Trang nhất » Tin Tức » Tin tức hoạt động

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản điểm đá Keng Phác, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng sản điểm đá Keng Phác, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Uyên đã được tiếp nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2011. Do Luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực thi hành và một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ chưa ban hành hướng dẫn nên vướng mắc về việc giải quyết thủ tục hồ sơ.

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tháng 12 năm 2012

Trong tháng 12 năm 2012 (Từ ngày 16/11/2012 – 16/12/2012) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 53 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai: 32 hồ sơ, khoáng sản: 18 hồ sơ, Môi trường: 03 hồ sơ. Các hồ sơ tháng trước chuyển sang: 15 hồ sơ.

Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận theo yêu cầu của Quốc hội khóa XIII

Hiện nay việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với đất nông nghiệp, đất ở khu dân cư nông thôn đã cơ bản hoàn thành trên địa bàn tỉnh, kết quả từ năm 1993 đến nay đã cấp được 373.286 Giấy chứng nhận với tổng diện tích 495.204,16 ha. Trong đó: Hộ gia đình, cá nhân cấp được 372.356 Giấy chứng nhận, với diện tích 469.791,52 ha (đất ở 108.897 giấy, diện tích 3.769,13 ha) tỷ lệ hộ được cấp đạt 90% trong tổng số hộ sử dụng đất; đất chuyên dùng cấp được cho 642 tổ chức với diện tích 920,02 ha tỷ lệ đạt 35,75%. Theo kế hoạch, hàng năm tỉnh đang tiến hành cấp đổi Giấy chứng nhận đối với những nơi được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy theo hệ toạ độ VN-2000.

Hội BVTN&MT Cao Bằng: Gắn hoạt động với các sự kiện chính trị của tỉnh

Không chỉ kiện toàn tổ chức, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ thiên nhiên môi trường, năm 2012 Hội BTN&MT tỉnh Cao Bằng còn biết lồng ghép, gắn kết với các sự kiện chính trị của tỉnh, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Kết quả giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tháng 11 năm 2012

Trong tháng 11 năm 2012 ( Từ ngày 16/10/2012 – 16/11/2012) tại Sở tài nguêyn và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 32 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai 25 hồ sơ, khoáng sản, 05 hồ sơ, Môi trường 01 hồ sơ, Nước KTTV 01 hồ sơ Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 15 hồ sơ.

Đ/c Đinh Ngọc Hải - Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng phát biểu tại lớp tập huấn

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ môi trường

Trong những ngày cuối tháng 10 năm 2012, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với UBND xã Trưng Vương huyện Hòa An và UBND xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh tổ chức các lớp truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa vùng trọng điểm, vùng có các di sản thiên nhiên và di sản văn hóa của tỉnh.

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tháng 10 năm 2012

Trong tháng 10 năm 2012 (từ ngày 16/9/2012 – 16/10/2012) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 12 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai: 06 hồ sơ; Khoáng sản: 03 hồ sơ; Môi trường: 02 hồ sơ; Nuớc, KTTV: 01 hồ sơ; Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 15 hồ sơ;

Đ/c Thái Hồng Thịnh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị

Hội nghị triển khai luật lưu trữ và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2012

Thực hiện công văn số 996/SNV-VTLT ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Sở Nội vụ về việc triệu tập hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư lưu trữ tỉnh Cao Bằng năm 2012. Trong 02 ngày từ ngày 26 đến 27/09/2012 Chi cục Văn thư Lưu trữ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Bộ Nội vụ và Chi cục Văn thư lưu trữ Nhà nước về công tác văn thư lưu trữ cho các cơ quan đơn vị và đưa công tác văn thư lưu trữ đi vào hoạt động theo một quy trình thống nhất trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đàm Văn Lý - Bí thư Đảng ủy Sở trao kỷ niệm chương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thị Duyên

Lễ trao tặng nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”

Ngày 14/8/2012, Công đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho đồng chí Nguyễn Thị Duyên - Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả về giải quyết thủ tục hành chính tại sở Tài nguyên và môi trường Cao Bằng tháng 9 năm 2012

Trong tháng 9 năm 2012 (từ ngày 16/8/2012 – 16/9/2012) Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 16 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai: 04 hồ sơ; Khoáng sản: 09 hồ sơ; Nuớc, KTTV: 03 hồ sơ; Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 12 hồ sơ;

Lễ Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012

Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An

Thực hiện văn bản số 2243/UBND-CN, ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Cao Bằng v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012. Ngày 14 tháng 9 năm 2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Hòa An tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

Đào tạo nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 09/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng v/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng năm 2012.

Tập huấn nghiệp vụ báo chí theo phương pháp mới

Tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin, bài cho trang thông tin điện tử

Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Cao Bằng năm 2012. Trong hai ngày 06 và 07 tháng 9 năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng tổ chức tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin, bài cho các học viên đến từ các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh.

Đ/c Nông Thanh Tùng - Giám đốc Sở truyên bố khai mạc và tặng hoa lưu niệm

Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tổ chức văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Tối ngày 27/8/2012, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/2012.

Kết quả về giải quyết thủ tục đầu tư tại sở Tài nguyên và môi trường Cao Bằng tháng 8 năm 2012

Trong tháng 8 năm 2012 (từ ngày 16/7/2012 – 16/8/2012) tại sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 20 hồ sơ thuộc lĩnh vực: Đất đai: 12 hồ sơ; Khoáng sản: 07 hồ sơ; Môi trường: 01 hồ sơ; Các hồ sơ tháng trước chuyển sang 11 hồ sơ;


Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 33 34 35 ... 39 40 41  Trang sau
 
Bản đồ hành chính tỉnh Cao Bằng
TTHC
TTQT Cao Bằng
BTNMT
QLDD
Khí Tượng - Thủy Văn
Địa Chất - Khoáng Sản
Đo Đạc và Bản Đồ
BVMT
Bảng giá đất
Tiến độ hồ sơ
Quy Hoạch

1 Đang truy cập : 39

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 38


váy đẹp công sở Hôm nay : 2503

2 Tháng hiện tại : 112270

thời trang công sở Tổng lượt truy cập : 10050743

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
Kết quả thống kê đất đai tỉnh Cao Bằng
VNN
TTHC
Văn bản chỉ đạo điều hành

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien