Kết quả giải quyết thủ tục đầu tư tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2019

Trong tháng 12/2019 (Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 15/12/2019) tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 10 hồ sơ lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản. Tháng trước chuyển sang 08 hồ sơ. Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng đã nghiên cứu xem xét hồ sơ, tiến hành thẩm định, kiểm tra tại thực địa và hoàn thiện hồ sơ trình các cấp ra quyết định phê duyệt hoặc có công văn trả lời được 09 hồ sơ. Cụ thể:
* Lĩnh vực bảo vệ môi trường 01 hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng công trình khai thác tại mỏ sắt Bản Luộc - Bản Nùng, thị trấn Nguyên Bình và xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

* Lĩnh vực khoáng sản 02 hồ sơ

1.Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát sỏi đồi Nà Khoang, xóm Khuổi Kép, phường Đề Thám, thành phố Cb và xã Bạch Đằng, huyện Hòa An;
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản làm VLXDTT mỏ đá Thua Phia, xóm Bó Giới, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng;
3. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cả mỏ khoáng sản Flourit tại khu vực Bình Đường, xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình;
4. Hồ sơ đề nghị gia hạn GP KTKS mỏ đá Tàng Cải, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An.
 
* Lĩnh vựcquản lý đất đai 04 hồ sơ

1. Công ty TNHH khai thác vật liệu xây dựng Quảng Uyên thuê đất để khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên;
2. Công ty cổ phần đầu tư năng lượng Miền Bắc thuê đất thực hiện Dự án đầu tư: Thủy điện Mông Ân - Hạng mục: Lòng hồ thủy điện, tại xã Lý Bôn, xã Nam Quang và thị trấn Pác Miầu,  huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng;
3. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Cao Bằng thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ chi nhánh Ngân hàngchính sách xã hội tỉnh Cao Bằng, tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;
4. Công ty TNHH một thành viên Tân Sơn Khánh thu hồi đất và cho thuê đất để thực hiện Dự án: Trang trại lợn giống Ngọc Khê, tại xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Các hồ sơ còn tồn đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định (chưa đến ngày hẹn trả) chuyển tiếp sang tháng sau để giải quyết gồm 10 hồ sơ thuộc lĩnh vực khoáng sản, môi trường, đất đai.

Tác giả bài viết: TTQT&DL