Trang nhất » Tin Tức » Đảng - Đoàn thể - Chính trị - Xã hội » Xây dựng điển hình tiên tiến

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025

Thứ sáu - 29/05/2020 11:06
Chiều 28/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lý Văn Thẳng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng khối Thi đua số II của Tỉnh.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, Sở TN&MT xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu, kế hoạch của đơn vị. 100% công chức, viên chức, người lao động nhận thức đúng đắn về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng và đăng ký tham gia tích cực các phong trào thi đua.
 


 

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tặng giấy khen cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.


Trong công tác quản lý đất đai, ngành TN&MT đã ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp tỉnh. Tiếp nhận, giải quyết 748 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp 17.039 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo nhu cầu; tiếp nhận, giải quyết trên 370 hồ sơ thủ tục thuộc lĩnh vực môi trường, khoáng sản. Kiểm tra, giám sát 177 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; điều tra chất thải tại 500 cơ sở; hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên 9,2 tỷ đồng; thẩm định, thông báo các cơ sở nộp phí nước thải công nghiệp trên 1,5 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 76 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho hơn 4.500 lượt người; ủng hộ các quỹ từ thiện xã hội trị giá gần 480 triệu đồng...

Trong 5 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen  kịp thời, kết quả như sau: 55 lượt tập thể và 717 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 21 lượt tập thể và 10 lượt cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen. 41 lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2015 tập thể Sở được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016 được Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua.


Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.


Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025,  Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và lao động cần tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua của Sở. Các phong trào thi đua phải thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Phong trào phải gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ. Mục tiêu thi đua cần bám sát nội dung phát động phong trào thi đua, nhiệm vụ chính trị được giao xây dựng các tiêu chí thi đua phù hợp, tránh hình thức và đảm bảo thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đề ra giải pháp thiết thực, cụ thể trong nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Các hoạt động trong phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có sức mạnh lan tỏa trong từng phòng, đơn vị và toàn cơ quan gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
 
Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của Tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến. Tuyên truyền về gương “Người tốt, việc tốt”, các sáng kiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng, lan tỏa trong toàn Sở. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; đổi mới, khắc phục những bất cập trong hoạt động, nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng sáng kiến cơ sở, đảm bảo lựa chọn được các giải pháp, sáng kiến có tính ứng dụng thực tiễn cao và triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng.


Toàn cảnh hội nghị.

Nhân dịp này,  Sở Tài nguyên và Môi trường đã tặng giấy khen cho 05 tập thể; 24 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Tác giả bài viết: Đàm Liễu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

máy làm đá sạch Vkool may lam da may lam da vien