Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng không ngừng đươc nâng cấp, cập nhật góp phần đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả công tác tin học hoá quản lý hành chính nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Từ năm 2007 website của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã được xây dựng và đưa vào hoạt động chính thức trên mạng internet (có tên miền là: www.tnmtcaobang.gov.vn) nhằm chuyển tải thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước của ngành tài nguyên môi trường ở địa phương, tạo sự giao lưu trực tuyến giữa cơ quan quản lý Nhà nước với người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời đăng tải hàng nghìn văn bản qui phạm pháp luật, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các hoạt động về tài nguyên môi trường trên địa bàn.

Năm 2012: Kết quả công tác tuyên truyền các lĩnh vực tài nguyên Môi trường trên trang tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin tại Việt Nam nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, nhu cầu về truyền tải và cập nhật thông tin phục vụ tuyên truyền cho các hoạt động quản lý Nhà nước; hoạt động sản xuất; kinh doanh... đã trở nên đặc biệt quan trọng. Trước tình hình đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường là bước đi quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường tại địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cao Bằng

Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch công tác năm 2013 của ngành TNMT và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Sáng ngày 22/01/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Triển khai kế hoạch công tác năm 2013 của ngành tài nguyên và môi trường và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở tài nguyên và môi trường Cao Bằng tháng 01 năm 2013

Trong tháng 01 năm 2013 ( Từ ngày 16/12/2012 – 16/01/2013) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 27 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai 06 hồ sơ, khoáng sản 16 hồ sơ, Môi trường 05 hồ sơ. Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 17 hồ sơ.

Đ/c Đàm Văn Lý - Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu tại Hội nghị

Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tổng kết công tác năm 2012

Sáng ngày 16/01/2013, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013.

Hình ảnh phần mềm landata

Sử dụng phần mềm Landata cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2013

Thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch năm 2012 được UBND tỉnh giao (Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 12/12/2011), trong năm 2012 với sự nỗ lực, cố gắng của toàn nghành với nhiều biện pháp chỉ đạo theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn dưới luật. Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản hoàn thành chỉ tiêu cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân.

THÔNG BÁO Về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 04 tháng 01 năm 2012 Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản mỏ đá Khau Pầu, xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc của Hợp tác xã Hợp Nguyên.

Các tỉnh trên địa bàn quân khu I hợp tác về tài nguyên và môi trường

Các tỉnh trên địa bàn quân khu I hợp tác về tài nguyên và môi trường

Ngày 05/01/2013, hội nghị phối hợp công tác giữa các tỉnh trên địa bàn quân khu I được tổ chức tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng sơn với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ngành của 6 tỉnh là Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.

Lãnh đạo hai bên ký kết chương trình phối hợp

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 – 2016 giữa Sở TN&MT Cao Bằng với UBMTTQVN tỉnh Cao Bằng

Chiều 28/12/2012, Tại Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012 – 2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng với Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản điểm đá Keng Phác, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản điểm đá Keng Phác, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên đã được tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2011. Do Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực thi hành và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ chưa ban hành hướng dẫn nên vướng mắc về việc giải quyết thủ tục hồ sơ.

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tháng 12 năm 2012

Trong tháng 12 năm 2012 (Từ ngày 16/11/2012 – 16/12/2012) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 53 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai: 32 hồ sơ, khoáng sản: 18 hồ sơ, Môi trường: 03 hồ sơ. Các hồ sơ tháng trước chuyển sang: 15 hồ sơ.

Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

Hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với đất nông nghiệp, đất ở khu dân cư nông thôn đã cơ bản hoàn thành trên địa bàn tỉnh, kết quả từ năm 1993 đến nay đã cấp được 373.286 Giấy chứng nhận với tổng diện tích 495.204,16 ha. Trong đó: Hộ gia đình, cá nhân cấp được 372.356 Giấy chứng nhận, với diện tích 469.791,52 ha (đất ở 108.897 giấy, diện tích 3.769,13 ha) tỷ lệ hộ được cấp đạt 90% trong tổng số hộ sử dụng đất; đất chuyên dùng cấp được cho 642 tổ chức với diện tích 920,02 ha tỷ lệ đạt 35,75%. Theo kế hoạch, hàng năm tỉnh đang tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đối với những nơi được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy theo hệ toạ độ VN-2000.

Hội BVTN&MT Cao Bằng: Gắn hoạt động với các sự kiện chính trị của tỉnh

Không chỉ kiện toàn tổ chức, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên môi trường, năm 2012 Hội BTN&MT tỉnh Cao Bằng còn biết lồng ghép, gắn kết với các sự kiện chính trị của tỉnh, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Kết quả giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tháng 11 năm 2012

Trong tháng 11 năm 2012 ( Từ ngày 16/10/2012 – 16/11/2012) tại Sở tài nguêyn và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 32 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai 25 hồ sơ, khoáng sản, 05 hồ sơ, Môi trường 01 hồ sơ, Nước KTTV 01 hồ sơ Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 15 hồ sơ.

Đ/c Đinh Ngọc Hải - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng phát biểu tại lớp tập huấn

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường

Trong những ngày cuối tháng 10 năm 2012, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với UBND xã Trưng Vương huyện Hòa An và UBND xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh tổ chức các lớp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa vùng trọng điểm, vùng có các di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của tỉnh.

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tháng 10 năm 2012

Trong tháng 10 năm 2012 (từ ngày 16/9/2012 – 16/10/2012) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai: 06 hồ sơ; Khoáng sản: 03 hồ sơ; Môi trường: 02 hồ sơ; Nuớc, KTTV: 01 hồ sơ; Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 15 hồ sơ;


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 31 32 33 ... 38 39 40  Trang sau
 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien