Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội » Xây dựng điển hình tiên tiến

Bộ TN&MT: Ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến ngành TN&MT giai đoạn 2016 - 2020

Thứ tư - 14/12/2016 16:38
Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, qua đó khơi dậy tính tự giác, sức sáng tạo, tinh thần chủ động, tích cực thi đua của từng cán bộ, công chức viên chức và người lao động, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ vững và phát huy truyền thống xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường; đồng thời xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực để nêu gương học tập và tôn vinh trong toàn Ngành…

Kế hoạch thực hiện được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2016 - 2018): Xây dựng kế hoạch, phát hiện, lựa chọn, đăng ký gương điển hình tiên tiến; Công tác bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; Sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình, biểu dương khen thưởng (năm 2018).

Giai đoạn 2 (từ năm 2018 - 2020): Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện kế hoạch đã xây dựng, bổ sung các nhân tố mới, điển hình mới nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra, trong đó chú trọng thực hiện: Tăng cường công tác chỉ đạo, bồi dưỡng xây dựng điển hĩnh; quan tâm theo dõi sát sao, kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, học tập; Tổ chức tham quan trực tiếp kết quả, học tập kinh nghiệm của điển hình tiên tiến; Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân điển hình và nhân rộng hiệu quả của mô hình, gương điển hình; Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điên hình ở các cơ quan, đơn vị để tôn vinh, biểu dương gương điển hình xuất săc tiêu biểu trong các phong trào thi đua và lựa chọn giới thiệu tham dự, biểu dương, khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến.

Nguồn tin: CTTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien