Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Trích bài phát biểu của đồng chí Hoàng Xuân Ảnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

Thứ ba - 29/05/2018 14:51
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng Thưa tất cả các đồng chí, các quý vị đại biểu.
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (2003 - 2018).

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường (2003 - 2018).

Hôm nay, nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, những đồng chí đã từng công tác trong ngành Tài nguyên và Môi trường và các quý vị đại biểu lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
Thưa toàn thể các đồng chí!

Cách đây 15 năm, ngày 29/5/2003, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của quản lý nhà nước nói chung, lĩnh vực tổng hợp về tài nguyên môi trường của tỉnh Cao Bằng nói riêng, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1061/QĐ-TC-UB thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường trực thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên 6 lĩnh vực: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Kể từ đó đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, bộ máy ngày càng được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của sở đã có sự tiến bộ vượt bậc về năng lực, kiến thức, kỹ năng và tính chuyên nghiệp, đủ sức ghánh vác những trọng trách Đảng, Chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó. Mười lăm năm ấy cũng là mười lăm năm các đồng chí kề vai, sát cánh và phát huy truyền thống tốt đẹp của từng lĩnh vực, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã không ngừng phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về cơ bản, Báo cáo của các đồng chí đã hệ thống được một cách cơ bản những thành tích đạt được, tôi chỉ nhấn mạnh một số nét chủ yếu sau đây:

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động tham mưu, đề xuất triển khai có hiệu quả Pháp luật về tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân; tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
- Hoạt động quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, đúng pháp luật.
- Vấn đề về bảo vệ môi trường ngày càng được chú trọng.
- Thu ngân sách từ lĩnh vực đất đai và khoáng sản ngày càng quan trọng trong thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách (Khoảng 30% tổng thu ngân sách).
- Và gần đây nhất, Sở với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Cao Bẳng đã có đóng góp quan trọng trong việc tỉnh Cao Bằng được Hội đồng chấp hành UNESCO bỏ phiếu công nhận CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng vào ngày 12/4/2018.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh nói chung, Sở TN&MT nói riêng trong việc đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua.
Kính thưa các đồng chí,

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhất là trong thời điểm tỉnh nhà đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tập trung xây dựng một Cao Bằng hiện đại và phát triển bền vững, phấn đấu trở thành Trung tâm kinh tế của khu vực Đông Bắc, đòi hỏi ngành Tài nguyên và Môi trường phát cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để cùng cả tỉnh thực hiện thành công nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 với phương châm thực hiện:“Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”.Theo đó ngành Tài nguyên và Môi trường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

- Trước hết, phải tập trung quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, đất đai và các tài nguyên khác, chống lãng phí, thất thoát; kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường như thời gian vừa qua.
- Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các văn bản quy phạm, các văn bản quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về TN&MT để phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển
- Thực hiện tốt công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là phải thay đổi tư duy từ quản lý thuần túy sang phục vụ, giải thích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Từ năm 2018, việc tiếp cận đất đai trong PCI phải có những kết quả đột phá.
- Tiến hành rà soát, cập nhật, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Theo đó, cần rà soát lại tất cả các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực TN&MT để điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới cho phù hợp với Luật Quy hoạch, phải vạch ra Kế hoạch, chỉ rõ nguồn lực thực hiện, khắc phục tình trạng quy hoạch treo.
- Tích cực tham mưu có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng để gỡ nút thắt trong giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang quyết liệt triển khai các dự án trọng điểmvề phát triển đô thị, thương mại và du lịch. Đề xuất với tỉnh triển khai có hiệu quả việc tăng thu từ đất và khoáng sản, huy động hiệu quả nguồn lực tài nguyên trong việc thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh năm 2018.
- Tập trung nguồn lực để hiện đại hóa hồ sơ địa chính; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai, từng bước hiện đại hóa dịch vụ công về đất đai theo hướng Chính phủ điện tử; tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất đối với đất có nguồn gốc của các nông, lâm trường.
- Yêu cầuSở TN&MT nhanh chóng đưa ra được các giải pháp trước mắt và lâu dài bảo đảm an ninh nguồn nước; thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất, không để ô nhiễm nguồn nước.
- Đối với nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ môi trường, đề nghị ngành tổ chức điều tra, rà soát, phân loại, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là các nguồn thải ra sông, ra suối; cải tạo, phục hồi các khu vực ô nhiễm; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; triển khai mạnh các nhiệm vụ bảo vệ môi trường khu vực sông, suối, bảo vệ môi trường các khu sản xuất kinh doanh.
- Phải kết hợp thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra với tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường; kịp thời phát hiện, động viên, khen thưởng kịp thời những tổ chức cá nhân làm tốt, xử phạt nghiêm minh mọi hành vi vi phạm, bảo đảm trật tự kỷ cương.
- Sở TN&MT tiếp tục sắp xếp lại bộ máy bảo đảm tinh gọn, phù hợp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh, xây dựng tinh thần phục vụ doanh nghiệp và người dân trong đội ngũ cán bộ, công chức.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên đây, đòi hỏi sự thống nhất về ý chí, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết là sự nỗ lực và tinh thần đoàn kết, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tài nguyên và Môi trường và Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ phát huy được sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là vai trò người đứng đầu trong việc quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, dù nhiệm vụ đó có khó khăn, có nặng nề đến đâu thì các đồng chí cũng sẽ hoàn thành.

Xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien