Công bố kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 23/12, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban điều phối Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) và Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tổ chức Hội nghị công bố kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu.
Những năm qua, BĐKH trên địa bàn tỉnh thể hiện tương đối rõ nét, làm gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng khí hậu cực đoan, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân. Theo kịch bản BĐKH xây dựng cho tỉnh Cao Bằng, nhiệt độ trung bình năm và các mùa ở Cao Bằng đều có xu thế tăng so với thời kỳ cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh. Giai đoạn 2012 - 2019, toàn tỉnh xảy ra 27 trận lũ, lụt; 25 đợt sạt lở đất; 60 trận dông, lốc xoáy làm  35 người tử vong và mất tích, thiệt hại hơn 895 tỷ đồng tài sản nông nghiệp, chăn nuôi, nhà ở và công trình hạ tầng.
Để triển khai các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với định hướng của Chính phủ, hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết. 
Theo đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về phê duyệt kết quả đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng với mục tiêu đánh giá khí hậu tỉnh Cao Bằng dựa vào các tiêu chí về khí tượng, thủy văn và nguồn lực thực tế của tỉnh nhằm phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về việc ban hành kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH cho từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 là 277,133 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ, dự án ưu tiên.
Giai đoạn sau năm 2030, tiếp tục thực hiện chương trình, dự án liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của từng ngành, từng lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển nền kinh tế cacbon thấp, có khả năng thích ứng cao với tác động của BĐKH. Tăng cường hợp tác quốc tế về BĐKH, khẳng định sự chủ động, nỗ lực của tỉnh trong ứng phó với BĐKH; tích cực vận động hỗ trợ quốc tế mọi nguồn lực về năng lực, tài chính, công nghệ để ứng phó hiệu quả với các tác động của BĐKH…

Tác giả bài viết: Đ.L