Hiệu quả bước đầu thực hiện Đề án thu ngân sách từ đất và khoáng sản

Đề án thu ngân sách từ đất và khoáng sản là 2 trong 3 đề án được triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua nhằm tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương. Sau một thời gian thực hiện, 2 đề án này đã đóng góp trung bình hơn 300 tỷ đồng/năm, chiếm khoảng 30% tổng thu ngân sách trên địa bàn.
Công trường khai thác quặng sắt tại mỏ Nà Rụa của Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.
Thực hiện Đề án thu ngân sách từ đất, hằng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện, Thành phố rà soát, tổng hợp, lập kế hoạch thu trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện. Các ngành, UBND các huyện, Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện trình tự, thủ tục theo đúng quy định đối với các nguồn, địa chỉ thu đã có kế hoạch được phê duyệt, giải pháp đã có trong Đề án tăng thu ngân sách từ đất. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai ngày càng ổn định, chặt chẽ và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, công trình, dự án và các hộ gia đình, cá nhân, hằng năm đóng góp cho nguồn thu ngân sách địa phương. 

Từ năm 2012 - 2016, toàn tỉnh thu được 625,4 tỷ đồng, bình quân 125 tỷ đồng/năm. Trong đó, năm 2012, toàn tỉnh thu được 109,92 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch (KH); năm 2015 thu được 178,7 tỷ đồng, vượt 21,5% KH. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện được 5 đợt đấu giá quyền sử dụng đất, thu được 68,4 tỷ đồng, đạt 68,4% KH. Đang triển khai thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất một số khu đất tại phường Đề Thám (Thành phố), thị trấn các huyện: Bảo Lâm, Hòa An, Quảng Uyên, Thông Nông, Nguyên Bình, Bảo Lạc và xã Huy Giáp (Bảo Lạc), dự kiến số thu từ đất trong năm 2017 sẽ đạt 147 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao.

Thực hiện Đề án tăng thu ngân sách từ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Quy định về giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh; Quy định tỷ lệ quy đổi giữa sản lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển với sản lượng khoáng sản chưa qua sàng tuyển cho từng loại khoáng sản. Rà soát, xác định 138 mỏ phải tính, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền gần 230 tỷ đồng. Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... Kết quả, năm 2014 thu được 231,7 tỷ đồng, vượt 3% dự toán phấn đấu; năm 2015 thu 160 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán phấn đấu; năm 2016 thu được 136,7 tỷ đồng, đạt 87,6% dự toán phấn đấu; 10 tháng năm 2017 thu được 100,9 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2017 số thu từ hoạt động khoáng sản khoảng 126 tỷ đồng, bằng 92,2% số thu năm 2016.

Có thể thấy rằng, triển khai 2 đề án tăng thu ngân sách từ đất và khoáng sản đóng góp tích cực vào tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại: Quỹ đất sử dụng cho phát triển của tỉnh hạn chế, khó tìm ra vị trí đấu giá. Thị trường bất động sản của tỉnh chưa phát triển, việc thu hút đầu tư khó khăn nên một số vị trí đã tổ chức đấu giá nhưng không có khách hàng đăng ký. Nguồn vốn đầu tư hạ tầng khó khăn dẫn đến một số khu quy hoạch đưa ra bán đấu giá nhưng chưa đảm bảo về hạ tầng nên giá trúng thầu chưa cao. Với đề án tăng thu từ hoạt động khoáng sản đạt thấp do các mỏ hiện có giấy phép còn hiệu lực đa số đã ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng; một số mỏ đã phê duyệt cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng giấy phép đã hết hạn dẫn đến không thu được khoản tiền này theo kế hoạch.

Tác giả bài viết: Ngọc Minh