Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10

Thứ ba - 02/10/2018 08:44
Ngày 28/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10/2018. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
.

.

Trong tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:

Công tác quản lý đất đai: Tiếp nhận và thụ lý 03 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, ký 02 hợp đồng thuê đất. Tiếp nhận, ký 422 GCN cấp đổi, cấp lại theo nhu cầu cho 298 hộ gia đình, cá nhân; cấp GCN cho 08 hộ còn lại tổ 11, phường Sông Hiến. Cấp GCNQSD đất cho 01 tổ chức, 01 GCN; Cấp GCN theo Dự án năm 2017 đối với 03 xã, phường của thành phố Cao Bằng. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 02 xã còn lại của huyện Nguyên Bình: đã nghiệm thu 01 xã, tiếp tục đôn đốc thực hiện xã Yên Lạc; đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện, tổ chức giám sát kiểm tra ngoại nghiệp công đoạn chỉnh lý bản đồ địa chính các xã của huyện Hà Quảng. Trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất đấu giá tại 05 địa chỉ; giá đất làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 02 dự án...

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Thẩm định sự cần thiết, phạm vi trích đo địa chính phục vụ GPMB 02 công trình Khôi phục, cải tạo: Đường Đức Xuân - Lê Lợi (Thạch An) và đường Nà Cạn - Phan Thanh - Hà Trì; Thẩm định phương án thi công trích đo địa chính phục vụ GPMB công trình: Khôi phục, cải tạo đường Nà Cạn - Phan Thanh - Hà Trì, huyện Hòa An; Ký xác nhận bản đồ trích đo phục vụ GPMB công trình: Viện kiểm sát Thành phố Cao Bằng; Kiểm tra chất lượng sản phẩm trích đo địa chính công trình: Thủy điện Pác Khuổi, huyện Hòa An.

Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Ban hành Công văn đôn đốc thực hiện việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (lần 2) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban hành văn bản yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng hoàn thiện Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước hai công trình: Nhà máy thủy điện Tà Sa và Nhà máy thủy điện Nà Ngàn; Tổ chức cuộc họp và trình UBNDtỉnh chấp thuận giá trị Điện lượng trung bình hàng năm (E0) của hai công trình Nhà máy thủy điện Tà Sa và Nhà máy thủy điện Nà Ngàn để phục vụ việc kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Rà soát, tổng hợp thông tin về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
 

.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Thụ lý, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết đối với 04 hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản, 01 hồ sơ đề nghị đăng ký khu vực khai thác khoáng sản; Ban hành 02 văn bản trả lời hồ sơ chưa đủ điều kiện tiếp nhận, giải quyết. Tham mưu ban hành văn bản được 42 văn bản các loại; Tiếp thu chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Hoàn thiện các dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng. Thực hiện các công việc của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng CVĐC non ước Cao Bằng. Tổ chức 04 buổi kiểm tra: 02 buổi bàn giao cắm mốc giới khu vực khai thác khoáng sản và 02 buổi kiểm tra khu vực xin đăng ký khu vực khai thác khoáng sản tại điểm đá xóm Lũng Cắm, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc; điểm cát sỏi lòng sông tại tổ 9, thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc; Tham gia 05 buổi kiểm tra thực địa: Với 04 cuộc nhằm xem xét bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và 01 cuộc tại mỏ cát sỏi Kéo Thin - Khau Cải để làm rõ các vấn đề liên quan đến việc mở rộng, nâng quy mô mỏ; Tham gia thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ sắt Ngườm Cháng, xã Dân Chủ, huyện Hòa An tại Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam...

Công tác bảo vệ môi trường: Trình UBND tỉnh trình thành lập hội đồng thẩm định của dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy đúc thỏi chì kẽm huyện Nguyên Bình; dự án đầu tư khai thác mỏ mangan Nà Num, huyện Trùng Khánh ; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của mỏ Lũng Quang, huyện Quảng Uyên; Cấp 02 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Tham mưu, thực hiện Quyết định 1216/QĐ-UBND ngày 2/9/2018 của UBND tỉnh về thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng, Sở Tài nguyên và môi trường, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm được 02 cơ sở trên địa bàn huyện Hạ Lang và huyện Trùng. Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt III năm 2018 tại 04 huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý Nhà nước các lĩnh vực: Tiếp 17 lượt công dân, trong đó tham gia tiếp 15 lượt người tại UBND tỉnh, 2 lượt tại trụ sở cơ quan. Không có lượt đoàn đông người. Tiếp nhận 10 đơn thư của công dân, các đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết đã trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định. Hoàn thành 04 cuộc thanh tra tại 05 đơn vị. Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại mỏ sét Khuổi Xả, xã Quang Thành, huyên Nguyên Bình. Kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với 02 cơ sở. Phối hợp giải quyết hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với ông Vũ Duy Sóng, trú tại Tổ 2, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. Tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin đối với nội dung phản ánh tại bài báo  có tựa đề “Bát nháo thi công thủy điện Bạch Đằng” được đăng trên Báo điện tử Tài nguyên môi trường ngày 23/8/2018 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các nội dung đề xuất trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: Tiếp tục thực hiện các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2018 hỗ trợ xã Huy Giáp (Bảo Lạc) trong thực hiện các Chương trình mực tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2016 – 2020. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động nhân các ngày Lễ kỷ niệm trong tháng 10/2018. Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, chính sách, tiền lương cán bộ và ban hành các quyết định có liên quan; Chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn thanh tra về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị ký kết hợp đồng kinh tế triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018. Tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để trình UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Làm việc với kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán quyết toán năm 2017 của Sở và các đơn vị trực thuộc.

Đôn đốc UBND các huyện, Thành phố việc triển khai đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. Tiếp nhận, gửi các thành viên Hội đồng thẩm đinhj hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện xem xét, thẩm định. Hoàn thành dự thảo Quyết định thay thế quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng; Hoàn thiện dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kiểm tra nghiệm thu dứt điểm CSDL địa chính xã còn lại huyện Nguyên Bình, đôn đốc các đơn vị tư vấn thực hiện các xã huyện Hà Quảng; Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sau khi có Văn bản ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh Cao Bằng để hoàn chỉnh thủ tục đối với 07 hồ sơ đóng cửa mỏ đã trình UBND tỉnh; Hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định “Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”. Tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ dữ liệu với các dữ liệu các xã biên giới; họp hội đồng thẩm định đề án đóng của mỏ, trình ủy ban tỉnh về chất thải rắn sinh hoạt...

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 23

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 22


váy đẹp công sở Hôm nay : 2529

2 Tháng hiện tại : 180661

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 12206105

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
Đề án, dự án
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Kiểm kê 2019

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien