Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 05

Thứ hai - 11/05/2020 16:07
Chiều 8/05/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 04 và triển khai nhiệm vụ tháng 05 năm 2020. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Dự họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Tháng 04, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Lĩnh vực quản lý đất đai: Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh về việc chỉnh sửa, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh;  Tổng hợp, chỉnh sửa dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tham mưu cho UBND tỉnh về Báo cáo “Tổng hợp nhu cầu khối lượng công việc và kinh phí xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh do các công ty nông, lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định 118/2012/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình cá nhân sử dụng”.
Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: thụ lý, giải quyết 01 hồ sơ giao đất, với diện tích 292 m2;  02 hồ sơ  thuê đất, với diện tích 51.962 m2;  01 hồ sơ thu hồi đất, với diện tích 2.615,4 m2. Soạn thảo 01 hợp đồng  thuê đất, với diện tích 57.000 m2 và tổng giá trị 1.939.140.000 đồng/năm. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân:Cấp GCNQSD đất cho tổ chức: tiếp nhận 18 hồ sơ; 18 GCN; 11 tổ chức. Trong đó: Hồ sơ đã trả kết quả 07 hồ sơ, 07 GCN,04 tổ chức (Hồ sơ GCNQSD đất cấp mới 03 hồ sơ,cấp đổi 01 hồ sơ); Hồ sơ không đủ điều kiện 07 hồ sơ, 07 GCN, 03 tổ chức (Hồ sơ GCNQSD đất cấp mới); Hồ sơ đang thụ lý, kiểm tra: 04 hồ sơ, 04 GCN của 04 tổ chức. Cấp GCNQSD đất cho Hộ gia đình, cá nhân: tiếp nhận 616 GCNQSD đất của 510 hộ gia đình, cá nhân...
Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Ban hành các văn bản về việc: Đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước công trình Trang trại chăn nuôi Ánh Dương, huyện Hòa An; lấy ý kiến đóng góp cho Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Bảo Lạc B; thông báo Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, phê duyệt bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Nhà máy cấp nước sinh hoạt thị trấn Bảo Lạc; báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn các huyện tỉnh Cao Bằng; đề xuất mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn năm đến năm 2050;  Góp ý kiến dự thảo Bổ sung quy hoạch thủy điện Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa; dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo giai đoạn từ năm 2018-2020 của tỉnh Cao Bằng; “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia (nước mặt)” và xây dựng, ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh.
 

Các đại biểu dự hội nghị.
 
Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Giải quyết 03 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”; Đề xuất UBND tỉnh Cao Bằng xem xét giải pháp chấp thuận xử lý đóng cửa mỏ đối với các mỏ xác định không gia hạn, không cấp lại giấy phép theo hướng yêu cầu thực hiện đề án cải tạo phục hồi môi trường và phương án đưa mỏ về an toàn để khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hiệu lực là dừng mọi hoạt động, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa mỏ và không lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ; Hoàn thành làm việc với 35 doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. Từ đó làm rõ những tồn tại, hạn chế trong chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, hướng dẫn và yêu cầu khắc phục; Kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 13 doanh nghiệp; Hoàn thành việc phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, hoàn thiện các thủ tục đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng đối với các mỏ vật liệu phục vụ dự án cao tốc đường bộ Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng);  Hoàn thành công tác phối hợp bán hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 10 mỏ được phê duyệt kế hoạch đấu giá; tham mưu, ban hành 64 văn bản đi. Trong đó: 18 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh; 17 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và khoáng sản; 29 văn bản trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc và khoáng sản.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tiếp nhận, rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 211 (Trà Lĩnh -Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy xác nhận việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường mỏ đá Kéo Háu, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa khu vực thực hiện Dự án trang trại lợn giống Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 05văn bản: Văn bản đề xuất bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo kết quả rà soát các khu vực bị nhiễm độc hóa chất trong chiến tranh, khu vực có khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, kho chứa hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, bãi chôn lấp chất thải, làng nghề đã đóng cửa hoặc di dời, khu vực khai thác khoáng sản độc hại đã kết thúc khai thác, vùng canh tác nông nghiệp sử dụng nhiều hóa chất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Văn bản bổ sung hồ sơ hỗ trợ thực hiện các dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung ương; chuẩn bị nội dung cho ý kiến Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019 và Báo cáo công tác bảo vệ môi trường quốc gia.
Ban hành 05 văn bản hướng dẫn, yêu cầu gửi các đơn vị thực hiện thủ tục môi trường: Hướng dẫn Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Cao Bằng lập thủ tục lĩnh vực môi trường cho Dự án xây dựng bãi rác thải và cải tạo, nâng cấp đường vào bãi rác thải tại lối mở Nà Lạn, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Yêu cầu Hợp tác xã Thanh Kỳ xây dựng Kế hoạch sản xuất, vận hành công trình xử lý môi trường, quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của Nhà máy chế biến chì kẽm, xã Phan Thành, huyện Nguyên Bình; Rà soát, tổng hợp nhu cầu cung cấp bổ sung thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết cho các khu vực đặc thù, dự báo sớm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đề nghị UBND huyện Hà Quảng triển khai thực hiện xử lý dứt điểm tình trạng đổ rác thải bừa bãi dọc đường Quốc lộ 4A; Ban hành văn bản tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2020 đợt 1 được 05 huyện, thành phố, được 14 mẫu nước; 11 mẫu khí. Theo dõi vận hành, bảo dưỡng các trạm quan trắc tự động môi trường nước và không khí; Hoàn thiện bộ hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực hóa học.
 
 
Đồng chí Chu Đức Quang, Phó Giám đốc Sở phát biểu.
 
Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám: Hướng dẫn, đôn đốc đơn vị thi công và chủ đầu tư thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và phê duyệt sản phẩm bản đồ trích đo địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng; Hướng dẫn, yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện giám sát, kiểm tra, nghiệm thu công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn; Tham mưu giải quyết vướng mắc khi bàn giao cơ sở nhà, đất tại thực địa cho tổ chức trúng đấu giá; tham mưu cho phép thi công đo đạc chi tiết khu vực kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc Dự án: Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Hùng Quốc (huyện Trà Lĩnh), thị trấn Quảng Uyên (huyện Quảng Uyên), thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh); Phối hợp triển khai công tác giám sát kiểm tra kết quả công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; góp ý kiến đối với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai huyện Trùng Khánh.
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Tiếp nhận 03 đơn thư. Các đơn thuộc thẩm quyền đều được trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư; xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; đào tạo và dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề người tàn tật Học Yến...
Kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 05 như: Tiếp tục hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; triển khai hoàn thành cuộc thanh tra theo kế hoạch; tiếp tục phối hợp kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; Thẩm định phương án giá đất cụ thể các dự án, công trình để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và đấu giá quyền sử dụng đất; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng...
Tiếp tục rà soát khoanh định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản; phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thành phố hướng dẫn thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường; triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2020. Thực hiện kiểm tra, thanh tra có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường. Giải quyết những vấn đề môi trường được phản ánh từ cơ quan báo chí, truyền hình và người dân. Thẩm định Phương án thi công Trích đo địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 (từ Km 28 - Km 30), huyện Quảng Hòa.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 19


  váy đẹp công sở Hôm nay : 2225

  2 Tháng hiện tại : 202708

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14075145

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien