Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11

Thứ năm - 31/10/2019 19:55
Ngày 30/10/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11/2019. Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở chủ trì. Dự họp có đồng chí Chu Đức Quang, Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Đàm Văn Riểm, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 10 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 11/2019. Theo đó, trong tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai:
Tiếp nhận vàký 425GCN cho 345 hộ gia đình, cá nhâncó nhu cầu cấp đổi, cấp lại GCN QSDĐ; tiếp nhận 06 tổ chức với 08 GCN, thẩm định trình ký được cho 04 tổ chức với 06 GCN; tiếp nhận và giải quyết 08 hồ sơthu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; ký 10 hợp đồng thuê đất, với diện 135.483,4 m2 và tổng giá trị hơn 1 tỷ 442 triệu đồng/năm.Tiếp nhận, xem xét thẩm định, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh 10 hồ sơ.
Đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo xây dựng bảng giá các loại đất năm 2020 và giai đoạn 2020-2024 tỉnh Cao Bằng; Ban hành hướng dẫn một số nội dung thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Cao Bằng (lần 5) với tổng số 03 dự án, công trình qua địa bàn 02 huyện, trong đó có 03 công trình thu hồi đất. Hoàn thành dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức giao đất ở tại đô thị, nông thôn; hạnmức công nhận đất ở; hạn mức công nhận đất nông nghiệp; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng...
Công tác Kế hoạch tài chính, quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu:
Lĩnh vực Kế hoạch tài chính: Trình UBND tỉnh phê duyệt  dự toán kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐtại dự án Phát triển đô thị 5A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng; phê duyệt  dự toán kinh phí thuê tư vấn Xác định giá đất tạm thời để tính giá trị quỹ đất mà Nhà nước phải trả cho nhà đầu tư tương ứng với số kinh phí nhà đầu tư đã bỏ ra để xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện các dự án: Phát triển đô thị phường Sông Bằng - Khu C, thành phố Cao Bằng; Phát triển đô thị Khuổi Đưa - Khu đô thị 1B - Giai đoạn 1, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng; xin cấp kinh phí thực hiện dự án Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu tỉnh Cao Bằng; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Đề cương nhiệm vụ (“Đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng”; “Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050”).
Ký kết hợp đồng kinh tế với các đơn vị tư vấn thực hiện công tác tư vấn xác định giá đất các dự án; dự kiến phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019; ban hành văn bản đề nghị Nhà đầu tư tạm ứng kinh phí cho đơn vị tư vấn triển khai thực hiện việc Xác định giá đất tạm thời đối với 02 dự án (Phát triển đô thị Khuổi Đưa, phường Ngọc Xuân; Phát triển đô thị phường Sông Bằng - Khu C);
Lĩnh vực Tài nguyên nước:Hoàn thành dự thảo và trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo về tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020; Ban hành văn bản xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo tổng hợp Nhiệm vụ lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh; Góp ý Dự thảo Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du công trình đập thủy điện Bạch Đằng.
 

Đồng chí Chu Đức Quang, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu.
 
Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất:
Lĩnh vực Đo đạc: Phê duyệt sản phẩm 03 công trình trích đo phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng: Đường dây và TBA 110 KV Bảo Lâm; Đường GTNT Lũng Mới - Keng Tao, xã Quý Quân, huyện Hà Quảng và Đường GTNT Lũng Vẻn - Nà Chang, xã Vân An, huyện Hà Quảng; Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nghiệm thu và giao nộp sản phẩm công trình: Đường từ xóm Đức Chính 1 đi xóm Khuổi Khoán;  Hoàn thành việc xin ý kiến, tiếp thu, chỉnh sửa dự thảo, trình thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét ban hành Văn bản chấm dứt hiệu lực đối với 01 Nghị quyết HĐND tỉnh, 02 Chỉ thị của UBND tỉnh, 01 Quyết định của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực chuyên môn cần phải bãi bỏ, chấm dứt hiệu lực.
Lĩnh vực khoáng sản: Giải quyết 06 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chếmột cửa; xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực khoáng sản năm 2020; báo cáo kết quả đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, phí đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong 09 tháng đầu năm 2019 phục vụ cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh Cao Bằng.Báo cáo Tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo, phối hợp triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).Triển khai các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng trong hoạt động khoáng sản: Đã ban hành 48 văn bản để đôn đốc, yêu cầu 48 đơn vị đang nợ ngân sách trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ký cam kết nội dung thực hiện trong năm 2019.Ban hành 18 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; Ban hành 22 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản;Ngoài ban hành 48 văn bản đôn đốc thực hiện nghĩa vụ ngân sách, đã ban hành 12 văn bản nhằm trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản.
Công tác bảo vệ môi trường: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng công trình khai thác tại mỏ sắt Bản Luộc - Bản Nùng, thị trấn Nguyên Bình và xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình; tiếp nhận, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được 04 hồ sơ; Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại) cho Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình và phúc đáp đơn đề nghị cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại) của Trung tâm y tế huyện Thông Nông; Tham mưu trình UBND Tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019; Ban hành thực hiện Kế hoạch số 2073/KH-STNMT ngày 05/9/2019 về điều tra, thống kê đánh giá tình hình phát sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, đã thực hiện điều tra, thống kê đánh giá tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Bảo Lạc, huyện Nguyên Bình theoKế hoạch.Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ 21 cơ sở theo hợp đồng với 35 mẫu nước, 46 mẫu khí. Lập 04 Báo cáo Kết quả quan trắc cho các sơ sở; khảo sát hiện trạng môi trường nền 03 dự án: 06 mẫu nước, 01 mẫu khí, 01 mẫu đất.
Công tác thanh tra, pháp chế: Tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh: 15 lượt người. Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại trạm biến áp 220KV, xóm Nà Roác, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An thuộc Công ty truyền tải điện 1; ban hành Quyết định và Kế hoạch tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai tại Nhà máy luyện gang xóm Nà Sảo, xã Chu Trinh, TP Cao Bằng thuộc Công ty CP khoáng sản xây dựng 30-4 và đối với Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quang Thảo.
Báo cáo kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với Nhà máy thủy điện Thân Giáp thuộc Công ty TNHH Trường Minh; kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình đường Tỉnh 207 (Quảng Uyên - Hạ Lang) do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư; kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Dân Chủ, huyện Hòa An và tại xóm Bản Riềng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc; báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về nguồn gốc, đối tượng quản lý, sử dụng đất trong phạm vi dự kiến thực hiện Dự án cửa hàng cà phê vườn đồi, nhà hàng, nhà nghỉ Đại Lợi tại Tổ 31, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng...
Kết luậncuộc họp, đồng chí Phó Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 11 như:Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường sau thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng đo đạc bản đồ hành chính; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp và tham mưu thêm các các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng trong hoạt động khoáng sản; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, chỉ đạo đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, thẩm định trình UBND tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tư vấn triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2019;Thẩm định hồ sơ Kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Nhà máy nước Tà Lùng của Trung tâm Quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng khu kinh tế;tổng hợp báo cáo cung cấp thông tin về công tác tiêu hủy lợn bị dịch tả Châu Phi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi UBND tỉnh...
 

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien