Kết hợp dịch vụ bản đồ trực tuyến Việt Nam với ảnh vệ tinh của Microsoft Virtual Earth và Yahoo Map

Kết hợp dịch vụ bản đồ trực tuyến Việt Nam với ảnh vệ tinh của Microsoft Virtual Earth và Yahoo Map
Dịch vụ WMS (Web Map Services) của CIREN được thiết lập theo đúng tiêu chuẩn OGC WMS. Do vậy, có thể sử dụng bản đồ trực tuyến Việt Nam kết hợp với rất nhiều dịch vụ WMS của các tổ chức và Quốc gia trên thế giới. Bài viết này hướng dẫn phương pháp kết hợp dịch vụ bản đồ trực tuyến Việt Nam với nguồn ảnh vệ tinh của Microsoft Virtual Earth và Yahoo Map.

Đây là một phương pháp khai thác các dữ liệu không gian của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung một cách miễn phí, trực quan và tiện dụng. Người sử dụng có thể bổ sung các nguồn dữ liệu của riêng mình trên nền dữ liệu địa lý toàn cầu mà không cần phải có dữ liệu gốc.

Để khai thác các dịch vụ WMS có thể sử dụng các ứng dụng Web hoặc ứng dụng Desktop như các WMS Client. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một ứng dụng miễn phí là Gaia 3.0 để khai thác dịch vụ WMS. Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Download Gaia 3.0 tại đường linkhttp://www.thecarbonportal.net/downloads/Gaia/ver.3.0/Gaia3Setup.msi

Giới thiệu và tài liệu hướng dẫn sử dụng Gaia tại trang web : http://www.thecarbonproject.com/gaia.php

Ứng dụng này rất nhỏ ( dưới 1Mb ) nên rất dễ dàng download.

Bước 2 : Cài đặt và khởi động Gaia

Bước 3 : Truy nhập tới Microsoft Virtual Earth hoặc Yahoo Map

Chọn Tool -> Add Layer

1

Trên màn hình này, chọn Microsoft Virtual Earth hoặc Yahoo Map. Sau đó ấn nút Add Layer. Chú ý rằng có 3 kiểu lựa chọn : Roads ( bản đồ giao thông ), Aerial ( ảnh viễn thám ), Hybird ( cả hai ).

1

Zoom đến Việt Nam và làm bước tiếp theo.

Bước 4 : Khai thác dịch vụ WMS Việt Nam

Chọn Add Layer, vào tab OGC Services. Ấn dấu cộng. Tại đường link yêu cầu có thể khai thác :

  1. Ranh giới Tỉnh Việt Nam: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/rgtinh/MapServer/WMSServer
  2. Ranh giới Huyện Việt Nam: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/rghuyen/MapServer/WMSServer
  3. Ranh giới Xã Việt Nam: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/rgxa/MapServer/WMSServer
  4. Đường Quốc lộ: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/qlo/MapServer/WMSServer
  5. Đường Tỉnh lộ: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/tinhlo/MapServer/WMSServer
  6. CSDL nền tỷ lệ 1:1.000.000: http://wms.ciren.vn/arcgis/services/t1m/MapServer/WMSServer

Sau đó, chọn lớp và Add Layer. Chú ý chọn kiểu dịch vụ là WMS.

1

Người sử dụng có thể thêm dữ liệu của mình bằng cách chọn Tab Files.

Trung tâm Thông tin ( CIREN ) sẽ lần lượt công bố đường liên kết tới các dịch vụ WMS của Trung tâm và đường link tới các dịch vụ WMS quốc tế. Mọi nhu cầu xin gửi mail vào địa chỉ support@tnmt.vn hoặc đăng các yêu cầu vào forum trên web site www.ciren.vn. Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật sẽ trả lời trong thời gian nhanh nhất có thể.