Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12

Thứ hai - 09/12/2019 16:53
Chiều 5/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2019. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Dự họp có đồng chí trong Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 11 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 12/2019. Theo đó, trong tháng 11, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:
Công tác quản lý đất đai:Ban hành văn bản về kế hoạch rà soát, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh dự thảo Bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh gửi UBND các huyện, Thành phố, đơn vị tư vấn triển khai thực hiện; Hoàn thiện dự thảo, chuẩn bị hồ sơ thông qua Bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đôn đốc các đơn vị tư vấn phối hợp với UBND các huyện, Thành thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Trình Thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2019 tỉnh Cao Bằng (lần 6, lần 7, lần 8) với tổng số 18 dự án, tổng diện tích thu hồi 21,411 ha, trong đó diện tích đăng ký chuyển mục đích đất đất trồng lúa 1,322 ha; đất rừng phòng hộ 6,87 ha và các loại đất khác; Báo cáo rà soát, tổng hợp các vị trí dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá thuê đất năm 2020 đến năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.
Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện Công tác cấp GCN theo Dự án năm 2017 đối với 03 xã, phường Thành phố; ký 469 GCNQSD đất của 356 hộ gia đình, cá nhân cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu; tiếp nhận trình 03 tổ chức,  04 hồ sơ cấp GCNQSD đất cho tổ chức; ký trả kết quả 04 GCN của 03 tổ chức, 04 hồ sơ cấp GCNQSD đất; tiếp nhận và giải quyết 06 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 

Đồng chí Chu Đức Quang, Phó Giám đốc Sở phát biểu.
 
Công tác Kế hoạch tài chính, quản lý Tài nguyên nước, KTTV
Lĩnh vực Kế hoạch tài chính: Trình UBND tỉnh về việc: Phê duyệt Bộ Đơn giá sản phẩm Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thuộc dự án VILG; thẩm định, phê duyệt 02 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề cương nhiệm vụ - dự toán; giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2020 thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; cấp kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh; phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo trúng thầu các gói thầu mua sắm thuộc Dự án “Đầu tư trang thiết bị quan trắc, phân tích môi trường”, Dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu “Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng CSDL quản lý đất đai thị trấn: Hùng Quốc, Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh...
Lĩnh vực Tài nguyên nước: Ban hành văn bản về việc lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị, địa phương có liên quan về phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa công trình thủy điện Mông Ân; đề nghị giải trình, chỉnh sửa, bổ sung Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Mông Ân. Góp ý Dự thảo Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du công trình đập thủy điện Bạch Đằng; Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Bảo Lâm 3.
Công tác đo đạc, quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất:
Lĩnh vực Đo đạc và bản đồ: Tiếp tục xây dựng bản đồ sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo kết luận của Hội đồng thẩm định do Bộ Nội vụ chủ trì; Phúc tra nội nghiệp bản đồ chỉnh lý 02 xã (Hồng Sỹ, Mã Ba) thuộc Dự án xây dựng CSDL huyện Hà Quảng; Phối hợp kiểm tra, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ 04 công trình trích đo phục vụ đền bù, GPMB để trình lãnh đạo Sở phê duyệt: Thủy điện Bảo Lạc B; Đường giao thông QL3 - Lũng Phiệt, xã Hồng Quang; Khu thể thao xã Độc Lập; Cầu và đường dẫn hai đầu cầu xóm Nà Vường, xã Độc Lập - huyện Quảng Uyên; Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ kiểm tra nghiệm thu và giao nộp sản phẩm 01 công trình: Thủy điện Bảo Lạc B.

Lĩnh vực khoáng sản: Giải quyết 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa”; Tổ chức thẩm định 02 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản (sắt Boong Quang, đá Phia Viềng); Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019; Hoàn thành việc xây dựng hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng trình HĐND tỉnh Cao Bằng xem xét, ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Cao Bằng về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020. Hoàn thành việc lập dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các mỏ đã được phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong năm 2019 và những năm tiếp theo để trình Sở Tài chính thẩm định; Tổ chức kiểm tra, đôn đốc đối với 02 khu vực thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản...

 
Công tác bảo vệ môi trường: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 02 Dự án: Dự án xây dựng công trình khai thác khoáng sản vàng tại Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng; Dự án phát triển đô thị số 3A, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Tiếp nhận, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được 02 hồ sơ: Dự án Phát triển quỹ đất, phân lô khu dân cư phía Bắc (xóm Nà Ến 2), thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng; Dự án khai thác và chế biến khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
Tiếp nhận, tổ chức kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Công trình Bệnh viện đa khoa khu vực các huyện Miền Tây tỉnh Cao Bằng; Tiếp nhận và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt tiêu chuẩn công nghiệp và hữu cơ Ánh Dương.Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (cấp lại) cho Trung tâm y tế huyện Thông Nông.   
Thực hiện điều tra, thống kê đánh giá tình hình phát sinh, thu gom và xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Thông Nông, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Quảng Uyên; Ban hành văn bản góp ý 04 dự thảo (Đề án phát triển kinh tế chất thải ở Việt Nam; Kế hoạch thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 - 2022; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn; Đề án tăng cường năng lực hội nhập quốc tế lĩnh vực môi trường). Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt II năm 2019 tại các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
 

Toàn cảnh cuộc họp.
 
Công tác thanh tra, pháp chế: Tiếp công dân tại UBND tỉnh: 12 lượt người, không có lượt đoàn đông người; tiếp nhận 07 đơn trong đó không có đơn thuộc thẩm quyền đều được trả lời, hướng dẫn công dân theo quy định.Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường tại mỏ đá Pò Chang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên và mỏ cát, sỏi lòng sông đoạn Pác Gậy, xã Bình Long, huyện Hòa An.Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với trụ sở, cửa hàng kinh doanh tổng hợp Công ty lương thực Cao Bằng thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần lương thực Cao Lạng;  Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại Trung tâm Y tế thành phố Cao Bằng.Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2018...
Kết luận cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở thống nhất các nội dung trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm trong tháng 11 như: Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và trụ sở Ban tiếp công dân UBND tỉnh theo quy định; Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác tài nguyên môi trường năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tư vấn triển khai công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dung đất năm 2019;Chỉ đạo, đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo Bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trình HĐND tỉnh thông qua, trình UBND tỉnh quyết định ban hành; Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dự án Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Dự án Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;Thẩm định 03 hồ sơ Kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước...
Hoàn thành dứt điểm việc rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả đề xuất biện pháp xử lý các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Tiếp tục tham gia công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện cam kết của các doanh nghiệp và tham mưu thêm các các giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng trong hoạt động khoáng sản; Tham gia các đoàn kiểm tra, thanh tra có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Quyết định thanh tra số 308/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Tiếp tục triển khai hoàn thành kế hoạch quan trắc môi trường năm 2019.

Tác giả bài viết: Đ.L

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bản tin được xem nhiều nhất
  Bảng giá đất
  Tiến độ hồ sơ
  Quy Hoạch

  1 Đang truy cập : 0


  váy đẹp công sở Hôm nay : 7125

  2 Tháng hiện tại : 103689

  thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 14399132

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
  Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
  VNN
  Đề án, dự án
  TTHC
  Văn bản chỉ đạo điều hành
  Kiểm kê 2019
  
  máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien