Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2019

Thứ tư - 05/06/2019 09:44
Chiều 30/05/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 05 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 06/2019. Ông Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự họp có Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.
Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã được nghe lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở báo nhanh cáo kết quả công tác tháng 05 và những kiến nghị đề xuất trong chương trình công tác tháng 6/2019. Theo đó, trong tháng 05, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đạt được những kết quả trên các lĩnh vực công tác:

Công tác Quản lý đất đai: Trình UBND tỉnh bổ sung vị trí, loại đường phố khu tái định cư 1 đường phía Nam và lô đất CN6 vào Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh để áp dụng thu tiền sử dụng đất tái định cư; Thẩm định kết quả Thống kê đất đai năm 2018, trình UBND tỉnh phê duyệt; Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2018; Báo cáo phương án sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đổ thải tại Mỏ sắt Nà Rụa phường Hòa Chung, phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng; Ban hành Công văn số 936/STNMT-QLĐĐ gửi Công ty Cổ phần gang thép Cao Bằng và UBND thành phố Cao Bằng về việc hoàn chỉnh Phương án sử dụng đất và đổ thải của mỏ sắt Nà Rụa; Trình UBND tỉnh xem xét chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2019 đối với dự án: Hồ Khuổi Khoán - xã Ngũ Lão, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng; Tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ngành với dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trình Sở Tư pháp thẩm định; Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu giá QSD đất huyện Hòa An.

Tiếp nhận và trình ký 523 GCN cấp đổi, cấp lại GCN theo nhu cầu cho 420 hộ gia đình, cá nhân; Cấp GCNQSD đất đối với 10 hộ gia đình, cá nhân tổ 11, phường Sông Hiến; tiếp tục đôn đốc cấp GCN đối với GCN do công ty lâm nghiệp Hòa Bình thu gom; Tiếp nhận, thẩm định trình ký được 12 GCN cho 06 tổ chức (cấp đổi 01 hồ sơ, 01 GCN; cấp mới 05 hồ sơ, 11 GCN); Bổ sung tài sản 01 tổ chức, 01 GCN; Hoàn thành và nghiệm thu công tác chuẩn bị; xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất Dự án đo đạc, cấp GCN Công ty TNHH Lâm nghiệp Cao Bằng; đúc mốc, chôn mốc, vẽ sơ đồ vị trí mốc; lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất và lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới. Đã nghiệm thu công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính công đoạn 17/19 xã, thị trấn, huyện Hà Quảng; Đề nghị tư vấn thi công hoàn thiện, tư vấn kiểm tra lại sản phẩm sau sửa chữa các xã chưa hoàn thiện; Tiếp nhận 10 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;  Thu hồi đất: 02 hồ sơ, với diện tích 8.240,8 m2; Ký 02 hợp đồng thuê đất, với diện 125.426 m2 và tổng giá trị 619.476.855 đồng/năm; Tiếp nhận, xem xét thẩm định, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của tỉnh 10 hồ sơ, đã thẩm định 07 hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt 07 hồ sơ.

Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược viễn thám; Thẩm định 03 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Ban hành văn bản gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh về việc thẩm định sự cần thiết trích đo địa chính công trình: Chuẩn bị động viên Trung đoàn huấn luyện dự bị động viên 852; Ký duyệt bản đồ trích đo địa chính phục vụ GPMB công trình: Khai thác lộ thiên khoáng sản Niken 0 Đồng (giai đoạn 1) hạng mục: Bãi thải rắn, Moong Hà Trì, đường vận hành khai thác và các hạng mục phụ trợ; Chỉ đạo kiểm tra ngoại nghiệp, biên tập nội nghiệp bản đồ địa chính phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng; Kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính phục vụ GPMB công trình: Dự án thủy điện Bạch Đằng, huyện Hòa An.

Công tác quản lý Tài nguyên nước, KTTV và Biến đổi khí hậu: Thẩm định hồ sơ và làm thủ tục trình UBND tỉnh ban hành 01 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; phê duyệt 01 Hồ sơ kê khai tính tiến cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Tổng hợp Báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về kết quả thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường của Công ty thủy điện Đông Bắc đối với công trình Nhà máy thủy điện Bản Rạ; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định tạm thời mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Phối hợp với Công ty CP Tập đoàn xây dựng Thăng Long tiến hành khảo sát, đánh giá các tác động của Công trình thủy điện Bạch Đằng đến các đối tượng sử dụng nước bị ảnh hưởng bởi công trình.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và địa chất: Giải quyết 05 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế ‘‘một cửa; Ban hành 01 văn bản trả lời hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết; Hoàn thành việc xây dựng dự toán, trình thẩm định và phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ cát, sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An; Hoàn thành việc đề nghị các địa phương xác nhận khối lượng hoàn thành đối với việc thực hiện dự án “Khoanh vùng di sản và đề xuất phương án bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản trong Công viên địa chất Non nước Cao Bằng”. Đã hoàn thành việc kiểm tra các tuyến du lịch, báo cáo, kiến nghị các nội dung mà các địa phương cần khắc phục tại các điểm di sản… trong đợt tổ chức Hội thảo quốc tế về "Phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất toàn cầu UNESCO". Khảo sát hang động, quan sát thủy văn karst và lấy mẫu đá phục vụ nghiên cứu hệ thống hang động và cảnh quan karst ở một số khu vực thuộc CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Ban hành 12 văn bản đôn đốc các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; 14 văn bản để báo cáo, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 07 văn bản thông tin, trao đổi, đề nghị phối hợp hoặc trả lời ý kiến tới các sở, ngành, địa phương để triển khai các nội dung trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; 21 văn bản trả lời, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản tuân thủ các quy định của pháp luật về khoáng sản;  Tham gia kiểm tra, rà soát, đánh giá việc bổ sung 01 mỏ đá vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

 

Ông Thái Hồng Thịnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận hội nghị.

Công tác bảo vệ môi trường: Thẩm định 02 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trườngcủa dự án; Cấp 02 giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; Tiếp nhận và trình UBND tỉnh cấp 02 Giấy xác nhận công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của 02 mỏ khai thác đá làm VLXD thông thường; Ban hành các 03 Báo cáo: Kết quả Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Tình hình nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải năm 2018; Kết quả xây dựng công trình nâng cấp đập hồ thải quặng đuôi của Nhà máy tuyển nổi chì kẽm, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm.

Ban hành văn bản tuyên truyền 10 vấn đề cấp bách cần thực hiện nhằm bảo vệ động vật hoang dã gửi UBND tỉnh, 13 huyện, thành phố và một số Sở ngành liên quan; Ban hành văn bản hướng dẫn kê khai nộp phí bảo vệ môi trường nước thải công nghiệp Quý (I+II) năm 2019 gửi các đơn vị phát sinh nước thải trung bình trong năm tính phí từ 20 m3/ngày đêm trở lên; Hướng dẫn thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường đối với 02 dự án đầu tư xây dựng phát triển quỹ đất: Phân lô khu dân cư phía Bắc, thị trấn Thanh Nhật và Phân lô nhà ở khu chợ trung tâm thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang; Tổ chức Trang trại chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại xã Lê Lai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng;Đề nghị Công ty Cổ phần chăn nuôi Ánh Dương thông báo Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải phục vụ giai đoạn vận hành; Yêu cầu Công ty Cổ phần giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng báo cáo giải trình sự thay đổi và phương án cải tạo hệ thống xử lý nước nước đảm bảo đạt QCVN của Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm Đức Chính;Yêu cầu Công ty Khoáng sản và Thương mại Thành Phátbáo cáo việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của Mỏ đá vôi Thua Phia, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng; Yêu cầu Hợp tác xã Thắng Lợi lập, nộp hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn Hương Rừng Cao Bằng; Tham gia  Hội thảo khoa học "Mô hình quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt" và Hội thảo "Quản lý nhà nước về chất thải rắn". Triển khai thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường tự nhiên đợt II năm 2019 tại các huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các đề xuất trong dự thảo báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: Tham gia cuộc gặp mặt các doanh nghiệp do UBND toàn tỉnh tổ chức trong tháng 6/2019; đánh giá công tác thực hiện cải cách hành chính của Sở 6 tháng đầu năm; Phối hợp với các sở ngành chỉ đạo giải phóng mặt bằng tuyến đường phía Nam; Tham gia lễ 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; chuẩn bị các nội dung đề xuất thủ tục hành chính giải quyết tại trung tâm hành chính công của tỉnh; Xây dựng dự thảo quy chế hoạt động và kế hoạch xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Rà soát trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Bổ sung kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sau khi được bổ sung vào Quy hoạch; Triển khai xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường đối với các khu vực hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở chân núi đá ven đường, trong vùng CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng gây mất cảnh quan, ảnh hưởng môi trường; Tham mưu văn bản tổ chức Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019, Ngày Đại dương thế giới 8/6/2019...

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien