Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 06

Thứ sáu - 05/06/2020 11:26
Chiều 4/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì.
Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Toàn cảnh hội nghị giao ban.

Tháng 5, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
 
Lĩnh vực quản lý đất đai: Tham mưu dự thảo Quyết định ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xin ý kiến UBND tỉnh xây dựng dự thảo “Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; Trình UBND tỉnh dự thảo quyết định về việc chỉnh sửa, bổ sung Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng Kế hoạch chi tiết đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển đô thị số 5A, phường Đề Thám và đấu giá Trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cao Bằng (BIDV cũ) tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Phối hợp với Sở NN&PTNT tham gia đánh giá chi tiết hiện trạng rừng tự nhiên đối với diện tích rừng được đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện Dự án trang trại bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng.
Tiếp nhận 18 hồ sơ; 18 GCN; 08 tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp nhận 576 GCNQSDĐ của 475  hộ gia đình, cá nhân. Giải quyết 04 hồ sơ giao đất, với diện tích 291.398 m2;  03 hồ sơ  thuê đất, với diện tích 4.518,6 m2. Soạn thảo 09 hợp đồng  thuê đất, với diện tích 453.317,9 m2 và tổng giá trị 1.700.259.738 đồng/năm. Công tác kiểm kê đất đai: Kiểm tra ngoại nghiệp 11/13 huyện; ban hành Công văn số 923/STNMT-QLĐĐ ngày 05/5/2020 về hướng dẫn thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (BĐHTSDĐ) năm 2019 tỉnh Cao Bằng. Trình UBND tỉnh bổ sung Kế hoạch định giá đất năm 2020 (lần 01); trình Hội đồng thẩm định phương án giá đất cụ thể tỉnh: 04 công trình, dự án; Trình UBND tỉnh xem xét trình Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cho phép bổ sung 04 công trình vào Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2020 (đợt 2, đợt 3); Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với 02 dự án: Dự án Phát triển đô thị 3A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và Dự án Thủy điện Khuổi Luông, huyện Phục Hòa.
Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Ban hành văn bản về việc: Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, phê duyệt Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Trạm bơm cấp nước thị trấn Thông Nông (Hà Quảng); Đề nghị hoàn thiện Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng; trả lời hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của công ty cổ phần Mekong; đề nghị phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa công trình thủy điện Bảo Lạc B. Hoàn thành báo cáo: Tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, phê duyệt Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Trạm bơm cấp nước thị trấn Thông Nông (Hà Quảng); kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa công trình thủy điện Bảo Lạc B; 
Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Tiếp nhận, giải quyết 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa“, còn lại 05 hồ sơ tháng trước chuyển sang đang còn hạn tiếp tục giải quyết. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại 03 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; Xử lý vi phạm đối với 13 doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Tổ chức xét chọn 19 hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 09 mỏ; Ban hành văn bản thông báo kết quả xét chọn theo quy định; Ban hành văn bản thông báo cập nhập các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản năm 2020, đề xuất nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2020.
Tổng hợp, cập nhật kết quả thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản, kết quả thu hồi nợ đọng và kết quả thu thuế, phí phát sinh hàng tháng đối với tất cả các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đề xuất biện pháp xử lý nhằm đảm bảo hiệu quả thu ngân sách trong hoạt động khoáng sản; Kiểm tra thực địa 08 khu vực đề nghị bổ sung vào Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng; Ban hành 06 văn bản báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh; 06 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và khoáng sản; 38 văn bản trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc và khoáng sản.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tổ chức họp 02 Hội đồng thẩm định ĐTM của Dự án trang trại lợn giống Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh và Dự án cầu và đường dẫn Tà Lùng - Nà Thắm, xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa và tuyến đường tỉnh 210 đoạn nối Đức Long, Thạch An - Tà Lùng, Quảng Hòa; tổ chức khảo sát thực địa khu vực thực hiện Dự án và ban hành văn bản trả lại hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Gia công, chế biến thực phẩm và chăn nuôi gia súc, gia cầm; Tiếp nhận mới, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định ĐTM của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213, huyện Trùng Khánh;  Giải quyết hồ sơ vận hành thử nghiệm công trình môi trường: Tổ chức kiểm tra việc hoàn thành các công trình xử lý chất thải phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng mangan mỏ Bản Khuông (xóm Bản Khuông), xã Thông Huề, huyện Trùng Khánh. Cấp 01 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của Dự án kết hợp thương mại dịch vụ - Hà Nội PHOENIX TOWER; Cấp 01 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty cổ phần Xăng dầu Cao Bằng. Tham mưu ban hành các báo cáo, văn bản hướng dẫn, cho ý kiến thuộc lĩnh vực môi trườn.
Thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng thuộc đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường: Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng thẩm định thiết kế chi tiết. Thực hiện 02 nhiệm vụ "Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" và "Đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng": Ban hành văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai. Hoàn thành quan trắc chất lượng môi trường đợt 1/2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Theo dõi vận hành, bảo dưỡng 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước và 01 trạm quan trắc tự động môi trường không khí; Phối hợp với đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Rà soát, chỉnh sửa hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; Tập huấn Học tập vận hành phân tích các thông số trên các thiết bị phân tích Quang phổ AAS,UV-vis...Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.


Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám: Ban hành văn bản góp ý dự thảo Thông tư quy định về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.Kiểm tra, trình phê duyệt bản đồ trích đo địa chính tỷ 1/1000, 1/2000 phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Giải phóng mặt bằng dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng. Kiểm tra, trình phê duyệt bản đồ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ 1/1000, phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Thủy điện Khuổi Luông, xã Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hòa.
Công tác thanh tra, kiểm tra: Tiếp nhận 04 đơn thư khiếu nại tố cáo, tiến hành giải quyết 01 đơn thuộc thẩm quyền, 03 đơn thư không thuộc thẩm quyền đều được trả lời, hướng dẫn theo quy định. Ban hành Kế hoạch thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư; xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; đào tạo và dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề người tàn tật Học Yến. Công bố Quyết định số 117/QĐ-STNMT ngày 08/5/2020 thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường đối với Hợp tác xã Vạn Phúc...
Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 06 như: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai trình UBND tỉnh.Đăng ký bổ sung vào danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND Thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, sau khi UBND tỉnh nhất trí chủ trương điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thẩm định phương án giá đất cụ thể các dự án, công trình để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất và đấu giá quyền sử dụng đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh; Tiếp tục xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc công tác GPMB; công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án giải quyết; Tiếp nhận, thẩm định trình ký cấp GCNQSDĐ cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân theo nhu cầu; Tiếp nhận, thẩm định, trình UBND tỉnh các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; soạn thảo và trình ký Hợp đồng thuê đất theo quy định...
Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản; tiếp tục rà soát khoanh định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tổng hợp, cập nhật kết quả thu ngân sách từ hoạt động khoáng, kết quả thu hồi nợ đọng và kết quả thu thuế, phí phát sinh hàng tháng đối với tất cả các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đề xuất biện pháp xử lý nhằm đảm bảo hiệu quả thu ngân sách trong hoạt động khoáng sản. Thẩm định Phương án thi công Trích đo địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng Công trình: Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 (từ Km 28 - Km 30), huyện Quảng Hòa. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien