V/v hướng dẫn, đôn đốc Hợp tác xã Vạn Phúc khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát,sỏi lòng sông Bằng Giang thuộc xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An

V/v hướng dẫn, đôn đốc Hợp tác xã Vạn Phúc khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ cát,sỏi lòng sông Bằng Giang thuộc xóm Vò Đáo, xã Bế Triều và xóm Nà Mè, xã Hồng Việt, huyện Hòa An.

Xem chi tiết tại đây.