Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 06

Thứ hai - 04/06/2018 09:15
Ngày 31/05/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 05 và triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác tháng 06/2018. Dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp.

Trong tháng 05, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:

Công tác Quản lý đất đai: Tổng hợp xong kết quả công tác Thống kê đất đai năm 2017; Trình UBND tỉnh bổ sung 02 địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018; bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 lần 1 đối với 13 công trình; Trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Xí nghiệp luyện gang Km5, phường Đề Thám; dãy C, dãy D, dãy B (04 lô) thuộc lô 20 Khu đô thị mới, phường Đề Thám. Tiếp nhận, thụ lý 09 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó 08 hồ sơ đủ điều kiện trình UBND tỉnh. Ký 12 hợp đồng thuê đất; tiếp nhận, ký 329 GCN cho 262  hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu cấp đổi, cấp lại GCN; Cấp GCNQSD đất đối với 10 hộ gia đình, cá nhân tổ 11, phường Sông Hiến…

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Thực hiện công việc của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng CVĐC non nước Cao Bằng; Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa được 02 hồ sơ; Tiếp nhận 01 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản mỏ vàng Nam Quang (Thẩm Riềm), huyện Bảo Lâm; Trình ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản đối với mỏ chì kẽm Tống Tinh, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình; Đôn đốc thực hiện Đề án Điều tra, đánh giá khoáng sản vàng khu vực Khau Sliểm xã Minh Khai và Phiêng Đẩy xà Quang Trọng của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; thực hiện Phương án đưa mỏ sắt Bản Nùng - Bản Luộc về trạng thái an toàn; đôn đốc các đơn vị chế biến khoáng sản kim loại cung cấp hồ sơ pháp lý và báo cáo kết quả hoạt động; đôn đốc tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến hoạt động khoáng sản tại mỏ đá Lũng Tén, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa; đôn đốc  chấp hành các quy định của mỏ chì kẽm Bản Bó; chấn chỉnh hoạt động thăm dò mỏ chì kẽm Bản Lìm, huyện Bảo Lâm; Yêu cầu thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tại mỏ đá vôi Phia Chiên, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh; thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ cát, sỏi Cải Chắp; báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản tại mỏ sắt Nà Lũng; Kiểm tra tình hình hoạt động khai thác trái phép quặng sắt trên địa bàn huyện Hòa An; Kiểm tra các quy định về hoạt động khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường tại mỏ mangan Roỏng Tháy, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh.

Công tác bảo vệ môi trường: Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8/6/2018; Xây dựng và triển khai Kế hoạch Hỗ trợ xây dựng bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và lò đốt rác thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng năm 2018 tại 05 xã gồm: xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng; xã Bế Triều, huyện Hòa An; xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh; xã Đình Minh, huyện Trùng Khánh và xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc. Trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sắp xếp lại các ki ốt bán hàng tại khu vực ngã ba Lán Khuổi Nặm; Quyết định chứng nhận việc thực hiện hoàn thành Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Bệnh viện đa khoa huyện Thạch An; Cấp 04 giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường cho các phòng khám, trạm y tế trên địa bàn Thành phố.

Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Đôn đốc Công ty cổ phần thủy điện Đông Bắc thực hiện các quy định trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đối với Nhà máy thủy điện Bản Rạ; phối hợp kiểm tra tiến độ triển khai đầu tư và công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình dự án Thủy điện Hòa Thám; kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với Nhà máy thủy điện Bạch Đằng;Trả lời kiến nghị cử tri huyện Bảo Lâm về việc xây dựng các thủy điện trên sông Gâm đã gây ảnh hưởng đến hoa màu của nhân dân, sạt lở bờ sông…

Công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế: Tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, chấp hành pháp luật về đất đai tại các khu kinh tế cửa khẩu: Cửa khẩu Sóc Giang, huyện Hà Quảng; Cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa; Cửa khẩu Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh. Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường tại mỏ Roỏng Tháy, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh, của Công ty cổ phần Mangan Cao Bằng; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và kiểm soát ô nhiễm môi trường tại 07 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng gồm: Xử phạt xưởng sửa chữa ô tô Thành Phương tại Km8, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng 7,5 triệu đồng; xử phạt xưởng sửa chữa ô tô Cao Tứ, tổ 5, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng 05 triệu đồng. Phối hợp với Công an tỉnh giải quyết 01 hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Xưởng cơ khí Trần Thiện tại Tổ 22, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng…
 
 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi họp.

 
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trong cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở đã thống nhất các nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo, đồng thời chỉ đạo thêm một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 6/2018 như: Hoàn chỉnh đề án tổ chức bộ máy của Sở; rà soát công chức, viên chức thiếu các tiêu chuẩn bổ nhiệm; tập trung chỉ đạo theo dõi giải quyết các kết luận kiến nghị của lãnh đạo tỉnh và tiếp tục hoàn thiện giải quyết các khoản nợ đọng. Hoàn thiện công tác Thống kê đất đai 2017 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, trưng dụng đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; tiếp tục chỉ đạo bàn giao cơ sở dữ liệu huyện Nguyên Bình và triển khai huyện Hà Quảng.

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, các phương án thi công trích đo địa chính phục vụ GPMB; thẩm định sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của nội dung đo đạc và bản đồ. Tiếp tục thực hiện xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; hoàn thiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; Tiếp tục xây dựng Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tổ chức mít tinh ngày môi trường Thế giới tại huyện Thạch An và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien