tiếp tục thực hiện các bước đối với Kết luận tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh đối với Viên chức VPĐK đất đai; Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định, phấn đấu cắt giảm thời gian giải quyết sớm hơn so với quy định; xây dựng báo cáo, tổ chức tổng kết công tác năm 2020 của Sở, dự kiến thực thực hiện đầu tháng 1/2021.
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 các huyện, thành phố; khẩn trương đôn đốc, giao nộp sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Cao Bằng; Báo cáo việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh nước sạch theo Chỉ thị số 34/CT-TTg gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản; Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo sau khi được phê duyệt dự toán kinh phí để hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 (đối với 07 mỏ đá). Hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghĩa vụ báo cáo kết quả khai thác khoáng sản; báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng; lập bản đồ, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản năm 2020. Thực hiện giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công tác đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc Dự án đo đạc lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL địa chính 03 thị trấn.
Tập trung, khẩn trương xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; tiếp tục báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát thực trạng công tác quản lý, hoạt động của 4 bãi rác chôn lấp các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lâm, Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư đã tiếp nhận và các thông tin phản ánh về sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh...

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien