Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 04

Thứ năm - 28/03/2019 16:07
Chiều 27/03/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 03 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 04/2019. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội ng

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội ng

Trong tháng 03, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai: Ban hành văn bản gửi UBND các huyện, Thành phố báo cáo, rà soát tình hình thực hiện Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất; Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 (lần 1); ban hành văn bản trả lời đối với Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 08/3/2019 của UBND huyện Hòa An về việc bổ sung Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019; Ban hành văn bản về việc quy trình cưỡng chế thu hồi đất gửi UBND thành phố Cao Bằng theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; Tiếp tục tổng hợp, báo cáo một số nội dung tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 theo Công văn số 501/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân: Đang niêm yết danh sách sau xét duyệt đơn xã Hưng Đạo 15/20 xóm; phường Sông Bằng 18/24 tổ, trình UBND phường ký xác nhận đơn đề nghị cấp đổi, cấp mới GCN của các chủ sử dụng đất 8/24 tổ; xã Vĩnh Quang, trình UBND xã ký xác nhận đơn xin cấp đổi, cấp mới GCN của các chủ sử dụng đất 7/13 xóm.  Tiếp nhận và trình ký 295 GCN cho 218 hộ gia đình, cá nhân; Cấp GCNQSD đất đối với 10 hộ gia đình, cá nhân tổ 11, phường Sông Hiến: đến nay đã ký được 08/10 hộ (còn 02 hộ tranh chấp ranh giới). Tiếp nhận và giải quyết 06 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Tiếp nhận, giải quyết 08 hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh xem xét, thẩm định.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Báo cáo khảo sát, đề xuất nhu cầu xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; Chỉ đạo kiểm tra ngoại nghiệp (lần 2) bản đồ địa chính phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng;- Kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính phục vụ GPMB 02 công trình: Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 211 (Trà Lĩnh - Trùng Khánh); Đường từ di tích danh lam thắng cảnh Quốc gia động Dơi (xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang) đến khu du lịch thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh). Góp ý kiến 04 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực viễn thám gửi Cục Viễn thám Quốc gia.

Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 07 Hồ sơ kê khai tính tiến cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Ban hành văn bản xin ý kiến về nguồn lực, sự phù hợp về tài chính - ngân sách đối với việc xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định quy định tạm thời mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày nước thế giới và Ngày khí tượng thế giới năm 2019; Xây dựng Báo cáo thực hiện năm 2018 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ưu tiên tìm kiếm nguồn nước dưới đất thuộc dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước”.
 

Toàn cảnh hội nghị.
 
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Giải quyết 08 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”; Báo cáo về việc hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  Báo cáo tình hình quản quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo Đánh giá kết quả 05 năm triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Rà soát, tiến hành làm việc với 10 doanh nghiệp thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ trong nghĩa vụ báo cáo định kỳ kết quả hoạt động khoáng sản năm 2018. Đã yêu cầu khắc phục ngay trước 31/3/2019, nếu không thực hiện sẽ xử lý vi phạm hành chính; Đôn đốc UBND các huyện, thành phố Cao Bằng thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; Xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt dự toán đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang;  Báo cáo kết quả thu hồi nợ đọng đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản năm 2018, giải pháp thực hiện năm 2019.

Phối hợp thực hiện dự án “Khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”: Đang triển khai khảo sát, khoanh định tại thực địa trên địa bàn 06 huyện (đợt 3). Ban hành 27 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 10 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 09 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản. Tham gia kiểm tra, rà soát, đánh giá việc bổ sung 01  mỏ đá vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Công tác bảo vệ môi trường: Tiếp nhận, trình UBND tỉnh phê duyệt được 01hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy chế biến quặng chì - kẽm, xóm Lũng Cam, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình; Tổ chức họp thẩm định 01 hồ sơ báo cáo ĐTM của Dự án gia công chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm, thủy hải sản nhập khẩu. Hiện tại, chủ đầu tư đang chỉnh sửa, bổ sung. Cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của 03 Phòng khám.

Tham mưu, đề xuất xử lý đối với đề nghị triển khai dự án Đầu tư công nghệ xử lý, tái chế, thiêu hủy rác tahir tại bãi rác Khuổi Kép - Nà Lần của Công ty TNHH đầu tư phát triển và Môi trường; Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó sự cố môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện "Đề án xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đạt quy chuẩn Việt Nam về môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng"; Ban hành văn bản đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện nộp báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường cấp huyện năm 2018 (lần 2); Lấy mẫu, phân tích mẫu nước mặt trên sông Quây Sơn có hiện tượng bị ô nhiễm môi trường;Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt I năm 2019 tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ; Phối hợp cùng đơn vị tư vấn Xây dựng kế hoạch chi tiết giai đoạn 2 năm 2019 của dự án Đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế: Tiếp công dân tại UBND tỉnh: 13 lượt người, không có lượt đoàn đông người. Tiếp nhận: 05 đơn, thư khiếu nại tố cáo trong đó: Có 01 đơn thuộc thẩm quyền đang xem xét, giải quyết; các đơn không thuộc thẩm quyền đã trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định.  Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Thắng Lợi để thực hiện Dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu gỗ bột giấy tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2009 – 2015; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai, thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất và công tác Bảo vệ môi trường đối với Dự án xây dựng Trạm trộn bê tông tươi - xóm Bản Gủn, xã Ngũ Lão, huyện Hòa An thuộc Công ty đầu tư và xây dựng Trường An; Kiểm tra đột xuất việc đổ đất thải vào lòng sông Gâm, đoạn chảy qua xóm Nà Mạt, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng Đức Giang với số tiền 35 triệu đồng về hành vi đổ đất đá thải gây cản trở dòng chảy; Kiểm tra việc thực hiện khắc phục vi phạm và việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình xây dựng Công trình thủy điện Thân Giáp của Công ty TNHH Trường Minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3667/UBND-CN ngày 12 tháng 11 năm 2018; Ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị gồm: Công ty TNHH Hữu Hòa, HTX Thành Công, Công ty TNHH khai thác VLXD Quảng Uyên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị sau kiểm tra hoạt động khoáng sản tại các mỏ được cấp phép.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các nội dung đề xuất trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019; Tiếp tục đôn đốc công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hà Quảng; Xem xét, đề xuất UBND tỉnh giải quyết dứt điểm khu đất Hợp tác xã Sao Mai; Tiếp tục tham gia tổ giúp việc công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường phía Nam, thành phố Cao bằng; Kiểm tra, rà soát quy trình giải phóng mặt bằng thủy điện Mông An, huyện Bảo Lâm; Tiếp tục triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Đề xuất nhiệm vụ mở đề tài “Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản cát, sỏi đồi làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; Phối hợp rà soát Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng, tập trung làm rõ những vị trí quy hoạch nguyên liệu cho công trình đường cao tốc Trà Lĩnh - Đồng Đăng; Phối hợp với Công an huyện Hòa An cung cấp các nội dung có liên quan đến tai nạn lao động tại mỏ đá Phia Viềng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An; Ban hành Kế hoạch  triển khai giai đoạn 2 của dự án Đầu tư trang thiết bị quan trắc môi trường...

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 18


váy đẹp công sở Hôm nay : 3377

2 Tháng hiện tại : 181509

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 12206953

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien