Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12

Thứ hai - 03/12/2018 14:22
Ngày 29/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12/2018. Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Trong tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai: Tiếp nhận 08 hồ sơ; đã thụ lý 07 hồ sơ tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Ký 06 hợp đồng thuê đất; Công tác cấp GCN cho tổ chức đã trình ký được 04 tổ chức, 05 Giấy chứng nhận; Bổ sung tài sản 01 tổ chức, 02 Giấy chứng nhận.Tiếp nhận, ký 520 GCN cho 335 hộ gia đình, cá nhân cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu; cấp giấy chứng nhận cho 10 hộ tổ 11, phường Sông Hiến: tiếp tục đôn đốc thực hiện 05 hộ còn lại. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của huyện Nguyên Bình; các xã của huyện Hà Quảng. Cấp GCN theo Dự án năm 2017 đối với 03 xã, phường thành phố Cao Bằng; Dự án đo đạc, cấp GCN Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng; Phương án sử dụng đất của Công ty đã gửi các cơ quan đơn vị lấy ý kiến, dự kiến tổ chức họp thẩm định trong tháng 11/2018;
Về cấp giấy chứng nhận đối với 870 GCN do công ty lâm nghiệp Hòa Bình thu gom: Huyện Hạ Lang đã phát 170 GCN cho các hộ gia đình; huyện Trà Lĩnh UBND huyện đã hủy và cấp đổi lại 01 GCN; 06 GCN không có trong danh sách theo tài liệu của Công an; 15 GCN của tỉnh Bắc Kạn; Hủy 614 GCN trong đó: Đã trình ký cấp đổi được 40 GCN; 124 thường hợp vướng mắc, Văn phòng Đăng ký đất đai đã hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ thừa kế, chỉnh lý biến động lập hồ sơ cấp đổi theo nhu cầu; 450 GCN đang bổ sung biên bản thẩm định lý do diện tích chênh lệch và in Giấy chứng nhận.
Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 04 huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình và Quảng Uyên;Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về Danh mục dạ án, công trình cần thu hồi đất; đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi UBND tỉnh họp thông qua, gửi BanKinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra trước khi thông qua kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI; Tiếp nhận ý kiến góp ý dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng của các sở, ngành; tổng hợp tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; Trình UBND tỉnh bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; quyết định bổ sung vị trí, loại đường phố Khu tái định cư 1, Dự án đường phía NamKhu đô thị mới thành phố Cao Bằng vào bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt bổ sung (lần 4) KH định giá đất cụ thể năm 2018 tỉnh Cao Bằng;Phối hợp thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường phía Nam, thành phố Cao Bằng.
Công tác quản lý Tài nguyên nước: Thẩm định và trình UBND tỉnh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất công trình Trạm cấp nước thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 02 công trình, gồm: Thủy điện Tà Sa và Thủy điện Nà Ngàn. Hoàn chỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tổ chức họp thẩm định đề cương dự toán 02 nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng. Tham gia đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra 03 cơ sơ: Thủy điện Bảo Lâm 1; Thủy điện Bảo Lâm 3; Thủy điện Bảo Lâm 3A.
Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản:  Giải quyết thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”  được 11 hồ sơ; Xây dựng báo cáo phục vụ cuộc họp Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh Cao Bằng; Báo cáo Tiến độ, kết quả giải quyết vụ việc theo Thông báo số 272-TB/TU, ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Tỉnh ủy Cao Bằng; Tham gia phối hợp Công văn số 2772/UBND-NC ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc cho phép Đoàn công tác chuyên gia cổ sinh đến khảo sát, thực địa tại tỉnh Cao Bằng; Tham mưu đăng tải Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng.  Công tác tham mưu ban hành văn bản được 34 văn bản các loại, trong đó 05 báo cáo, 18 công văn, 10 tờ trình, 01 giấy mời.
 

Toàn cảnh hội nghị.
 
Công tác bảo vệ môi trường: Trình UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường của mỏ đá Diều Phon, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên ; tổ chức thẩm định 02 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Mỏ mangan Nà Lum huyện Trùng Khánh; trang trại chăn nuôi lợn rừng mô hình hữu cơ và trồng cây ăn quả, huyện Hòa An; cấp 03 giấy xác nhận đăng ký Bản kế hoạch bảo vệ môi trường của 02 phòng khám y tế.
Trình UBND tỉnh phê duyệt: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới năm 2018; trả lại một phần nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần Khánh Hạ; thực hiện Kế hoạch Bảo vệ môi trườngnăm2018: Tổ chức kiểm tra,kiểm soát ô nhiễm được 04 cơ sở trên địa bàn huyện (Bảo Lâm; Bảo Lạc; thành phố Cao Bằng), bao gồm: Cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng; Cơ sở khám chữa bệnh tại Khu 10, huyện Bảo Lạc; Cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản tại thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm; Cơ sở khám chữa bệnh tại Khu 2, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm.
Hoàn thành kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt III năm 2018 tại 09 huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, quan trắc được 23 mẫu khí, 27 mẫu nước.Theo dõi, vận hành và bảo dưỡng định kỳ 02 trạm quan trắc nước tự động liên tục Sông Bằng và Sông Hiến.
Công tác thanh tra, kiểm tra: Tham gia tiếp công dân tại UBND tỉnh: 15 lượt người, không có lượt đoàn đông người; tiếp nhận 07 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 01 đơn thuộc thẩm quyền.
Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; đang thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai tại các đơn vị: Trạm biến áp 100KVA tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và Trạm biến áp tại Thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên thuộc Công ty Lưới điện cao thế Miền Bắc; Nhà máy thủy điện Suối Củn tại xã Ngũ Lão, huyện Hòa An thuộc công ty Điện lực Cao Bằng; Trụ sở làm việc Công ty Cổ phần vận tải cao Bằng, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng; Kiểm tra việc thực hiện tháo dỡ, di dời và trả lại nguyên trạng sử dụng đất tại xưởng sản xuất men tư nhân Quân Tám tại tổ 10, phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng; kiểm tra các quy định của  pháp luật về khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước và bảo vệ môi trường đối với công trình cấp nước sinh hoạt  thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh; Phối hợp với Công an tỉnh giải quyết 04 hồ sơ xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản; kiểm tra (đột xuất) tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại xã Canh Tân, Minh Khai thuộc huyện Thạch An.
Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các nội dung đề xuất trong dự thảo báo cáo, đồng thời chỉ đạo thêm một số nhiệm vụ: Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 12 và những công việc còn tồn động trong năm 2018; hướng dẫn các phòng, đơn vị đánh giá công tác cán bộ, xây dựng chương trình kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019; Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2018. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019; trình UBND tỉnh quyết định đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất đủ điều kiện đấu giá để triển khai đấu giá trong năm 2018; trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và thu ngân sách từ đất đai năm 2018;thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt; tổng hợp kết quả công tác cấp phép hoạt động khoáng sản, công tác thu hồi, đóng cửa mỏ; tiếp tục đôn đốc thu các khoản nợ thuế phí trong hoạt động khoáng sản; tổng hợp báo cáo kết quả trồng cây xanh, hoa tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien