Quyết định v/v thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Xem chi tiết tại đây.