Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác tháng 8/2017

Thứ tư - 02/08/2017 14:52
Ngày 31/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2017. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát chức năng nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:

Lĩnh vực khoáng sản: Tiếp nhận và giải quyết 04 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”. Hoàn chỉnh 02 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030. Trình UBND tỉnh đề nghị ban hành Đề án quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; xin chủ trương thành lập Đoàn công tác dự Hội nghị Công viên địa chất Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Trung Quốc; tham mưu ban hành 03 kế hoạch và tiến hành kiểm tra thực địa 18 mỏ (huyện Trà Lĩnh, huyện Quảng Uyên và huyện Hà Quảng) đá VLXDTT đã hết hạn khai thác, để phục vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định việc đóng cửa mỏ.

Lĩnh vực đất đai: Tiếp nhận nhận và  ký 256 GCN; 214 hộ gia đình, cá nhân; cấp GCN cho 04 tổ chức với 07 GCN cấp đổi, cấp lại; tiếp nhận 08 hồ sơ, đã thụ lý giải quyết 07 hồ sơ, trong đó: Giao đất 03 hồ sơ, với tổng diện tích 7.412,1 m2;  thuê đất: 04 hồ sơ, với tổng diện tích 3.566.275 m2; chuyển mục đích sử dụng đất: 01 hồ sơ, với tổng diện tích 4.954 m2; ký 10 hợp đồng thuê đất, với diện 2.021.009,1 m2 và tổng giá trị tiền trên 530 triệu đồng/năm. Thẩm định 14 hồ sơ xác định giá đất cụ thể, trong đó có: 10 hồ sơ xác định giá để bồi thường, 01 hồ sơ tính thu tiền sử dụng đất; 03 hồ sơ đấu giá QSD đất.
 

Toàn cảnh cuộc họp.

Lĩnh vực tài nguyên nước: Thẩm định, trình UBND tỉnh 02 hồ sơ, gồm: 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 01 Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình Thủy điện Bắc Mê. Tổ chức kiểm tra thực địa và lập Báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết kiến nghị chuyển đổi dòng chảy suối Nặm Pạng của Công ty cổ phần chăn nuôi Ánh Dương gửi UBND tỉnh; hướng dẫn các cơ sở tắm rửa, lưu giữ lợn và giết mổ lợn thực hiện các thủ tục về tài nguyên nước; tham gia thẩm định Đề án khai thác, sử dụng nước mặt 02 công trình: thủy điện Bảo Lâm 3 và thủy điện Bảo Lâm 3A tại Cục Quản lý tài nguyên nước; tham gia giám sát đơn vị thi công khắc phục sự cố 02 trạm quản trắc tài nguyên nước trên sông Bằng và sông Hiến.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: 04 hồ sơ. Tiếp nhận và tổ chức thẩm định 01 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; trình UBND tỉnh: Phê duyệt 01 hồ sơ báo cáo ĐTM và phương án cải tạo, phục hồi môi trường; cấp giấy xác nhận việc thực hiện công trình môi trường của 02 mỏ đá; thành lập Hội đồng thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường 01 Dự án; đề nghị điều chỉnh công trình môi trường của 01 mỏ đá. Ban hành văn bản gửi Công ty Cổ phần Khánh Hạ về việc thực hiện khắc phục công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất của Nhà máy tinh bột sắn xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị gửi Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2017, nội dung kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn thành phố Cao Bằng được 08 cơ sở: Cơ sở sản xuất men Đinh Sơn Tùng; Kiểm tra, khảo sát thu gom phế liệu và hút bể phốt cơ sở ông Nguyễn Trường Giang; Công ty Cổ phần in Việt lập Cao Bằng; Thủy điện suối Củn; Chợ trung tâm thành phố Cao Bằng; Khách sạn Hoa Việt; Sản xuất, chế biến gỗ của Doanh nghiệp Phương Đạt; Sản xuất, chế biến gỗ của Hợp tác xã Ngôi Sáng.


Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đàm Văn Lý phát biểu.

Công tác thanh tra pháp chế: Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tiếp 14 lượt người, không có trường hợp khiếu nại đông người; tiếp 02 lượt người tại trụ sở cơ quan; tiếp nhận 04 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đất đai tại UBND huyện Hà Quảng, UBND thị trấn Xuân Hòa, UBND xã Trường Hà và UBND thành phố Cao Bằng, UBND phường Sông Hiến, UBND phường Hợp Giang; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản tại  Công ty Khoáng sản và thương mại Thành Phát và Công ty TNHH thương mại Thái Trường; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường các công trình thủy nông trên địa bàn tỉnh (08 hồ thủy lợi) thuộc Công ty TNHH MTV Thủy Nông Cao Bằng; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường tại Xưởng sản xuất tăm hương tại xóm Phia Toọc, xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của lò vôi trong Khu liên hợp gang thép Cao Bằng của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng. Phối hợp phòng PC 49, Công an tỉnh giải quyết hồ sơ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của 07 cơ sở.

Ngoài các nội dung công tác đã thống nhất trong dự thảo báo cáo, tại cuộc họp, Giám đốc Sở nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 8 như: Tiếp tục tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 để trình UBND tỉnh  phê duyệt; Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị ký kết hợp đồng kinh tế triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017; triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và đôn đốc thực hiện các nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở. Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục triển khai thực hiện để triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Phối hợp với Ban quản lý Công viên địa chất thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng Công viên non nước Cao Bằng theo kế hoạch đề ra. Chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo trong tháng 8/2017. Tiếp tục phối hợp Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất  để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước theo Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.  Hoàn thành công tác tổ chức của Quỹ bảo vệ môi trường để chính thức đi vào hoạt động trong tháng 8/2017. Duy trì công tác tiếp dân tại trụ sở cơ quan cũng như tại UBND tỉnh theo quy định….

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien