Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11

Thứ năm - 01/11/2018 09:31
Ngày 30/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2018. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai: Tiếp nhận và thụ lý 06 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; ký 02 hợp đồng thuê đất. Tiếp nhận, ký 407 GCN cấp đổi, cấp lại theo nhu cầu cho 316 hộ gia đình, cá nhân; cấp giấy chứng nhận cho 10 hộ tổ 11, phường Sông Hiến. Cấp GCN theo Dự án năm 2017 đối với 03 xã, phường thành phố Cao Bằng: Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tư vấn trình ký xác nhận đơn xin cấp đổi, cấp mới GCN các chủ sử dụng đất của xã Hưng Đạo, phường Sông Bằng đang và lập danh sách công khai xã Vĩnh Quang; Dự án đo đạc, cấp GCN Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng. Đôn đốc thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của huyện Nguyên Bình, Hà Quảng.
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 12 huyện, tổ chức họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 08 huyện: Hà Quảng, Phục Hòa, Thạch An, Thông Nông, Hòa An, Trà Lĩnh, Hạ Lang, Trùng Khánh. Hoàn thiện Dự thảo hướng dẫn về trình tự thủ tục thu hồi bồi thường GPMB trên địa bàn tỉnh gửi UBND tỉnh xem xét; Dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tham mưu giải quyết tình hình sử dụng đất tại Khu dân cư Khuổi Tít, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng theo Công văn số 2871/UBND-NĐ ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Tham mưu ban hành văn bản được 23 văn bản các loại, trong đó 02 báo cáo, 17 công văn, 02 tờ trình, 02 giấy mời về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Giải quyết 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”; Tham mưu tổ chức họp Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh Cao Bằng để thẩm định 09 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Rà soát, yêu cầu các đơn vị đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng báo cáo tình hình hoạt động nhằm thống nhất biện pháp xử lý để báo cáo UBND tỉnh. Tiếp tục đôn đốc các đơn vị nộp tiền thuế, phí nợ đã đến thời hạn cam kết; Tham mưu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực BCĐ xây dựng CVĐC toàn cầu; Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.
Công tác bảo vệ môi trường: Trình UBND thành lập 02 Hội đồng thẩm định của dự án và cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình; Tổ chức 01 Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy đúc thỏi chì kẽm huyện Nguyên Bình ; Cấp 02 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường.
Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đề xuất triển khai thực hiện Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; báo cáo kết quả thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh; báo cáo sơ bộ thực trạng, tình hình quản lý nguồn thải. Lấy ý kiến các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, UBND huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đề nghị UBND các huyện, thành phố tổng hợp, rà soát danh mục số lượng các cơ sở đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. Thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt III năm 2018 tại 04 huyện trên.
Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty điện lực Cao Bằng, khai thác nguồn nước mặt công trình Nhà máy thủy điện Suối Củn. Chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ và trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trình UBND tỉnh chấp thuận giá trị Điện lượng trung bình hàng năm (E0), phục vụ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Nhà máy thủy điện Tà Sa và Nhà máy thủy điện Nà Ngàn. Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2050 của tỉnh Cao Bằng và Đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng.
Công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế: Tiếp nhận 06 đơn thư khiếu nại tố cáo; tham gia tiếp công dân tại UBND tỉnh được 10 lượt người, tại trụ sở cơ quan 04 lượt người, không có lượt đoàn đông người.
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản tại các mỏ: Mỏ đá Phia Cáy – Bản Cải, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa của Hợp tác xã Thành Công; mỏ đá Bó Choong 2, thị trấn Hòa Thuận, huyện Phục Hòa của DTNT Hữu Hòa; mỏ đá Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên của Công ty CP khai thác đá VLXD Quảng Uyên; Mỏ Cát sỏi xóm Pác Tò, thị trấn Hòa Thuận và xóm Bó Lếch, xã Mỹ Hưng, huyện Phục Hòa; Mỏ Cát sỏi lòng sông Bắc Vọng, đoạn Khuổi Sám, xã Cách Linh và xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa của Hợp tác xã Thủy Sơn.
Kiểm tra việc chấp hành quy định về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tại Công trình cấp nước sinh hoạt thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh. Phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng giải quyết 06 hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Kiểm tra kết quả thực hiện khắc phục vi phạm tại Công trình thủy điện Bạch Đằng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...
Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các nội dung đề xuất trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: Tiếp tục làm việc với kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán quyết toán năm 2017 của Sở và các đơn vị trực thuộc; Tổ chức thẩm định các dự án, phương án kinh tế - kỹ thuật thuộc chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 để trình UBND tỉnh  phê duyệt; Làm thủ tục nghiệm thu, thanh toán kinh phí cho các dự án theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
Hoàn thiện dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Phối hợp chuẩn bị các nội dung có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ đối với việc tổ chức Lễ Đón nhận Quyết định của UNESCO công nhận “Công viên địa chất non nước Cao Bằng” là công viên địa chất toàn cầu; Tiếp tục giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các huyện, thành phố; giải quyết các hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giá đất cụ thể...

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien