Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02

Thứ hai - 17/02/2020 08:14
Chiều 12/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2020. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Dự họp có đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 01 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 02/2020. Theo đó, trong tháng 01, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác thanh tra, pháp chế:
Tham gia tiếp 05 lượt công dân tại UBND tỉnh, không có lượt đoàn đông người; tiếp nhận nhận 03 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ban hành  Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban hành 02 kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường; Báo cáo tổng kết công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019, xây dựng nhiệm vụ công tác năm 2020.
Công tác Quản lý đất đai: Hoàn thành việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban hành văn bản dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng và đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên của dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng.
Cấp GCNQSD đất cho tổ chức: Tiếp nhận 10 hồ sơ; 10 GCN; 05 tổ chức; Trình UBND tỉnh 02 tổ chức, 05 hồ sơ, 05 giấy chứng nhận; Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân: Trình ký 734 GCNQSD đất của 564 hộ gia đình, cá nhân. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Tiếp nhận 04 hồ sơ, đã giải quyết 04 hồ sơ, trong đó: Giao đất: 01 hồ sơ, với diện tích 4.339,6 m2; Thuê đất: 03 hồ sơ, với diện tích 572.033,1 m2; Ký 06 hợp đồng thuê đất, với diện 1.100.345,9 m2 và tổng giá trị 2.038.581.273 đồng/năm.
Tham gia họp Ban chỉ đạo GPMB các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB của UBND thành phố Cao Bằng (07 văn bản). Công tác Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hà Quảng: Đã nghiệm thu 19/19 xã, thị trấn, trong đó 16/19 xã đã bàn giao sản phẩm. Chỉ đạo thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng: Đvtc đang thực hiện việc thu thập thông tin, số liệu, tài liệu, bản đồ và lấy mẫu. Ban hành 14 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về đất đai
Công tác Kế hoạch tài chính, quản lý Tài nguyên nước, KTTV:
Ban hành các báo cáo: Tình hình công tác đấu thầu năm 2019; tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2019. Ban hành văn bản về việc: Thanh quyết toán kinh phí xây dựng Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 tỉnh Cao Bằng; Góp ý kiến đối với dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thực hiện việc thanh toán và chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện việc thanh toán kinh phí chuyên môn, nghiệp vụ địa chính cho các đơn vị tư vấn; Đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thu, chi ngân sách năm 2020.
Tiếp tục giải quyết 03 hồ sơ xin cấp giấy phép tài nguyên nước; phê duyệt 01 Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; ban hành 04 văn bản đề nghị các đơn vị hoàn thiện Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về địa giới hành chính thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2019 của Bộ Chính trị: In bổ sung 04 bộ bản đồ của các huyện, các xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghiệm thu khối lượng theo công đoạn hạng mục xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản đồ địa chính của 03 thị trấn: Quảng Uyên, Trùng Khánh, Hùng Quốc; Đôn đốc các đơn vị thi công báo cáo tiến độ thi công; Phúc tra nội nghiệp bản đồ chỉnh lý CSDL xã Sỹ Hai (lần 1), xã Hồng Sỹ (lần 2, lần 3), xã Mã Ba (lần 3), huyện Hà Quảng; Kiểm tra bản đồ KHSD đất của 8/13 huyện, thành phố sửa sau thẩm định (05 huyện chưa nộp lại bản đồ); Nghiên cứu, góp ý “Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai các huyện: Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Phục Hòa - tỉnh Cao Bằng” sau chỉnh sửa lần 1; Trình ban hành văn bản về việc xây dựng nhu cầu thu nhận, sử dụng dữ liệu viễn thám trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Công tác giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”, tổng tháng trước chuyển sang 06 hồ sơ, tiếp nhận trong tháng 07 hồ sơ; đã giải quyết 04 hồ sơ: Hồ sơ đề nghị đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong dự án thủy điện Hồng Nam; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm: đã trình UBND tỉnh cấp phép; hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ tại mỏ sắt Boong Quang, xã Chu Trinh, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ tại mỏ sắt Cao Lù, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ tại moe sắt Khuổi Rào - Phiêng Lếch, xã Hưng Đạo, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
 


Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.
 
Phối hợp đôn đốc, thu hồi nợ đọng trong hoạt động khoáng sản. Kết quả thu ngân sách từ khoáng sản năm 2019 là 176,41 tỷ đồng; Trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các mỏ đã được phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2019; Ban hành văn bản tham gia ý kiến thẩm tra, thẩm định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng mangan khu vực Bản Mặc - Pác Riếc; Ban hành văn bản yêu cầu các đôn vị lập báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản, báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã khai thác năm 2019; Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Tổng cục ĐC&KS Việt Nam về việc xác định các vấn đề liên quan đến khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản đối với khu vực đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản tại mỏ niken - đồng xã Quang Trung và xã Hà Trì, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Ban hành 21 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Ban hành 17 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; ban hành 18 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản.
Công tác bảo vệ môi trường: Công tác đánh giá tác động môi trường: Tổ chức họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của 02 hồ sơ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án phát triển đô thị số 3A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác độngmôi trường của 01 hồ sơ: Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 211 (Trà Lĩnh - Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng ; Tiếp nhận 01 hồ sơ chấp thuận môi trường đối với việc đầu tư bổ sung hạng mục Công trình Chợ hạng 3 vào Dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư đường phía Nam khu đô thị mới thành phố Cao Bằng (Khu tái định cư 1), tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn 03 chuyên gia cho ý kiến và tổng hợp nội dung gửi chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) chỉnh sửa, bổ sung.
Công tác vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM: Tiếp nhận, tổ chức kiểm tra thực địa cho 02 Kế hoạch vận hành thử nghiệm của Nhà máy đúc thỏi chì kẽm, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình và dây chuyền điện phân của Nhà máy sản xuất ắc quy Tà Lùng, huyện Phục Hòa; Công tác cấp giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường: Tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường Nhà máy tuyển nổi chì - kẽm, xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty TNHH CKC bổ sung tài liệu phục vụ giải quyết hồ sơ. Công tác cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại: Phúc đáp đơn đề nghị cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lần đầu) gửi Công ty cổ phần thủy điện Hòa Thuận.
Ban hành văn bản đôn đốc tổ chức, cá nhân nộp báo cáo kết quả quan trắc môi trường và báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại năm 2019; Tham gia Đoàn thẩm định, ban hành văn bản về việc đánh giá, thẩm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của 06 xã; Tổng hợp Báo cáo kết quả quan trắc phân tích môi trường và báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại năm 2019...
Kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 02 như: Khẩn trương triển khai các nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP và nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2017-2020; Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ,TTHC theo cơ chế một cửa trên các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước.
Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể và Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai các dự án phục vụ tổ chức lễ công bố lối mở biên giới Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), theo Thông báo số 32/TB-VP ngày 14/01/2020 của Văn phòng UBND tỉnh ; Tiếp tục trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thành phố; tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.
Tiếp tục rà soát khoanh định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tiếp tục hoàn thành việc rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả đề xuất biện pháp xử lý các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường; xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020; Theo dõi và vận hành 02 trạm quan trắc chất lượng môi trường nước tự động Sông Bằng và Sông Hiến.
Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Kiểm toán Nhà nước; Tập trung chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Thực hiện tốt vai trò Trưởng khối Thi đua II – Bộ Tài nguyên và Môi trường...
 

Tác giả bài viết: Đ.L

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7659

  2 Tháng hiện tại : 104223

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399666

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien