Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03

Thứ ba - 05/03/2019 09:23
Ngày 28/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 02 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 03/2019. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Trong tháng 02, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai:  Ban hành văn bản gửi UBND các huyện, Thành phố rà soát, đề xuất bổ sung vị trí, loại đường phố để xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn; Trình UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019; Ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị, UBND các huyện, Thành phố xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất năm 2019; Tham mưu ý kiến về việc thu hồi phần diện tích đất đã bị vùi lấp do sạt lở đất từ năm 2014 tại tổ 15, phường Hòa Chung, Thành phố Cao Bằng theo Công văn số 206/UBND-NĐ ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh; Ban hành văn bản đôn đốc các huyện (04 huyện) xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019;.
Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân: Niêm yết danh sách sau xét duyệt đơn xã Hưng Đạo 10/20 xóm; phường Sông Bằng 18/24 tổ, trình UBND xã, phường ký xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp mới GCN của các chủ sử dụng đất; Xã Vĩnh Quang đang trình UBND xã ký xác nhận đơn xin cấp đổi, cấp mới GCN của các chủ sử dụng đất. Công tác cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu: Tiếp nhận và trình ký 344 GCN cho 269 hộ gia đình, cá nhân. Cấp GCNQSD đất đối với 03 hộ còn lại (tổng số 10 hộ gia đình, cá nhân) tổ 11, phường Sông Hiến: 01 hộ đang trình ký GCN, 02 hộ tranh chấp ranh giới; Báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận đối với GCN do công ty lâm nghiệp Hòa Bình thu gom. Cấp GCNQSD đất cho các tổ chức: Tiếp nhận, thẩm định trình lãnh đạo sở ký được 04 GCN cho 02 tổ chức...
Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Tổ chức kiểm tra ngoại nghiệp sản phẩm bản đồ trích đo địa chính công trình: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 211. Thu thập số liệu, tài liệu thực hiện việc khảo sát nhu cầu xây dựng, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5000 của tỉnh Cao Bằng theo công văn số 119/ĐĐBĐVN-CN của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Tham gia Đoàn công tác liên Bộ tiến hành khảo sát, xác định phạm vi khu vực các cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang.
Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh: cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phê duyệt 01 Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Tham gia kiểm tra thực địa và ban hành văn bản góp ý kiến về điều chỉnh quy hoạch thủy điện Bảo Lạc A và bổ sung thủy điện Thượng Hà, huyện Bảo Lâm gửi Sở Công thương tổng hợp; Xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 703/KH-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch triển khai thực hiện Biên bản phiên họp lần thứ VII Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 1326/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.
 


Các đại biểu dự hội nghị.
 
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Tiến hành kiểm tra thực địa, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản, Quyết định cho phép trả lại giấy phép khai thác khoáng sản đối với 02 mỏ. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn và UBND các huyện triển khai thực hiện dự án Khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên Địa chất non nước Cao Bằng. Dự thảo, tổ chức cuộc họp thống nhất hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản và kế hoạch chi tiết triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đã trình UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt; Ban hành 11 văn bản đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 14 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản... Tham gia kiểm tra, rà soát, đánh giá việc bổ sung 02  mỏ cát, đá vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.
Công tác bảo vệ môi trường: Tiếp nhận 04 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường (mỏ mangan Nà Num, huyện Trùng Khánh; mỏ vàng Nam Quang, huyện bảo Lâm; công trình trạm trộn bê tông Trường An, huyện Hòa An; Dự án đầu tư nâng công suất nhà máy chế biến quặng chì - kẽm) chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến Hội đồng thẩm định trình, được UBND tỉnh phê duyệt; Tiếp nhận mới 01 hồ sơ báo cáo ĐTM của Dự án gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản nhập khẩu. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội đồng thẩm định theo Quyết định của UBND tỉnh; Trình UBND tỉnh cấp 03 Giấy xác nhận việc thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Bệnh viện đa khoa huyện Hòa An, mỏ đá Bó Choong 2, huyện Phục Hòa và mỏ đá Phia Nim, huyện Nguyên Bình. Cấp lại 01 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty điện lực Cao Bằng; Cấp 02 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho 02 cơ sở y  tế...
Công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế: Tham gia tiếp công dân tại UBND tỉnh: 11 lượt người, không có lượt đoàn đông người; tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó: Không có đơn thuộc thẩm quyền; các đơn không thuộc thẩm quyền đã trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định. Ban hành văn bản về kết quả kiểm tra, rà soát để xử lý trùng lắp trong công tác thanh tra, kiểm tra thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng với Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo Quyết định số 320-QĐ/UBKTTU ngày 8/11/2018 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Cao Bằng; Kiểm tra đột xuất việc đổ đất thải vào lòng sông Gâm, huyện Bảo Lâm. Thông báo công khai các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức trong năm 2018.
Trong tháng 03/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ niêm yết công khai danh sách sau xét duyệt đơn, trình xác nhận đơn đề nghị cấp Giấy CNQSD thực hiện theo dự án các xã, phường thành phố Cao Bằng; Tham mưu các giải pháp hạn chế tình trạng đầu cơ đất đai gây tác động tiêu cực tới thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực quy hoạch có các dự án trọng điểm; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng; Tiếp tục đôn đốc công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hà Quảng; Tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; trình phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019; Tham mưu giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các huyện, thành phố; Tiếp tục chỉ đạo công tác đo đạc lập bản đồ địa chính phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Xây dựng báo cáo khảo sát nhu cầu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia.
 Tham gia kiểm tra hiện tượng sạt lở do vận hành thủy điện Bảo Lâm 3 theo kiến nghị của nhân dân các xã Niêm Tòng, Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang; Xây dựng dự thảo Quy định tạm thời mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trình UBDN tỉnh ban hành.
 Rà soát, đề xuất biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm trong việc lập báo cáo kết quả khai thác khoáng sản năm 2018; các đơn vị không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Đôn đốc, hướng dẫn UBND các cấp triển khai thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; Rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Bổ sung kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sau khi được bổ sung vào Quy hoạch; Tiếp tục triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Xây dựng dự toán phấn đấu thu ngân sách năm 2019 từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đối với các khu vực hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gây mất cảnh quan, ảnh hưởng môi trường. Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng, phát triển CVĐC non nước Cao Bằng thành CVĐC toàn cầu; Tiếp tục theo dõi, phối hợp thực hiện dự án “Khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”.
Ban hành, triển khai Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019; Tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh và dự thảo thay thế Quyết định về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng khi có ý kiến của các thành viên UBND tỉnh; Triển khai Kế hoạch quan trắc môi trường đợt 1 năm 2019 tại 06 huyện. Thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien