Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2017

Thứ tư - 03/05/2017 16:14
Ngày 28/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2017.
Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Thái Hồng Thịnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc sở. Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2017, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2017. Theo đó, trong tháng 4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 06 hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai,  ký 06 hợp đồng thuê đất, với diện 136.137,2 m2 và tổng giá trị tiền 546.531.206 đồng/năm. Tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng, tổ chức hội thảo lấy ý kiến lần cuối của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Quảng Uyên và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố Cao Bằng; tham mưu trình UBND tỉnh giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ cho Công ty Cổ phần du lịch Cao Bằng; tiếp nhận 04 hồ sơ giá đất. Trình công nhận kết quả đấu giá 06 lô huyện Bảo Lâm: 1,6 tỷ đồng.

Về lĩnh vực khoáng sản: Giải quyết 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế một cửa; ban hành 41 công văn trả lời, phúc đáp các ý kiến, kiến nghị liên quan đến hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan họp thống nhất phương án quản lý đối với mỏ đá Lũng Tén, huyện Phục Hòa. Đề nghị các chuyên gia tiếp tục tham gia ý kiến đối với Đề án thăm dò mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm; tham  mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tạm dừng hoạt động khai thác khoáng sản đối với mỏ sắt Khuổi Rào Phiêng Lếch, Cao Lù và mỏ mangan Nà Mum. Yêu cầu Công ty TNHH đầu tư xây dựng Tiến Hưng tiếp tục thực hiện công tác hoàn thổ trong quá trình khai thác khoáng sản để lại của Dự án tăng cường khả năng thoát lũ sông Gâm, huyện Bảo Lâm
 

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thành Hải phát biểu tại buổi họp.
 
Công tác thanh tra, pháp chế: Tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Nhà máy gạch Nam Phong, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng thuộc Công ty cổ phần gốm xây dựng Nam Phong; hoàn  thành việc kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Hoàng Ngọc và Hợp tác xã Hợp Long. Thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản tại 09 tổ chức. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Quang Minh và Công ty TNHH Dung Phước. Tham gia kiểm tra thực hiện kiểm soát ô nhiễm môi trường tại Bãi chôn lấp rác thải huyện Trà Lĩnh của Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường và Chợ trâu bò thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh của Công ty TNHH MTV Du Trọng Đại; tham gia kiểm tra thực hiện công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại Trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm Đức Chính thuộc Công ty Cổ phần Giống và thức ăn chăn nuôi Cao Bằng. Phối hợp Công an tỉnh Cao Bằng giải quyết hồ sơ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
 
Lĩnh vực tài nguyên nước: Thẩm định và trình UBND tỉnh 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nguyên nước; tổng hợp thông tin, số liệu về các loại giấy phép tài nguyên nước còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Cao Bằng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng hợp, cung cấp thông tin, số liệu phục vụ Lập bản đồ đặc trưng nguồn nước liên Quốc gia - lưu vực sông Hồng cho Cục Quản lý tài nguyên nước; tham gia Hội đồng thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt công trình thủy điện Hòa Thuận tại Cục Quản lý Tài nguyên nước - Thành phố Hà Nội. Góp ý kiến về tài liệu tập huấn tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ nguồn nước sông Bằng, sông Hiến thuộc dự án: Xây dựng giải pháp bảo vệ nguồn nước sông Bằng, sông Hiến trên địa bàn huyện Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Cấp Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: 03 hồ sơ. Tiếp nhận và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khai thác lộ thiên mỏ sét Mạ Xà, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng; chứng nhận cơ sở đã hoàn công trình bảo vệ môi trường trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Nhà máy sản xuất và lắp ráp ắc quy thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng; cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án khả thi đầu tư thiết bị, nâng cao năng lực chế biến mía đường 1.800 tấn mía/ngày, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa; thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi Thông Huề, huyện Trùng Khánh. Thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Nhà máy luyện Feromangan xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng...
 

Các đại biểu dự buổi họp.
 
Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trong cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở đã thống nhất các nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo, đồng thời chỉ đạo thêm một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong tháng 5/2017 như: Khẩn trương lập Dự án thành lập bản đồ hành chính các xã biên giới sau phân giới, cắm mốc theo chủ trương của UBND tỉnh; tổng hợp, hoàn chỉnh các ý kiến góp ý tại Hội thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Cao Bằng để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình dự thảo để UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để kiểm tra thực hiện Dự án ”Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho hooj gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; tổngợp, hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trình thẩm định, phê duyêtj theo quy định. Theo dõi, thực hện kế hoạch thu từ đất và khoáng sản năm 2017. Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra một số dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khai thác, chế biến tài nguyên, khoáng sản, môi trường.

Phối hợp thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước theo Quyết định 264/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng dự thảo Nghị Quyết quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 5; hoàn thiện các nội dung phục vụ cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường, sớm đưa vào hoạt động; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ sở lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục. Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan cũng như tại UBND tỉnh. Thực hiện công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017...

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien