Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 08/2020

Thứ hai - 10/08/2020 16:29
Chiều 07/08/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 07 và triển khai nhiệm vụ tháng 08 năm 2020. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Dự họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Tháng 07, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Lĩnh vực quản lý đất đai: Tham mưu ban hành Quyết định, văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 về  phê duyệt Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án Tăng cường quản lý đất đai và Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng; Công văn số 1565/UBND-NĐ ngày 26/6/2020 v/v cho chủ trương lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Báo cáo số 1610/BC-UBND ngày 02/7/2020 về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về giá đất tại tỉnh Cao Bằn; Tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch Thường trực Tỉnh ủy đi khảo sát thực tế các địa điểm đổ thải mỏ sắt Nà Rụa; Lập hồ sơ, dự thảo Tờ trình UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Phát triển đô thị số 3A. Tổ chức họp thẩm định đề cương dự toán lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh. Báo cáo giải trình việc bổ sung danh mục 10 công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ban hành văn bản cung cấp thông tin trong công tác quản lý thu tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh gửi Cục thuế.
Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Giải quyết 02 hồ sơ giao đất, diện tích 186.037,28m2;  02 hồ sơ  thuê đất, diện tích 17.262,4m2; 02 hồ sơ thu hồi đất, diện tích 46.228m2; Soạn thảo 08 hợp đồng thuê đất, diện tích 313.843,8m2, tổng giá trị 425.672.555 đồng/năm; Cung cấp thông tin địa chính cho Cục Thuế tỉnh: 18 phiếu. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân: Cấp GCNQSDĐ cho tổ chức: tiếp nhận 06 hồ sơ; 06 GCN; 06 tổ chức. Trong đó: Hồ sơ đã trả kết quả 06 hồ sơ; 06 GCN; 06 tổ chức; 02 Hồ sơ chứng nhận bổ sung tài sản. Cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân: tiếp nhận 955 GCNQSDĐ của 740 hộ gia đình, cá nhân.
Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp 02 giấy phép gồm: 01 Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất của cá nhân; 01 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của tổ chức (công trình Trung tâm y tế Thành phố Cao Bằng). Ban hành các văn bản thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên nước[1]; Thực hiện kiểm tra theo kiến nghị của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng đối với Trạm thủy văn Bằng Giang.
Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Đôn đốc UBND các huyện, thành phố Cao Bằng tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn; Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bảo Lạc tiến hành xác minh, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn đã được cơ quan báo chí phản ánh. Báo cáo UBND tỉnh về thực trạng dự án, các biện pháp giải quyết đối với những kiến nghị của Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản Việt liên quan đến 09 Công ty, 14 dự án hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Hoàn thành các nội dung tuyên truyền, trả lời câu hỏi tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường lần thứ nhất năm 2020. Tiếp tục triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 10 mỏ khoáng sản làm VLXDTT, cụ thể đã hoàn thành các nội dung sau: Thống nhất với Sở Tư pháp về giải pháp thực hiện; Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá, phê duyệt 10 dự toán Đề án thăm dò khoáng sản tại các mỏ, thành lập Tổ tư vấn để thẩm định, xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá; Lập 10 hồ sơ mời tham gia đấu giá; Thông báo lựa chọn và thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; Phối hợp ban hành, công khai Thông báo đấu giá, quy chế cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Tổ chức cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo tài liệu, khảo sát thực địa; Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu việc xét chọn hồ sơ và hướng dẫn nộp tiền đặt trước. Dự kiến cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 7 năm 2020. Sau đó sẽ thực hiện các nội dung trình phê duyệt kết quả theo quy định.
Kiểm tra thực địa 09 khu vực hoạt động khoáng sản để xem xét, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản và đề nghị đăng ký khu vực khai thác khoáng sản; Kiểm tra khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản mangan Bản Khuông, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh nhằm giải quyết kiến nghị của địa phương; Kiểm tra, bàn giao đất đai khu vực mỏ mangan Kha Mon, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh để địa phương quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật. Tham mưu ban hành 67 văn bản đi. Trong đó Ban hành 09 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 25 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về đo đạc và khoáng sản; 33 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về đo đạc và khoáng sản.
Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án phát triển đô thị số 8A, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án xây dựng công trình khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá vôi Lũng Mằn, huyện Thạch An; Rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án cầu và đường dẫn Tà Lùng - Nà Thắm, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa) và tuyến đường tỉnh 210, đoạn nối Đức Long (Thạch An) - Tà Lùng (Phục Hòa nay là Quảng Hòa).
Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức lễ ra quân tháng hành động vì môi trường nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2020. Kiểm tra lại các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của Mỏ đá vôi Pò Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng để tiếp tục giải quyết hồ sơ cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của mỏ.  Thẩm định và ra Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 04 cơ sở thuộc 03 đơn vị với số tiền hơn 206 triệu đồng. Tham mưu, ban hành 37 văn bản chỉ đạo, báo cáo, hướng dẫn, trả lời thuộc lĩnh vực môi trường.
Theo dõi vận hành, bảo dưỡng 01 trạm quan trắc tự động môi trường nước và 01 trạm quan trắc tự động môi trường không khí; Hoàn thiện hồ sơ đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo ý kiến kết luận của Đoàn đánh giá theo Quyết định số 600/QĐ-TCMT ngày 19/5/2020.
 

Toàn cảnh cuộc họp.
 
Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám: Tổng hợp các ý kiến thẩm định; yêu cầu, kiểm tra nội dung chỉnh sửa bổ sung; ban hành Báo cáo kết quả thẩm định Phương án thi công đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình: Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh 205 (từ KM28 - KM30), huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tổ chức thẩm định, ban hành Báo cáo kết quả thẩm định Phương án thi công đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213; tham gia ý kiến thẩm định các dự án: Thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp; Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trùng Khánh.
Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh được 11 lượt người, không có lượt đoàn đông người; Tiếp công dân tại cơ quan: 01 lượt người. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong tháng nhận mới 04 đơn; Số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết: 03 đơn; Số đơn thư không thuộc thẩm quyền: 01 đơn. Các đơn thuộc thẩm quyền đều được trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định[2].
Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường đối với Hợp tác xã Vạn Phúc; Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Trung tâm khai thác dịch vụ hạ tầng Khu kinh tế và HTX TM&DV nông lâm nghiệp Hòa Thuận; Tổ chức kiểm tra tình hình khai thác cát, sỏi trái phép diễn ra trong khu vực lòng hồ nhà máy thủy điện Tiên Thành và nhà máy thủy điện Hòa Thuận[3]; thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai tại: Nhà máy tuyển quặng siêu mịn tại xóm Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng, trụ sở Công ty cổ phần xây dựng giao thông II và Nhà máy sản xuất than cốc, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng...
 
Kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 08 như: Tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến ĐTM Dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục tham gia thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản. Tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố; Ban hành văn bản hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai lập hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Phối hợp thẩm định nhiệm vụ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh; quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; Trình thẩm định hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường...
 

 
 
 

Tác giả bài viết: TTQT&DL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7062

  2 Tháng hiện tại : 103626

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399069

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien