Bảo vệ môi trường - cần sự chung tay của cộng đồng

Những năm qua, việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân, doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các quy định, có hành vi xâm hại môi trường cần phải được xử lý kịp thời.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch An và Công an xã Canh Tân tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép ảnh hưởng đến nguồn nước thượng nguồn Sông Hiến.
Xác định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương, thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tiến hành thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Nhờ vậy, việc chấp hành pháp luật về môi trường đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường của các cơ quan, đơn vị khá nghiêm túc. Hầu hết chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh có sự quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, khi tiến hành xây dựng công trình, nhà xưởng có đầu tư công trình xử lý chất thải; các khu vực công ích như bệnh viện, bãi rác, trung tâm y tế cũng đầu tư, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, chất thải nhằm đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số cá nhân, doanh nghiệp chưa chấp hành pháp luật hoặc cố tình vi phạm pháp luật về môi trường đã bị phát hiện và xử lý. Trong 6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra Sở tổ chức 08 cuộc thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành các quy định pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo kế hoạch và đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện gần 10 tổ chức, cá nhân vi phạm hoạt động sản xuất không có bản cam kết bảo vệ môi trường được phê duyệt, không thực hiện niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường tại nơi thực hiện dự án. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 06 tổ chức, cá nhân, tổng số tiền xử phạt hơn 45 triệu đồng. Trong tháng 7/2016, tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm của một số cơ sở trên địa bàn huyện Quảng Uyên và Thạch An gồm: Bãi chôn lấp rác thải huyện Quảng Uyên của HTX môi trường đô thị huyện Quảng Uyên; Trạm trung chuyển hàng hóa Vinh Cơ, thị trấn Đông Khê của Công ty cổ phần tập đoàn Vinh Cơ; Cửa hàng xăng dầu, thị trấn Đông Khê của Công ty xăng dầu Cao Bằng; Dự án đầu tư xây dựng công trình: Chợ trung tâm huyện Thạch An.

 Bên cạnh đó, vi phạm pháp luật trong quản lý, xử lý chất thải nguy hại gây rò rỉ phát tán chất thải ra môi trường và đổ thải chất thải rắn không đúng nơi quy định tiếp tục diễn ra, gây bức xúc trong nhân dân; hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (chủ yếu là cát, sỏi) ở một số địa phương diễn ra thường xuyên, phức tạp... Nguyên nhân của tình trạng vi phạm pháp luật về môi trường hiện nay có thể thấy chính là từ nhận thức của một bộ phận người dân chưa đầy đủ về vai trò của việc bảo vệ môi trường. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh chỉ chú trọng đến lợi nhuận mà xem nhẹ việc chấp hành các quy định. Tại một số địa phương trong tỉnh, công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm còn hạn chế, dẫn đến pháp luật không được đảm bảo thực hiện nghiêm. Ngoài ra, trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm về môi trường vẫn còn tồn tại một số khó khăn nhất định như điều kiện về trang thiết bị phục vụ cho quá trình kiểm tra ô nhiễm còn hạn chế; mức phạt và khung xử phạt vi phạm hành chính về môi trường có nhiều bất cập, thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường còn thấp khiến quá trình xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Có thể thấy, để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường rất cần sự chung tay của cộng đồng, trong đó vai trò tuyên truyền và kiểm tra, xử lý vi phạm của chính quyền cơ sở và các cơ quan quản lý môi trường là vô cùng quan trọng. Ông Lê Hồng Hải, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng, cho biết: Dự kiến trong Quý 3/2016, Tổng Cục Môi trường phối hợp với Sở sẽ tổ chức đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường đối với 2 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường để qua đó kịp thời theo dõi, tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xử lý và tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, để việc chấp hành pháp luật về môi trường ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực hơn.

Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT